Minor 16 ani casatorie 01 1

Știai că minorul de 16 ani se poate căsători ?

2 minute • Ioana Grosu • 21 iulie 2016


Acte necesare :

 1. obținerea avizului medical din care să rezulte nivelul de maturizare fizică, psihica, fiziologică, intelectuală de natură să permită minorului să se căsătorească;
 2. încuviințarea:
  • părinților
   • declaraţiile ambilor părinţi ai minorei sau a unuia dintre ei, prin care îşi dau acordul cu privire la căsătoria acesteia;
   • certificate de deces, în cazul în care unul dintre părinţi este decedat, sau, după caz, sentinţă de divorţ;
  • tutorelui
  • autorității abilitate să exercite drepturile părintești (Direcția de Asistență Socială și Protecție a Copilului)
   • cererea minorei, în care cere autorizarea căsătoriei, adresată directorului general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (D.G.A.S.P.C.);
   • ancheta socială de la domiciliul fetei cu menţiunea că minora se poate căsători;
   • hotărârea Comisiei pentru Protecţia Copilului sau sentinţa civilă, dispoziţia privind curatela etc., care face dovada reprezentantului legal al tinerei.
 3. autorizarea căsătoriei de către instanța de tutelă (judecătorie) în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul minorul cu vârsta de minimum 16 ani. Aceasta asigură verificarea seriozității și temeiniciei motivelor invocate de minor în scopul realizării căsătoriei, precum și a îndeplinirii celorlalte condiții legale.
 4. actele de stare civilă: buletin, certificate de naştere.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *