Directiva 1

Știai că poți invoca direct o directivă UE în fața unei instanțe naționale?

1 minut • Adelina Voicu • 18 ianuarie 2017


Curtea de Justiție a Uniunii Europene a consacrat aplicarea directă și efectul direct al directivelor, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

  • dispozițiile din directivă sunt suficient de clare, precise și necondiționate;
  • directiva nu a fost transpusă în termenul de transpunere (hotărârea în cauza C-106/89);
  • directiva a fost transpusă în mod incomplet și/ sau incorect (hotărârea în cauza C-148/78).

Aceste caracteristici ale directivei dau posibilitatea ca aceasta să fie invocată în mod direct, de particulari, în fața instanțelor naționale și permit acestora să obțină repararea de către statul membru în cauză a prejudiciului cauzat din netranspunerea sau din transpunerea incorectă, incompletă a unei directive.

Astfel, dacă o normă națională care este contrară unei dispoziții din directivă este exclusă de la aplicare, judecătorul național care se află în fața interpretării unei directive trebuie:

  • să interpreteze conform cu directiva normele naționale;
  • să excludă de la aplicare normele naționale contrare unei directive;
  • să acorde repararea prejudiciului cauzat ca urmare a netranspunerii/ transpunerii necorespunzătoare a unei directive.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *