pexels pixabay 48195 scaled 1

Știai că poți să-ți schimbi numele pe cale administrativă?

5 minute • Ana Marițiu • 05 iunie 2022


Cetățenii români își pot schimba atât numele de familie, cât și prenumele pe cale administrativă. Condițiile schimbării numelui pe cale administrativă sunt reglementate de OG 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice.

Astfel, articolul 6 din această ordonanță prevede că, pentru a putea da curs acestei proceduri, persoanele interesate trebuie să depună o cerere la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor din subordinea consiliului local al comunei, orașului, municipiului sau al sectorului municipiului București în a cărui rază teritorială domiciliază.

Poți să îți schimbi numele dacă nu îți place?🤩

Nu neapărat 😅.

Motivul depunerii cererii de schimbare a numelui de familie sau a prenumelui pe cale administrativă trebuie să fie unul întemeiat. Simplul fapt că nu îți place numele primit la naștere nu poate justifica cererea de schimbare a numelui.

Alineatele (2) și (3) ale articolului 4 din OG 41/2003 enumeră cazurile întemeiate de schimbare a numelui pe cale administrativă. Printre acestea, se regăsesc următoarele ipoteze:

 • numele pe care persoana interesată dorește să îl schimbe este dăunător pentru imaginea sa, adică e format din cuvinte obscene, expresii ridicole sau transformat prin traducere/prin alt mod;
 • persoana interesată s-a făcut cunoscută în profesia pe care o exercită cu numele pe care vrea să îl obțină;
 • numele pe care persoana în cauză vrea să îl schimbe e compus din mai multe cuvinte;
 • solicitantul vrea să își schimbe prenumele pentru că este specific sexului opus;
 • solicitantului i-a fost aprobată schimbarea sexului prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă;
 • persoana interesată vrea să poarte același nume cu ceilalți membri ai familiei;
 • adoptantul dorește ca adoptații minori să aibă un alt prenume;
 • soțul supraviețuitor solicitaă să revină la numele de familie purtat anterior căsătoriei ori la numele de familie dobândit la naștere;
 • fostul soț dorește să poarte numele de familie pe care l-a avut în căsătorie, pentru a avea un nume comun cu copiii încredințați spre creștere și educare (pentru aceasta, e necesar consimțământul fostului soț, dat în formă autentică).

Toate motivele considerate întemeiate pentru schimbarea numelui pe cale administrativă sunt menționate aici.

De asemenea, art. 4 alin. (2) lit. m) din OG 41/2003 face ca enumerarea prevăzută de lege să nu fie una limitativă prin faptul că prevede că cererile de schimbare a numelui pe cale administrativă pot fi întemeiate și în ”alte asemenea cazuri temeinic justificate”.

Altfel spus, daca numele tău este Ionel, dar tu pur și simplu ți-ai fi dorit să te cheme Ion, e foarte posibil ca cererea de schimbare a numelui formulată de tine să fie declarată neîntemeiată.😉

Ce documente trebuie să însoțească cererea de schimbare a numelui?📝

Nu este suficient ca motivul invocat pentru cererea de schimbare a numelui să fie unul justificat, ci această cerere trebuie să fie însoțită de actele prevăzute de art. 6 alin. (2) din OG 41/2003. Acestea sunt:

 • copii legalizate de pe certificatele de stare civilă ale persoanei care solicită schimbarea numelui;
 • un exemplar al Monitorului Oficial al României, Partea a III-a, în care a fost publicat, potrivit art. 10 din OG 41/2003, extrasul din cererea de schimbare a numelui, exemplar de la publicarea căruia sa nu fi trecut mai mult de un an;
 • consimțământul, dat în forma autentică, al celuilalt soț, în cazul schimbării numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei;
 • copie de pe decizia de aprobare a autorității tutelare, în cazurile prevăzute de art. 7 din OG 41/2003;
 • cazierul judiciar și cazierul fiscal ale solicitantului;
 • orice alte documente pe care solicitantul le consideră a fi relevante.

Cine soluționează cererea de schimbare a numelui?🧐

Potrivit articolului 12 din OG 41/2003, aceste cereri sunt trimise spre soluționare către serviciul public județean sau către serviciul public al Municipiului București, după caz.

Serviciul public județean, respectiv al Municipiului București soluționează cererea în termen de 60 de zile de la primirea ei, după ce a analizat temeinicia acesteia.

Aplicabilitate practică ✍

Deși schimbarea numelui pe cale administrativă pare a fi o procedură greoaie, la care se apelează destul de rar, în realitate lucrurile stau complet diferit. Numai în anul 2021 au fost publicate in Monitorul Oficial, Partea a III-a, 2818 de solicitări de schimbare a numelui.

Una dintre aceste cereri a fost formulată de artistul Dorian Popa, la data de 7 ianuarie. Acesta a dorit să își schimbe prenumele din Dorian-Laurențiu în Dorian-Hâtz, pe motiv că s-a făcut cunoscut cu acest nume.😊

O altă personalitate care a recurs la această metodă de schimbare a numelui este Cristian Popescu Piedone, primar al sectorului 4 din București din 2008 până în 2015. Inițial, acesta se numea doar Cristian Popescu, însă a recurs la procedura de schimbare a numelui pe cale administrativă pentru a adăuga și ”Piedone”, poreclă ce i-a fost atribuită în timpul mandatului său la primărie.🙂

Poză de Pixabay pe Pexels

Un răspuns

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *