rezolutiune de plin drept

Știai că rezoluțiunea de plin drept nu înseamnă că un contract încetează în mod automat?

4 minute • Ana Maria Matahală • 09 aprilie 2022


Probabil că ți-au trecut contracte prin mână unde ai văzut următoarea frază: contractul se consideră rezolvit de plin drept / intervine în mod automat rezoluțiunea. Asta înseamnă cumva că nu mai trebuie să faci niciun demers în acest sens?

Ce este rezoluțiunea de plin drept a unui contract?

Rezoluțiunea unui contract presupune desființarea cu efect retroactiv a contractului respectiv. Practic, se va considera că respectivul contract nu a fost niciodată încheiat.

Rezoluțiunea de plin drept constă în introducerea în contract a unei clauze, numită pact comisoriu, prin care părțile prevăd că dacă una dintre ele nu își execută o obligație, menționată în mod expres, acest lucru va atrage desființarea retroactivă a contractului, nefiind necesară nici acordarea unui timp suplimentar părții care nu și-a îndeplinit obligația asumată (=punerea în întârziere a debitorului), nici realizarea altor formalități prealabile.

În acest sens, Codul Civil reglementează pactul comisoriu la art. 1553:

📖 (1) Pactul comisoriu produce efecte dacă prevede, în mod expres, obligaţiile a căror neexecutare atrage rezoluţiunea sau rezilierea de drept a contractului.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), rezoluţiunea sau rezilierea este subordonată punerii în întârziere a debitorului, afară de cazul în care s-a convenit că ea va rezulta din simplul fapt al neexecutării.

(3) Punerea în întârziere nu produce efecte decât dacă indică în mod expres condiţiile în care pactul comisoriu operează.

Cu toate acestea, deși rezoluțiunea va opera de plin drept în baza acestei clauze, creditorul trebuie să-i trimită debitorului o declarație prin care să îl informeze că alege să recurgă la rezoluțiunea contractului, ca urmare a neexecutării obligației respective de către cel din urmă.

De ce trebuie să trimită această declarație?

În cazul în care o parte nu își execută o obligație asumată printr-un contract, cealaltă parte are la dispoziție mai multe remedii prevăzute în Codul Civil la art. 1516 alin. (2) (e.g. executarea silită în natură, rezoluțiunea, rezilierea, reducerea prestațiilor).

Art. 1516 alin. (2) C. civ.:

📖 Atunci când, fără justificare, debitorul nu îşi execută obligaţia şi se află în întârziere, creditorul poate, la alegerea sa şi fără a pierde dreptul la daune-interese, dacă i se cuvin:

  1. să ceară sau, după caz, să treacă la executarea silită a obligaţiei;
  2. să obţină, dacă obligaţia este contractuală, rezoluţiunea sau rezilierea contractului ori, după caz, reducerea propriei obligaţii corelative;
  3. să folosească, atunci când este cazul, orice alt mijloc prevăzut de lege pentru realizarea dreptului său.

Din acest motiv, chiar dacă părțile au prevăzut un pact comisoriu, creditorul trebuie să trimită acea declarație prin care practic alege unul dintre remediile puse la dispoziție de legiuitor.

De exemplu, dacă părțile au prevăzut printr-un contract de schimb următoarele:

De asemenea, părțile au stipulat în contract un pact comisoriu ce arată în felul următor:

🖊️ În cazul în care domnul Popescu nu transmite proprietatea asupra garsonierei și a autoturismului, noi, părțile contractante declarăm că suntem de acord ca prezentul contract să fie desființat de drept, fără punerea în întârziere și fără alte formalități prealabile, părțile revenind la situația avută anterior încheierii prezentului contract de schimb.

În această situație, chiar dacă există acel pact comisoriu, doamna Ionescu poate alege să recurgă și la executarea silită în natură, dacă dorește să obțină bunurile respective, menținând contractul, nu doar la rezoluțiunea de plin drept a contractului.

De aceea, doamna Ionescu, dacă dorește să desființeze contractul de schimb, va trebui să-i trimită domnului Popescu o declarație prin care să-l informeze acest lucru.

💡 Executarea silită în natură în acest caz ar însemna obligarea domnului Popescu de către instanța de judecată să respecte contractul de schimb încheiat și să transmită așadar proprietatea asupra garsonierei și a autoturismului doamnei Ionescu.


Știm că dreptul poate să pară complicat, dar tocmai de aceea mecanismele lui trebuie să fie înțelese. La Avocatoo traducem legaliza pentru tine ca să înțelegi exact cum să-ți protejezi interesele. Scrie-ne și hai să vorbim despre proiectul tău.

Poză creată de Alena Darmel de pe Pexels.

Un răspuns

  1. Bună ziua. Va rog sa- mi scrieți dacă apreciați ca se impune rezoluțiunea unei convenții sub semnătura privata cu martori privind plata de către debitor a unui procent de 15% din despăgubirile obținute de la Asigurător RCA sau apreciați ca trebuie menținută convenția și sa cer obligarea prin instanta?? Eventual în cadrul acțiunii în pretenții daune morale pe rol la jud. Buftea?? Multumesc.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *