Regimuri matrimoniale 01

Știați care sunt regimurile matrimoniale?

4 minute • Ioana Grosu • 21 iulie 2016


[mpc_alert preset=”mpc_preset_25″ icon=”eti eti_cloud-download_alt” icon_color=”#ffffff” icon_size=”50″ icon_background_color=”#83bbe3″ icon_border_css=”border-radius:100px;” icon_padding_divider=”true” icon_padding_css=”padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;” font_preset=”mpc_preset_155″ font_color=”#ffffff” font_size=”80″ font_line_height=”80″ font_transform=”uppercase” font_align=”left” content_padding_divider=”true” background_type=”gradient” background_gradient=”#83bae3||#81dbd6||0;100||90||linear” border_divider=”true” border_css=”border-top:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-left:0px;border-color:#79a9d1;border-style:solid;border-radius:100px;” padding_divider=”true” margin_divider=”true”]

COMUNITATEA LEGALĂ

[/mpc_alert][/vc_column][/vc_row]

Regulă: bunurile dobândite în timul căsătoriei de către oricare dintre soți sunt bunuri comune devălmașe ale soților (ambii soți au drept de proprietate asupra bunurilor, fără a se cunoaște cota parte exactă a fiecăruia)

Excepție: Sunt bunuri proprii și nu comune:

 1. bunurile dobândite prin moştenire legală, legat sau donaţie, cu excepţia cazului în care dispunătorul a prevăzut, în mod expres, că ele vor fi comune;
 2. bunurile de uz personal;
 3. bunurile destinate exercitării profesiei unuia dintre soţi, dacă nu sunt elemente ale unui fond de comerţ care face parte din comunitatea de bunuri;
 4. drepturile patrimoniale de proprietate intelectuală asupra creaţiilor sale şi asupra semnelor distinctive pe care le-a înregistrat;
 5. bunurile dobândite cu titlu de premiu sau recompensă, manuscrisele ştiinţifice sau literare, schiţele şi proiectele artistice, proiectele de invenţii şi alte asemenea bunuri;
 6. indemnizaţia de asigurare şi despăgubirile pentru orice prejudiciu material sau moral adus unuia dintre soţi;
 7. bunurile, sumele de bani sau orice valori care înlocuiesc un bun propriu, precum şi bunul dobândit în schimbul acestora;
 8. fructele bunurilor proprii.

[/vc_column_text][mpc_alert preset=”mpc_preset_25″ icon=”eti eti_cloud-download_alt” icon_color=”#ffffff” icon_size=”50″ icon_background_color=”#83bbe3″ icon_border_css=”border-radius:100px;” icon_padding_divider=”true” icon_padding_css=”padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;” font_preset=”mpc_preset_155″ font_color=”#ffffff” font_size=”80″ font_line_height=”80″ font_transform=”uppercase” font_align=”left” content_padding_divider=”true” background_type=”gradient” background_gradient=”#83bae3||#81dbd6||0;100||90||linear” border_divider=”true” border_css=”border-top:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-left:0px;border-color:#79a9d1;border-style:solid;border-radius:100px;” padding_divider=”true” margin_divider=”true”]

SEPARAȚIA DE BUNURI

[/mpc_alert][vc_column_text]Fiecare dintre soți este proprietarul exclusiv al bunurilor dobândite în nume prorpiu atât înainte de căsătorie, cât și în timpul căsătoriei.[/vc_column_text][mpc_alert preset=”mpc_preset_25″ icon=”eti eti_cloud-download_alt” icon_color=”#ffffff” icon_size=”50″ icon_background_color=”#83bbe3″ icon_border_css=”border-radius:100px;” icon_padding_divider=”true” icon_padding_css=”padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;” font_preset=”mpc_preset_155″ font_color=”#ffffff” font_size=”80″ font_line_height=”80″ font_transform=”uppercase” font_align=”left” content_padding_divider=”true” background_type=”gradient” background_gradient=”#83bae3||#81dbd6||0;100||90||linear” border_divider=”true” border_css=”border-top:0px;border-right:0px;border-bottom:0px;border-left:0px;border-color:#79a9d1;border-style:solid;border-radius:100px;” padding_divider=”true” margin_divider=”true”]

COMUNITATEA CONVENȚIONALĂ

[/mpc_alert][vc_column_text]

Modalitate prin care se derogă de la regimul comunității legale, prin care soții stabilesc de comun acord:

 • să includă în comunitatea ambilor soți, toate sau o parte, din bunurile dobândite sau din datoriile proprii născute înainte sau în timpul căsătoriei;
 • să restrângă aria bunurilor sau datoriilor anume determinate prin convenție, chiar dacă au fost dobândite/ născute înainte sau în timpul căsătoriei;
 • să existe acordul ambilor soți, pentru încheierea anumitor acte de administrare (cu excepția cazului în care unul dintre soți este în imposibilitate de a-și exprima voința sau se opune abuziv, când celălalt soț poae încheia singur actul, dacă are încuviințarea instanței de tutelă);
 • să includă clauza de preciput (adică posibilitatea ca soțul supraviețuitor să preia, fără plată, înainte de partajul moștenirii, unul sau mai multe bunuri comune, deținute în devălmășe ori în coproprietate);
 • să precizeze modul cum se va lichida comunitatea convențională a bunurilor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *