yarr 1

CJUE: streamingul online piratat este ilegal

3 minute • Ana-Maria Udriste • 29 aprilie 2017


Curtea Europeană de Justiție (CEJ) a interpretat recent câteva articole din Directiva 2001/29 și a constatat că streamingul piratat este ilegal.Una dintre problemele în cauză a fost dacă Jack Frederik Wullems, prin vânzarea online a unui player multimedia care a făcut posibilă vizionarea, de exemplu, a filmelor și serialelor TV online, a făcut o comunicare către public, încălcând directiva.

O altă întrebare era dacă un act temporar de reproducere a unei opere protejate prin drepturi de autor, asupra acelui player multimedia, ar putea fi scutit de dreptul de reproducere sau nu.CEJ a declarat că playerul multimedia cu accesorii preinstalate a făcut posibil ca publicul să poată avea acces la link-uri pe care se poate face clic pe opere protejate publicate fără consimțământul titularilor de drepturi, iar acest lucru trebuie considerat o comunicare către public în sensul directivei.

În plus, CEJ a constatat că, în ceea ce privește în special conținutul publicității playerului multimedia și faptul că principala atracție a respectivului jucător pentru potențialii cumpărători a fost preinstalarea add-on-urilor în cauză, un cumpărător al scelui player multimedia a accesat gratuit o ofertă neautorizată de lucrări protejate în mod deliberat și în deplină cunoștință de circumstanțe.

Actul de reproducere temporară, pe playerul multimedia în cauză, a unei lucrări protejate prin drepturi de autor obținute prin streaming pe un site aparținând unei terțe părți care oferă acea muncă fără consimțământul titularului dreptului de autor nu ar putea, prin urmare, să fie scutit de dreptul la reproducere în conformitate cu CEJ.

Citeste aici C‑527/15 – Stichting Brein împotriva Jack Frederik Wullems.

Pentru aceste motive, Curtea (Camera a doua) declară:

1)      Noțiunea „comunicare publică”, în sensul articolului 3 alineatul (1) din Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională, trebuie interpretată în sensul că acoperă vânzarea unui player multimedia precum cel în discuție în litigiul principal, pe care au fost preinstalate programe de completare, disponibile pe internet, ce conțin hiperlinkuri care trimit la siteuri internet liber accesibile publicului pe care au fost puse la dispoziția publicului opere protejate de dreptul de autor fără autorizarea titularilor acestui drept.

2)      Dispozițiile articolului 5 alineatele (1) și (5) din Directiva 2001/29 trebuie interpretate în sensul că actele de reproducere temporară pe un player multimedia precum cel în discuție în litigiul principal a unei opere protejate de dreptul de autor obținute prin difuzare în flux continuu de pe un site internet ce aparține unui terț care propune această operă fără autorizarea titularului dreptului de autor nu îndeplinesc condițiile prevăzute în dispozițiile respective.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *