tax free

TAX FREE – Cum functioneaza si cum poti face cumparaturi in regim de Tax Free

7 minute • Adelina Voicu • 20 februarie 2017


Știai că dacă mergi în vacanță în țări din afara Uniunii Europene te poți întoarce acasă cu bani înapoi? Poți cere înapoi taxa pe valoarea adăugată pentru produsele achiziționate. Cu toate acestea, există o limită minimă de cumpărături sub care nu poate fi returnată prezenta taxă. Spre exemplu, în Franța valoarea minimă este de 170,01 euro, în timp ce în Germania această valoare este de 25 de euro.

De asemenea, fiecare stat poate solicita îndeplinirea unor cerințe suplimentare cu privire la cantitatea de bunuri achiziționate sau la documentele necesare, însă, în esență, procedura ce trebuie parcursă este similară pentru majoritatea statelor. De aceea, dacă doriți să faceți cumpărături din țări ce nu fac parte din Uniunea Europeană, cel mai bine este să consultați legislația statului în cauză, precum și site-urile ce sunt destinate acestui scop (spre exemplu, http://www.globalblue.com/, https://premiertaxfree.com/).

În cele ce urmează vom prezenta procedura de restituire a TVA-ului în România.

Câteva noțiuni introductive

Taxa pe valoarea adăugată este un impozit indirect ce se datorează bugetului de stat într-un anumit procent care se aplică la valoarea anumitor bunuri supuse transferului de proprietate, la valoarea contractelor de prestare de servicii sau realizarea de lucrări (antrepriză) și la importul de bunuri. TVA este un impozit asupra consumului ce este suportat de consumatorul final al bunului/serviciului respectiv.

Odată cu deschiderea frontierelor între unele țări s-a pus problema restituirii TVA-ului achitat într-o altă țară decât cea de reședință. Tax Free reprezintă un sistem ce permite recuperarea TVA-ului plătit în Uniunea Europeană de către cetățenii statelor non-UE pentru bunurile achiziționate.

În România, această procedură este reglementată de Ordinul nr. 101/ 2016 pentru aprobarea Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliţi în Uniunea Europeană.

Care sunt condițiile?

 • cumpărătorul, persoană fizică, nu este stabilit în Uniunea Europeană, respectiv adresa sau domiciliul permanent nu este în interiorul Uniunii Europene;
 • bunurile sunt transportate în afara Uniunii Europene înainte de sfârşitul celei de-a treia luni care urmează lunii în care are loc achiziția;
 • valoarea totală a bunurilor achiziționate (cu TVA), este mai mare decât echivalentul în lei a 175 euro la cursul de schimb obţinut în prima zi lucrătoare din luna octombrie şi valabil de la data de 1 ianuarie a anului următor;
 • bunurile sunt cumpărate de la magazinele din reţeaua de vânzare cu amănuntul autorizate să efectueze vânzări de bunuri care conferă cumpărătorilor care nu sunt stabiliţi în Uniunea Europeană dreptul de a solicita restituirea taxei pe valoarea adăugată;

Care sunt documentele necesare restituirii?

 • paşaport, carte de identitate sau alt document recunoscut ca document de identitate;
 • dovada plății;
 • factură fiscală în original vizată de biroul vamal;
 • documentul de restituire în original vizat de biroul vamal;
 • copie de pe factura vizată de acelaşi birou vamal.

Cum trebuie să procedez?

 1. Achiziționarea bunurilor

Cumpărătorul trebuie să achiziționeze bunuri de la un magazin autorizat Tax Free în valoare de minimum 175 euro (cu TVA).

După efectuarea plății, magazinul autorizat are obligația de a emite o factură fiscală și de a emite și completa în două exemplare Documentul de restituire a TVA cumpărătorilor nestabiliţi în Uniunea Europeană.

Originalul documentului și al facturii vor rămâne la cumpărător, iar cel de-al doilea la magazinul autorizat.

În termen de 3 luni care urmează lunii în care s-a făcut achiziția cumpărătorul trebuie să părăsească România.

2. Transportarea acestora și părăsirea țării

La biroul vamal de ieșire din Uniunea Europeană trebuie să prezinți bunurile achiziționate, factura, dovada plății și Documentul de restituire a TVA cumpărătorilor nestabiliţi în Uniunea Europeană în original (toate). După verificarea bunurilor și concor­dan­ţei datelor din documentele menționate, biroul vamal va viza, prin ștampilare, factura și documentul de restituire a TVA.

După caz, cumpărătorul nestabilit în Uniunea Europeană trebuie să se prezinte la:

 • biroul vamal de ieşire din România, dacă destinaţia directă este o ţară terţă;
 • biroul vamal de ieşire din ultimul stat membru, dacă destinaţia este o ţară terţă via alt stat membru.
 • dacă cumpărătorul părăseşte teritoriul Uniunii Europene pe cale aeriană, cu escală în alt stat membru:
 • pentru bagajele de mână => biroul vamal de ieşire din acel stat membru;
 • pentru bagajele predate la cală => biroul vamal de ieşire din România.

!!! Nu uita să specifici acest aspect la biroul de check-in, astfel încât bagajul să fie verificat la vamă înainte de a fi predat.

!!! Organele vamale pot refuza certificarea ieșirii bunurilor din Uniunea Europeană dacă:

 • bunurile nu sunt prezentate la cererea organului vamal sau nu corespund cu bunurile menţionate în factură;
 • valoarea bunurilor din factura emisă de vânzător nu depăşeşte plafonul de 175 euro.

3. Recuperarea TVA-ului

Restituirea taxei pe valoarea adăugată se efectuează pe baza documentului de restituire în original vizat de biroul vamal de ieşire din Uniunea Europeană şi a unei copii de pe factura vizată de acelaşi birou vamal:

 • de către magazinele autorizate care au efectuat vânzarea bunurilor, direct către cumpărători;
 • Taxa pe valoarea adăugată se restituie integral, fără a se reţine un comision.
 • prin intermediul unor unităţi specializate în restituirea taxei pe valoarea adăugată, stabilite în România sau în alt stat membru, denumite unităţi specializate.
 • Unităţile specializate reţin din taxa pe valoarea adăugată de restituit un comision pentru activitatea desfăşurată.

!!! Atenție !!!

 • Bunurile trebuie prezentate la vamă sigilate, neputând fi folosite până la ieșirea din Uniunea Europeană, altfel se poate refuza ștampilarea documentelor.
 • Restituirea TVA-ului se aplică și bunurilor expediate prin curier, poștă sau cumpărate de pe internet doar dacă livrarea se face în România, iar bunurile sunt transportate în afara Uniunii Europene.
 • Nu există un plafon maxim până la care se poate solicita restituirea TVA-ului în legislația românească.
 • Procedura de restituire a TVA-ului în România se aplică doar persoanelor fizice non-UE și numai cu privire la bunuri (transportabile), iar nu și serviciilor.
 • Cumpărătorul străin poate solicita restituirea TVA aferente mai multor facturi, dacă suma bunurilor din fiecare factură este superioară plafonului minim de 175 euro (inclusiv TVA).
 • Nu vei fi obligat să plătești TVA-ul aferent țării de reședință pentru produsul respectiv. Exemplu: Un cetățean din Albania (TVA= 20%) care face cumpărături în România (TVA= 19%) și care a solicitat restituirea TVA-ului plătit în România pentru bunurile achiziționate nu va fi nevoit în momentul în care revine în țara sa de reședință, Albania, să plătească TVA = 20%.

Surse:

Un răspuns

 1. …….poate magazinul de unde am cumpărat să refuze restituirea TVA direct în magazin pe motiv că are contract cu o unitate specializată, chiar dacă cumpărătorul s-a prezentat personal în magazin???? este legală o așa acțiune a magazinului? cine are opțiunea de a alege cum să restituie TVA, la prezentarea în magazin sau prin intermediari, comerciantul sau cumpărătorul???
  a apărut un litigiu la moment și este nevoie de o interpretare corectă a actului normativ la aspectele invocate mai sus, care în actul normativ expres nu se reglementează?? Vă mulțumesc dacă mă ajutați cu un sfat.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *