Copy of Presedintele Romaniei 2

Taxa de timbru – dă-mi-o înapoi

4 minute • Alexandra Enachescu • 11 aprilie 2018


Acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti, precum şi cererile adresate Ministerului Justiţiei şi Parchetului de pe lângă ÎCCJ sunt supuse taxelor judiciare de timbru prevăzute în OUG nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru.
Sediul materiei privind restituirea taxei de timbru este reprezentata de art.45 din OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, precum și art. 148-151 Cod procedură civilă. Așadar:

CINE?

Taxele judiciare de timbru sunt datorate de către toate persoanele fizice şi juridice şi reprezintă plata serviciilor prestate de către instanțele judecătorești, Ministerul Justiției, precum și Parchetul de pe lângă ÎCCJ. Așadar, conform principiului simetriei juridice, aceste persoane au calitatea de petiționari în cererile privind restituirea acestor taxe.
În cazul cereri formulate prin reprezentant, cf. art 151 CPC, alături de cerere va fi depusă și procura în original sau copie legalizată.
Reprezentanţii persoanelor juridice de drept privat vor depune, în copie, un extras din registrul public în care este menţionată împuternicirea lor.

CÂND?

Dreptul de a solicita restituirea poate fi exercitat în termen de un an de la data naşterii sale.

CUM?

Printr-o cerere de restituire (vezi model) adresată  instanţei judecătoreşti la care s-a introdus acţiunea sau cererea. În cazul taxelor plătite pentru cereri formulate Ministerului Justiţiei sau Parchetului de pe lângă ÎCCJ, cererea de restituire se adresează acestuia.
Ulterior, pentru restituirea taxei judiciare de timbru ce i se cuvine, persoana interesată trebuie să depună la organul fiscal local (unde a fost achitată taxa) decizia de restituire soluţionată de instanţa de judecată şi documentul de plată a taxei judiciare de timbru, în copie (în termenul de prescripție de 5 ani). În cerere trebuie să se precizeze datele de identificare ale persoanei respective şi modalitatea de restituire a banilor (în cont bancar, în numerar sau prin mandat poştal).
În cazul persoanei fizice, restituirea sumei cuvenite se efectuează în contul bancar indicat în cerere sau în numerar pentru o sumă mai mică de 500 de lei ori prin mandat poştal.
Pentru persoana juridică, restituirea taxei judiciare de timbru se efectuează numai prin decontare bancară, în contul menţionat în cerere

ÎN CE CONDIȚII?

Art. 45 din OUG nr. 80/2013 prevede că sumele achitate, cu titlu de taxe judiciare de timbru, se restituie (integral/parțial/proporțional) la cererea petiționarului, în următoarele situații:
a) când taxa plătită nu era datorată;
b) când s-a plătit mai mult decât cuantumul legal;
c) când acţiunea sau cererea rămâne fără obiect în cursul procesului, ca urmare a unor dispoziţii legale;
d) când acţiunea corect timbrată a fost anulată în condiţiile art. 200 alin. (3) din Codul de procedură civilă sau când reclamantul a renunţat la judecată până la comunicarea cererii de chemare în judecată către pârât;
e) când, în procesul de divorţ, părţile au renunţat la judecată ori s-au împăcat;
f) când contestaţia la executare a fost admisă, iar hotărârea a rămas definitivă;
g) în cazul în care instanţa de judecată se declară necompetentă, trimiţând cauza la un alt organ cu activitate jurisdicţională, precum şi în cazul respingerii cererii, ca nefiind de competenţa instanţelor române;
h) când probele au fost administrate de către avocaţi sau consilieri juridici;
i) în cazul în care participantul la proces care a fost recuzat se abţine sau dacă cererea de recuzare ori de strămutare a fost admisă;
j) în alte cauze expres prevăzute de lege.
Alin. (2) al aceluiași articol prevede anumite limite ale restituiri:

  • în cazul prevăzut la alin. (1) lit. d) , e) şi i) se restituie jumătate din taxa plătită
  • în cazul prevăzut la alin. (1) lit. f) taxa se restituie proporţional cu admiterea contestaţiei
  • în cazul prevăzut la alin. (1) lit. h) se restituie jumătate din taxa plătită, indiferent de modalitatea în care a fost soluţionat procesul, după rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti.

Un răspuns

  1. Daca se restituie taxa judiciara de timbru in conditiile urmatoare ale procesului:
    1. Cauza avanad ca Obiect juridic pronuntarea unei hotararari care tine loc de act autentic, urmarea invocarii de catre parat a Exceptiei necompetentei TERITORIALE a instantei, acesta a admis exceptia necomptentei TERITORIALE declinand competenta teritoriala in favoarea judecatoriei invocata de parat. Insa si acesta judecatorie s-a declarat necompetenta teritorial , inaintand astfel cauza , RECULATORULUI de competenta , care a statuat ca , competenta apartine primei judecatorii , recte la ceea la care s-a inregisrat initial cauza. dar :
    2.) Dupa Reanregistraii cauzei la acesta prima judecatorie sesizata de reclamant, la PRIMUL termen de judecata acesta RENUTA la judecata

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *