telefonie mobila

Taxa de reziliere in cazul incetarii contractului de telefonie mobila inainte de termen

7 minute • Strajescu Alex • 10 august 2017


Multe persoane s-au confruntat in trecut cu operatorul de telefonie mobila in momentul in care au dorit rezilierea unui contract de telefonie mobila inaintea termenului de expirare primind ca raspuns ca nu se poate incheia avand in vedere ca mai au o perioada contractuala de x luni pana la incetarea contractului, dar, daca chiar doresc acest lucru, trebuie sa achite o suma de bani considerata ca prejudiciu adus firmei de telefonie, suma care reprezinta lunile ramase pana la incheierea contractului, insa, este legal acest lucru cerut de operatori ?

Potrivit legislatiei, aceasta practica este considerata abuziva, totusi , in anumite situatii, solicitarea unei taxe de reziliere poate fi considerata justa, dar voi reveni putin mai jos cu detalii privind acest aspect.

Inainte de toate sa o luam cu inceputul. Ce ar trebui sa fie respectat din start in privinta unui contract?

Conform Legii 193/2000 
Art. 1

  • Orice contract incheiat intre profesionisti si consumatori pentru vanzarea de bunuri sau prestarea de servicii va cuprinde clauze contractuale clare, fara echivoc, pentru intelegerea carora nu sunt necesare cunostinte de specialitate.
  • In caz de dubiu asupra interpretarii unor clauze contractuale, acestea vor fi interpretate in favoarea consumatorului.
  • Se interzice profesionistilor stipularea de clauze abuzive in contractele incheiate cu consumatorii.
Când consideră Legea că o clauză este abuzivă?
Conform Legii 193/2000

Art. 4 

  • O clauza contractuala care nu a fost negociata direct cu consumatorul va fi considerata abuziva daca, prin ea insasi sau impreuna cu alte prevederi din contract, creeaza, in detrimentul consumatorului si contrare cerintelor bunei-credinte, un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor.
  • O clauza contractuala va fi considerata ca nefiind negociata direct cu consumatorul daca aceasta a fost stabilita fara a da posibilitatea consumatorului sa influenteze natura ei, cum ar fi contractele standard preformulate sau conditiile generale de vanzare practicate de comercianti pe piata produsului sau serviciului respectiv.
  • Faptul ca anumite aspecte ale clauzelor contractuale sau numai una dintre clauze a fost negociata direct cu consumatorul nu exclude aplicarea prevederilor prezentei legi pentru restul contractului, in cazul in care o evaluare globala a contractului evidentiaza ca acesta a fost prestabilit unilateral de profesionist. Daca un profesionist pretinde ca o clauza standard preformulata a fost negociata direct cu consumatorul, este de datoria lui sa prezinte probe in acest sens.
Sanctiunile impuse de lege in cazul clauzelor abuzive

Conform Legii 193/2000
Art 16

  • Deoarece este o practică interzisă prin lege, introducerea de clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii se sancţionează cu amendă cuprinsă între 200 şi 1.000 de lei.
In ce situatie solicitarea unei taxe de reziliere poate fi considerata justa ?
Operatorii de telefonie mobila pot avea dreptul sa ceara despagubiri de la clienţi, insa doar în masura în care exista, cu adevarat, un prejudiciu

“Consideram că s-ar justifica o despăgubire în sarcina clientului de telefonie mobilă în situaţia în care operatorul de telefonie mobilă ar urma să sufere un prejudiciu ca urmare a unei rezilieri contractuale intempestive din partea clientului, respectiv în situaţia în care acesta a obţinut beneficii de la operatorul economic tocmai în considerarea unei anumite perioade a relaţiei contractuale (reduceri la achiziţionarea aparatelor telefonice, reduceri ale tarifelor lunare, bonusuri legate de perioada contractului etc.)”, a explicat, intr-un articol avocata Corina Gimurtu.
Concret, desi Codul consumului prevede în mod expres că dreptul consumatorilor la denuntarea sau rezilierea unui contract nu poate fi anulat sau restrâns de nicio clauză contractuală sau intelegere între parti, legea apara si dreptul firmelor de a cere despagubiri, atunci cand există o justificare.
“În temeiul art. 84 din Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului, legiuitorul înţelege să apere, pe de altă parte, şi dreptul operatorului economic de a putea solicita despăgubiri clientului în situaţia în care acestea sunt justificate, dar fără a se defini în ce condiţii despăgubirile vor fi considerate juste”, a punctat avocata de la Ionescu şi Sava.

 Ca rezumat, o clauză ce nu poate fi negociată este o clauză abuzivă

În principiu, clauzele care impun o taxă de reziliere sunt considerate abuzive deoarece consumatorii nu le pot negocia cu operatorii de servicii la momentul încheierii contractelor.
“Taxa de reziliere cerută de operatorul de telefonie mobilă la încetarea contractului, din iniţiativa clientului, înainte de termen este considerată abuzivă dat fiind faptul că negocierea acesteia este imposibilă la încheierea contractului cu operatorul de telefonie mobilă. Practic, clientul încheie cu operatorul de telefonie mobilă un contract de adeziune ale cărui clauze sunt prestabilite, în întregime, doar de către una dintre părţi. Cealaltă parte nu are posibilitatea să le discute, ea este liberă să le accepte sau să nu le accepte, dar dacă acceptă, atunci aderă pur şi simplu la contractul prestabilit”,  a explicat Corina Gimurtu.

Ce se întâmplă în cazul în care consumatorul/persoana prejudiciată alege să denunţe clauza abuzivă formulând o sesizare?

In cazul în care consumatorul/persoana prejudiciată a constatat existenţa unei clauze abuzive într-un contract încheiat cu un profesionist, acesta are posibilitatea să denunţe clauza respectivă formulând în acest sens o sesizare sau are posibilitatea de a invoca în mod individual nulitatea clauzei pe cale de acţiune (ori pe cale de excepţie), în condiţiile legii.

Dacă consumatorul/persoana prejudiciată alege să denunţe clauza abuzivă formulând o sesizare, atunci organele de control efectuează verificări la sesizarea persoanei prejudiciate (reţinem că organele de control se pot sesiza şi din oficiu).
Potrivit art. 8 din Legea 193/2000, controlul respectării dispoziţiilor Legii se face de către reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, precum şi de către specialişti autorizaţi ai altor organe ale administraţiei publice, potrivit competenţelor.
Profesionistul are obligaţia de a prezenta organelor de control, în original, contractul/contractele încheiat/incheiate cu consumatorul.
Organele de control abilitate încheie un proces-verbal prin care se consemnează faptele constatate cu ocazia verificărilor făcute, precum şi articolele din lege încălcate de profesionist.

În cazul în care constată utilizarea unor contracte de adeziune care conţin clauze abuzive, organele de control prevăzute la art. 8 din Lege vor sesiza tribunalul de la domiciliul sau, după caz, sediul profesionistului, solicitând obligarea acestuia să modifice contractele aflate în curs de executare, prin eliminarea clauzelor abuziveLa cererea de chemare în judecată va fi anexat şi procesul-verbal mai sus amintit.
De asemenea, reţinem că asociaţiile pentru protecţia consumatorului care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 30 şi 32 din OG nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, îl pot chema în judecată pe profesionistul care utilizează contracte de adeziune care conţin clauze abuzive, în instanţă, pentru ca aceasta să dispună încetarea folosirii acestora, precum şi modificarea contractelor aflate în curs de executare, prin eliminarea clauzelor abuzive.
Instanţa, în cazul în care constată existenţa clauzelor abuzive în contract, obligă profesionistul să modifice toate contractele de adeziune în curs de executare, precum şi să elimine clauzele abuzive din contractele preformulate, destinate a fi utilizate în cadrul activităţii profesionale. În acest caz, instanţa va aplica şi amenda cuprinsă între 200 şi 1000 de lei.
În schimb, dacă instanţa constată că nu sunt clauze abuzive în contract, va anula procesul-verbal întocmit.
În fine, reţinem că hotărârea instanţei de judecată este supusă apelului, conform prevederilor noului Cod de procedură civilă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *