24172538 1843046962376898 1873476253 n 1

Tentativa

4 minute • AmaliaD • 29 noiembrie 2017


Art. 32 Noul Cod Penal
1)Tentativa constă în punerea în executare a intenţiei de a săvârşi infracţiunea, executare care a fost însă întreruptă sau nu şi-a produs efectul.
(2) Nu există tentativă atunci când imposibilitatea de consumare a infracţiunii este consecinţa modului cum a fost concepută executarea.

                Tentativa se caracterizează printr-o executare neterminată sau prin absența unui rezultat, deși fiind o formă imperfectă a infracțiunii pe care autorul și-a propus să o săvârșească, aceasta este o faptă incriminată și pedepsită de lege, însă nu în toate cazurile, ci doar în situațiile în care legea penală prevede expres că tentativa se pedepsește.

Condițiile existenței tentativei și cele care o deosebesc de actele preparatorii și infracțiunea consumată:

  • existenţa unei hotărâri sau rezoluţii de a săvârşi o infracţiune;
  • rezoluţia infracţională să fie pusă în executare;
  • executarea să fie întreruptă ori să nu-şi producă rezultatul.

Felurile tentativei se disting în două categorii:

  • gradul de realizare a acţiunii ce constituie elementul material al laturii obiective a infracţiunii:

     

  • după cauzele care determină neproducerea rezultatului, legate fie de mijloacele folosite de făptuitor, fie de obiectul material al infracţiunii:

     

Infracțiuni la care tentativa nu este posibilă:

    

Incriminarea și sancționarea tentativei:

În Codul Penal român, legiuitorul a ales sistemul incriminării limitate a tentativei, adică doar în situațiile în care infracțiunea este foarte gravă și tentativa prezintă un pericol social ridicat. De exemplu, în cazul infracțiunilor de omor, actele de violență fizică, actele de furt, etc. există tentativa incriminată. În schimb, în cazul altor infracțiuni, această forma atipică a infracțiunii poate reprezenta infracțiunea consumată, cum ar fi promisiunea sau oferirea de bani sau alte foloase din cadrul infracțiunii de dare de mită, caz în care simpla ”încercare” este incriminată ca faptă consumată, tentativa nefiind posibilă.
Pentru sancționarea tentativei a adoptat teoria diversificării pedepsei, adică pedeapsa se stabilește în raport cu pedeapsa pentru infracțiunea consumată.

Art. 33 Noul Cod Penal
(1) Tentativa se pedepseşte numai când legea prevede în mod expres aceasta.
(2) Tentativa se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea consumată, ale cărei limite se reduc la jumătate. Când pentru infracţiunea consumată legea prevede pedeapsa detenţiunii pe viaţă, iar instanţa s-ar orienta spre aceasta, tentativa se sancţionează cu pedeapsa închisorii de la 10 la 20 de ani.

Ca modalitate tehnică de incriminare a tentativei legiuitorul a prevăzut după fiecare incriminare a infracţiunii că „tentativa se pedepseşte”, ori prevederea aceasta este inserată după un grup de infracţiuni aflate într-o secţiune, capitol, din legea penală, spre exemplu în Capitolul I al Noului Cod Penal, numit Furtul , art. 232 prevede că:

Tentativa la infracţiunile prevăzute în prezentul capitol se pedepseşte.

Desistarea și împiedicarea producerii rezultatului: 

 

Art. 34 Noul Cod Penal
(1) Nu se pedepseşte autorul care, înainte de descoperirea faptei, s-a desistat ori a încunoştinţat autorităţile de comiterea acesteia, astfel încât consumarea să poată fi împiedicată, sau a împiedicat el însuşi consumarea infracţiunii.
(2) Dacă actele îndeplinite până în momentul desistării sau împiedicării producerii rezultatului constituie o altă infracţiune, se aplică pedeapsa pentru această infracţiune.

 

 

Închei acest articol cu o curiozitate despre acest subiect, aceasta referindu-se la faptul că tentativa de evadare dintr-o închisoare în unele țări nu reprezintă o ilegalitate! În Germania și Austria de exemplu, tentativa de a evada nu este pedepsită deoarece autoritățile acestor țări consideră căutarea libertății  un instinct natural, uman, iar acest instinct nu poate fi pedepsit. Acest fapt nu înseamnă că dacă un prizonier este prins încercând să evadeze va fi lăsat liber, însă nu va primi pedeapsa mai mare pentru acest lucru cum se întamplă în dreptul penal român. În schimb, dacă acest infractor este ajutat de cineva să evadeze și aceea persoană este prinsă, va fi pedepsită în aceste țări cu până la 5 ani închisoare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *