pexels photo 1753891 min

Terenuri agricole din extravilan-conditii la cumparare. Propunere legislativa

3 minute • Adelina Voicu • 08 iulie 2017


Propunerea legislativă urmărește prevenirea oricărei activități de natură a eluda legislația în vigoare și/sau interesele cetățenilor români, deoarece în timp ce a fost deschisă piața terenurilor agricole pentru cetățenii străini s-a pierdut din vedere protejarea fermierului român, a agriculturii autohtone. Pe cale de consecință, fără a împiedica dreptul unui cetățean european de a cumpăra terenuri agricole, criteriile impuse ar garanta protejarea mediului, egalitatea de șanse între agricultorii autohtoni și cei europeni, precum și respectarea obligațiilor fiscale către statul român.

Numărul proiectului

B205/2017
Numele proiectului Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzarii-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
Scopul (ce se urmărește prin proiect) Introducerea unui filtru pentru achiziția de terenuri agricole în România prin instituirea unor condiții pe care trebuie să le îndeplinească cumpărătorul.
Camera sesizată

Senat

Camera decizională 

Camera Deputaţilor

Stadiu

24-05-2017 – înregistrat la Senat pentru dezbatere

27-06-2017 – aviz favorabil de la Consiliul legislativ

Iniţiator

Senatori şi deputaţi

Termen adoptare tacită (unde există)

Cuvinte-cheie

vânzare, terenuri agricole situate în extravilan, cumpărător, condiții, destinația terenului, culturi agricole, domeniu agricol, protecția mediului, asociere în participațiune, forță de muncă

Modificări/ce se aduce nou Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care pot cumpăra un teren agricol în România:
a) folosește terenul în vederea practicării culturilor agricole în maxim 6 luni de la încheierea tranzacției și păstrează destinația terenului;
b) este asociat în participațiune cu societăți, persoane fizice ori persoane juridice având capital autohton românesc, iar ponderea capitalului românesc în această asociere este de minimum 30%;
c) are angajați în proporție de minimum 60% la nivel de management și de 90% la nivel de forță de muncă, din rândul cetățenilor români cu domiciliul în țară sau pe teritoriul statelor membre UE;
d) își desfășoară activitatea în domeniul agricol;
e) nu derulează activități economico-financiare prin sistemul de companii de tip off-shore;
f) se obligă să mențină terenul în bune condiții de agro-mediu, în vederea preîntâmpinării degradării terenului;
g) prezintă garanții concrete în ceea ce privește protecția mediului în materia respectării normelor legale referitoare la protecția muncii;
h) persoana fizică ori juridică se obligă să dețină minimum 5 ani de rezidență pe teritoriul României.
De asemenea, cetățeanul unui stat terț și apatridul cu domiciliul într-un stat terț, precum și persoanele juridice având naționalitatea unui stat terț pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole situate în extravilan, în condițiile prezentei legi.
 Link

Proiectul: SENAT

Expunerea de motive: SENAT

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *