Entrepreneur After Graduation e1443105786115 1 1

Transferul minorului la o scoala de renume. Actiune introdusa de un parinte. Interesul superior al minorului.

10 minute • Redactia • 08 august 2017


Numărul deciziei
2295
Data
27 martie 2015

Instanța

Judecatoria Bistrita

Situația de fapt

Prin acțiunea introductivă de instanță, reclamantul (tatăl minorului) a solicitat instanței de tutelă să pronunțe o hotărâre prin care minorul să urmeze cursurile scolii gimnaziale CNLR (Colegiul Național Liviu Rebreanu Bistrița).

În motivarea acțiunii, reclamantul a învederat faptul că , întrucât în prezent pârâta refuză să permită minorului participarea la cursurile CNLR și insistă în urmarea cursurilor Școlii Generale nr. 5 L_____ B____, există un conflict evident între părinți în materia exercitării comune a autorității părintești, ce urmează a fi tranșat de instanța de tutelă, potrivit disp. art. 486 NCC.

Reclamantul apreciază că este în interesul superior al minorului să urmeze cursurile școlii gimnaziale din cadrul CNLR, întrucât acesta dispune de un corp profesoral recunoscut în comunitate pentru rezultatele obținute permițând astfel minorului să beneficieze de cea mai bună și calificată pregătire școlară.

Ce s-a decis

Cauza dedusă judecății, având ca obiect generic – situație juridică minor – are la bază cererea reclamantului prin care acesta solicită ca instanța să hotărască ca minorul M_____ Septimiu (fiul reclamantului și al pârâtei) să urmeze cursurile școlii gimnaziale din cadrul Colegiului Național L____ R_______, clasa a V-a A și să fie obligată pârâta la aducerea la îndeplinire a hotărârii ce va fi pronunțată în cauză.

Părțile au divorțat de comun acord, uzând de procedura divorțului prin acordul soților prin procedura notarială, reglementată de dispozițiile art.375 – 378 din Codul civil, fiind eliberat în acest sens Certificatul de divorț nr.6240 din 30.05.2014 de Notarul Public D____ I_____-A_____ (f.6), iar în baza Convenției cu privire la minori, autentificată prin Încheierea de autentificare nr.1330 din 30.05.2014, emisă de același notar, părțile au convenit și cu privire la exercitarea în comun a autorității părintești, stabilirea domiciliului minorilor, după divorț, la locuința mamei, dreptul tatălui de a avea legături personale cu minorii precum și contribuția părinților la cheltuielile de creștere, învățătură și pregătire profesională a minorilor (f.7-8).

Potrivit disp.art.486 C.civ., “Ori de câte ori există neînțelegeri între părinți cu privire la exercițiul drepturilor sau la îndeplinirea îndatoririlor părintești, instanța de tutelă, după ce îi ascultă pe părinți și luând în considerare concluziile raportului referitor la ancheta psihosocială, hotărăște potrivit interesului superior al copilului. Ascultarea copilului este obligatorie, dispozițiile art. 264 fiind aplicabile.”

Instanța va purcede la analizarea acțiunii pendinte de la principiul interesului superior al copilului, care se circumscrie dreptului copilului la o dezvoltare fizică și morală normală, la echilibru socio-afectiv, la viața de familie, drept afirmat și prin art. 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Definită ca fiind ansamblul de drepturi și îndatoriri care privesc atât persoana, cât și bunurile copilului, autoritatea părintească aparține, potrivit Noului Cod Civil, ambilor părinți, care trebuie să o exercite numai în interesul superior al copilului. În acest sens, urmează a fi avute în vedere la soluționarea prezentei cauze și dispozițiile legii speciale în materie, anume Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, care afirmă prevalența principiului interesului superior al copilului în toate demersurile și deciziile care privesc copiii, întreprinse de autoritățile publice și de organismele private autorizate, precum și în cauzele soluționate de instanțele judecatorești (art. 2 din Legea nr. 272/2004).

Astfel, legat de oportunitatea transferării minorului M_____ Septimiu, de la Școala G_________ “L_____ B____”, unde acesta a urmat cursurile școlare până în prezent, la C_______ Național “L____ R_______” din Bistrița, instanța urmează a analiza această cerere, în raport de interesul superior al copilului, care reprezintă un punct de reper și atunci când există neînțelegeri între părinți asupra modului de îndeplinire a îndatoririlor părintești. Conform art.2 alin.6 din Legea nr. 272/2004, în determinarea interesului superior al copilului se au în vedere cel puțin următoarele: a) nevoile de dezvoltare fizică, psihologică, de educație și sănătate, de securitate și stabilitate și apartenența la o familie; b) opinia copilului, în funcție de vârsta și gradul de maturitate; c) istoricul copilului, având în vedere, în mod special, situațiile de abuz, neglijare, exploatare sau orice alta forma de violenta asupra copilului, precum și potențialele situații de risc care pot interveni în viitor; d) capacitatea părinților sau a persoanelor care urmează să se ocupe de cresterea și îngrijirea copilului de a răspunde nevoilor concrete ale acestuia; e) mentinerea relațiilor personale cu persoanele față de care copilul a dezvoltat relații de atasament.

În caz de tensionare a relațiilor dintre părinți și având în vedere stresul provocat de destrămarea familiei, este absolut necesară realizarea consilierii psihologice a copiilor pentru dezvoltarea echilibrată a acestora, din toate punctele de vedere.

În cauză, s-a efectuat un Raport privind asistența/consilierea psihopedagogică acordată minorului M_____ Septimiu, de către Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică Bistrița (f.106-107), care reține că urmare a modificărilor survenite în viața minorului în urma separării și divorțului părinților s-au constatat la minor, o ________ stări cum ar fi: dificultăți în a vorbi despre eveniment, dificultăți în identificarea emoțiilor, emoții negative de furie, agitație psihomotorie, iritabilitate, neliniște, demotivare școlară – sesizată și în cadrul orelor de clasă, aspecte confirmate și de fosta învățătoare a minorului, T____ T______, audiată în cauză în calitate de martor (f.129-132).

Prin același raport de consiliere psihopedagogică, se reține că de la data începerii ședințelor de consiliere propriu-zisă, la Septimiu s-a observat o menținere a sentimentului de ură față de “proces” și dorința acestuia de a nu-și schimba mediul școlar și grupul de prieteni.

De asemenea, fiind ascultat de către instanță, în condițiile prevăzute de art.486 cu referire la art.264 Cod civil, minorul a declarat că nu este de acord sub nici o formă să fie transferat la altă școală (f.126).

Martora T____ T______ – fosta învățătoare a minorului, detaliază în declarația dată, atitudinea și comportamentul minorului, în special în ultima săptămână de școală, din anul școlar 2013-2104, martora relatând că minorul a manifestat un comportament “bizar”, având ieșiri și stări de furie necontrolate, iar în urma abordării lui de către învățătoare, după terminarea ultimei orei de curs, în ultima zi de școală din clasa a IV-a, acesta, foarte afectat, i-a spus martorei că este foarte supărat, deoarece părinții lui au divorțat și pe deasupra vor să-l mute și la altă școală, afirmând față de martoră că “el nu mai are familie, prieteni și că nu mai are acum pe nimeni”. Martora mai face referire la un bilet scris de minor, adresat unui coleg de școală, prin care Septimiu își manifesta regretul, încredințat fiind că părinții îl vor muta la altă școală, afirmând totodată că, „colegii săi sunt singurii lui prieteni”.

Ambele părți au depus la dosar înscrisuri, prin care au încercat să demonstreze că unitatea de învățământ propusă este mai potrivită a fi urmată de copilul lor și i-ar oferi minorului posibilități mai mari de dezvoltare și ascensiune din punct de vedere educațional. De asemenea au fost audiați 3 martori, toți trei, actuale sau foste cadre didactice la Școala G_________ “L_____ B____”, respectiv C_______ Național “L____ R_______” (f.127-128, f.129-132, f.137).

Dincolo însă de dorința reclamantului, firească de altfel pentru un părinte, ca minorul Septimiu să beneficieze de cea mai bună și calificată pregătire școlară și să urmeze încă din gimnaziu cursurile unei școli cu renume în țară, cum este C_______ Național “L____ R_______”, nu trebuie pierdut din vedere interesul actual și stringent al minorului în vârstă de 11 ani, raportat la starea sufletească, dorința și atitudinea acestuia în fața unei astfel de schimbări, cum este cea privind mutarea de la școala unde a învățat până în prezent la o altă școală, cu cadre didactice și colegi noi, o schimbare în viața copilului, care, cel puțin în momentul actual, ar putea avea un impact negativ asupra lui.

Instanța, apreciază că transferul școlar, în momentul acesta este în dezavantajul minorului, în condițiile în care acesta se află încă în traversarea unei traume generată de divorțul părinților și amplificată de neînțelegerile ulterioare dintre părinți, aspect clar relevat de concluziile raportului psihopedagogic întocmit în cauză de către profesorul consilier școlar P_____ A______.

În ce privește atitudinea minorului, este mai mult decât evident că acesta nu-și dorește schimbarea colectivului de elevi și profesori, având stabilite prietenii în decursul celor cinci ani, afinități față de cadrele didactice, afirmând că “acest colectiv este singura familie care i-a rămas”, aspect confirmat de martora T____ T______, învățătoarea clasei lui.

Mai mult, instanța reține că, deși nu se contestă prestigiul Colegiului Național “L____ R_______”, ambele unități de învățământ sunt unități de stat, cu aceeași programă școlară, performanța individuală putându-se obține în orice colectiv, în condițiile în care și părinții își aduc în mod egal aportul la educația minorului, inclusiv prin crearea unui climat liniștit și stabil, atât din punct de vedere familial (chiar dacă părinții sunt divorțați), cât și a activității școlare. Aceasta deoarece, materia raporturilor dintre părinți și copii este una dintre acelea în care soluțiile jurisprudențiale, aparent facile, pot ridica în realitate probleme complexe, de apreciere subtilă a situației de fapt existente, a probelor administrate și, nu în ultimul rând, de impact real în formarea personalității copilului, în dezvoltarea sa fizică și emoțională.

Având în vedere considerentele expuse, instanța apreciază că, dată fiind situația de fapt, nu este în interesul minorului mutarea acestuia de la Școala G_________ “L_____ B____”, la C_______ Național “L____ R_______”, motiv pentru care va respinge, ca neîntemeiată acțiunea civilă formulată.

Văzând dispozițiile art.453 Cod procedură civilă, precum și în respectul principiului disponibilității care guvernează procesul civil, cheltuieli de judecată nu vor fi acordate, acestea nefiind solicitate.

 

Link
Citeste toata hotărârea pe JURIO

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *