Copy of angajati neconcurenta 1 1

Transporturi rutiere- conducatorii auto si repausul saptamanal

6 minute • Manea Alexandra Raluca • 28 decembrie 2017


În luna august 2014, Vaditrans, o întreprindere de transport stabilită în Belgia, a introdus la Raad van State (Consiliul de Stat, Belgia), o acțiune în anulare a unui decret regal belgian, potrivit căruia o amendă în cuantum de 1 800 de euro poate fi aplicată în cazul în care conducătorul unui camion își efectuează perioada de repaus săptămânal normală la bordul vehiculului său. În opinia Vaditrans, decretul regal în discuție este incompatibil cu principiul legalității pedepselor, întrucât interzice și sancționează efectuarea perioadei de repaus săptămânal normale la bordul vehiculului, deși un regulament al Uniunii în materie nu prevede o astfel de interdicție. În schimb, statul belgian consideră că rezultă în mod clar din regulamentul în discuție că un conducător auto nu își poate efectua perioada de repaus săptămânal normală la bordul vehiculului său, iar amenda prevăzută în acest scop de reglementarea belgiană doar pune în aplicare interdicția conținută în acest regulament.
Reglementarea Uniunii în discuție, care armonizează legislația socială în domeniul transporturilor rutiere, impune conducătorilor auto să efectueze o perioadă de repaus zilnic normală de o durată de cel puțin unsprezece ore (care poate fi redusă în anumite condiții până la nouă ore), precum și o perioadă de repaus săptămânal normală de o durată de patruzeci și cinci de ore (care poate fi redusă în anumite condiții până la douăzeci și patru de ore). În regulament se adaugă că în cazul în care un conducător auto solicită acest lucru, perioadele de repaus zilnic și perioadele de repaus săptămânal reduse departe de baza de staționare a vehiculului pot fi efectuate la bordul vehiculului, cu condiția ca acesta să fie dotat cu facilități de dormit corespunzătoare pentru fiecare conducător auto și să fie în staționare.
Raad van State solicită Curții să clarifice cerințele prevăzute de regulament. Mai precis, solicită să se stabilească dacă trebuie să se considere că regulamentul conține o interdicție implicită de a efectua perioada de repaus săptămânal normală la bordul vehiculului. În cazul unui răspuns afirmativ, Raad van State solicită să se stabilească dacă regulamentul încalcă principiul legalității infracțiunilor și a pedepselor prin faptul că nu prevede această interdicție în mod clar și expres.
În hotărârea pronunțată pe 20 decembrie 2017, Curtea constată mai întâi că regulamentul utilizează expresia generală „perioadă de repaus săptămânalˮ de fiecare dată când vizează noțiunile „perioadă de repaus săptămânal normalăˮ și „perioadă de repaus săptămânal redusăˮ. Or, în ceea ce privește posibilitatea de a efectua perioadele de repaus la bordul vehiculului, regulamentul utilizează expresia generală „perioadă de repaus zilnicˮ – care include perioadele de repaus zilnic normale și reduse – și expresia specifică „perioadă de repaus săptămânal redusăˮ. Potrivit Curții, întrucât legiuitorul Uniunii nu a utilizat expresia generală „perioadă de repaus săptămânalˮ pentru a include cele două tipuri de perioade de repaus săptămânal, de aici rezultă în mod vădit că a avut intenția de a-i permite conducătorului auto să efectueze perioadele de repaus săptămânal reduse la bordul vehiculului și dimpotrivă de a-i interzice să procedeze în același mod în cazul perioadelor de repaus săptămânal normale.
În continuare, Curtea adaugă că regulamentul are ca obiectiv esențial ameliorarea condițiilor de muncă ale angajaților din sectorul transportului rutier și a siguranței rutiere în general. Astfel, legiuitorul a urmărit să dea posibilitatea conducătorilor auto să își petreacă perioadele de repaus săptămânal normale într-un loc care oferă condiții de cazare adaptate și adecvate. Or, o cabină de camion nu rezultă a fi un loc de repaus adaptat pentru perioade de repaus mai lungi decât perioadele de repaus zilnic și perioadele de repaus săptămânal reduse. Curtea constată așadar că în cazul în care ar considera că perioadele de repaus săptămânal normale pot fi efectuate la bordul vehiculului, aceasta ar însemna că un conducător auto ar putea să efectueze toate perioadele sale de repaus în cabina vehiculului, ceea ce ar fi în mod evident contrar obiectivului de ameliorare a condițiilor de muncă ale conducătorilor auto urmărit de regulament.
În sfârșit, Curtea subliniază că în cursul procesului de adoptare a regulamentului, Comisia propusese posibilitatea conducătorilor auto de a efectua toate perioadele de repaus (mai precis atât perioadele de repaus zilnic reduse și normale, cât și perioadele de repaus săptămânal reduse și normale) la bordul vehiculului. Totuși, această propunere a fost modificată ulterior în sensul să poată fi efectuată în vehicul doar o perioadă de repaus săptămânal redusă departe de baza de staționare a vehiculului, excluzându-se perioada de repaus săptămânal normală, în vederea protejării bunăstării și a condițiilor de igienă ale conducătorilor auto. Această modificare demonstrează în mod clar, potrivit Curții, intenția legiuitorului de a exclude posibilitatea de a efectua perioadele de repaus săptămânal normale la bordul vehiculului. Curtea concluzionează că regulamentul Uniunii care armonizează legislația socială în domeniul transporturilor rutiere conține în mod evident o interdicție, în privința conducătorilor auto, de a-și efectua perioada de repaus săptămânal normală la bordul unui vehicul.
În ceea ce privește cea de-a doua întrebare adresată de Raad van State, Curtea amintește că principiul legalității pedepselor presupune ca reglementările Uniunii să definească în mod clar infracțiunile și pedepsele pe care le atrag. Or, principiul legalității pedepselor nu este încălcat, întrucât interdicția de a efectua perioada de repaus săptămânal normală la bordul vehiculului este în mod evident conținută de regulament, iar acesta prevede o obligație a statelor membre de a sancționa încălcările. Astfel, revine statelor membre sarcina de a stabili sancțiunile adecvate pentru garantarea aplicării și a eficacității regulamentului, asigurându-se totodată că aceste sancțiuni sunt aplicate în condiții de fond și de procedură analoge celor aplicabile încălcărilor dreptului național similare ca natură și importanță.
Pentru detalii: COMUNICAT DE PRESĂ nr. 145/17 pt Cauza C-102/16
Vaditrans BVBA/Belgische Staat

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *