pexels mike 1178684

Tu știi ce înseamnă prescripția extinctivă?

9 minute • Oana Trifan • 14 noiembrie 2022


Extinctiv, extinctor, ceva se stinge nu? Știai că există un termen în care poți da în judecată pe cineva? Dacă nu respecți termenul, se stinge tocmai dreptul tău de a acționa. Hai să te lămurim ce înseamnă prescripția extinctivă.

⛔ Nu, nu poți să dai în judecată un chiriaș pentru că nu ți-a plătit o factură de acum 5 ani.

⛔ Nu poți nici să îți dai în judecată clienții pentru că nu ți-au achitat facturile de prestare a serviciilor, după 3 ani și jumătate de la emiterea facturilor.

Ai drepturi și e justificat să vrei să îți fie protejate. Trebuie însă să ai grijă să nu depășești termenul stabilit de lege. Cam asta este, pe scurt, definiția prescripției extinctive.

Ce stabilește Codul civil?

Astfel, în funcție de obiectul cererii tale în instanță, Codul civil stabilește termenul în care trebuie să te încadrezi:

3 ani = termenul general de prescripție aplicabil pentru majoritatea acțiunilor și cererilor în instanță.

10 ani = termen special aplicabil pentru:

  • Repararea prejudiciilor cauzate prin tortură, acte de barbarie, violențe sau agresiuni sexuale;
  • Repararea prejudiciului adus mediului înconjurător.

2 ani = termen special aplicabil în acțiuni întemeiate pe asigurări/reasigurări.

1 an = termen special aplicabil în acțiuni ale unor categorii speciale de persoane, pentru apărarea drepturilor ce derivă din activitatea lor profesională. Aceștia sunt profesioniști din alimentație publică/hoteluri; medici/farmaciști/asistente; vânzători cu amănuntul; avocați/notari publici/executori judecătorești; ingineri/arhitecți/contabili/liberi profesioniști.

Tot 1 an avem timp și să ne cerem restituirea banilor cheltuiți pe bilete, pentru un spectacol care nu a mai avut loc. Îți sună cunoscut?

În pandemie mulți am trecut prin asta. Dacă nu am cerut banii înapoi într-un termen de 1 an din momentul în care spectacolul a fost anulat, i-am pierdut definitiv.

Ce se întâmplă dacă pierd termenul?

De principiu, nu mai poți exercita în instanță acțiunea pentru apărarea dreptului care ți-a fost încălcat.

Totuși, depinde și despre ce tip de drept vorbim. Pentru că nu toate drepturile la acțiune sunt prescriptibile.

a) Când e vorba de obiecte cu valoare economică, evaluabile în bani, de regulă dreptul la acțiune e prescriptibil (deci trebuie să ne încadrăm în termen, ca să nu îl pierdem).

  • Acțiuni pentru recuperarea unor bani (exemplul cu spectacolul anulat), acțiunile de partaj, acțiunile de răspundere civilă contractuală [X îl dă în judecată pe Y pentru că nu îi achită contravaloarea serviciilor prestate în temeiul contractului încheiat între cei doi].

b) Când discutăm despre obiecte fără valoare economică – dreptul la acțiune este imprescriptibil (adică pot oricând să exercit acțiunea pentru apărarea dreptului).

  • Acțiuni privind dreptul la viață; acțiuni privind componenta morală a drepturilor de autor.
  • Acțiunea în constatarea existenței sau inexistenței unui drept [X îl dă în judecată pe Y pentru că a construit parțial pe terenul său și vrea ca instanța să stabilească clar limitele de proprietate].
  • Acțiunea în constatarea nulității absolute a unui act juridic [X îl dă în judecată pe Y și solicită anularea contractului de vânzare-cumpărare pentru că Y ar fi avut 12 ani la momentul încheierii actului – deci nu avea capacitate juridică de exercițiu].

Suspendarea sau întreruperea

Dacă dreptul tău este unul patrimonial, iar acțiunea e prescriptibilă și ai pierdut termenul, poate totuși ai noroc.

Există cazurile de suspendare sau chiar întrerupere a termenului de prescripție și mai câștigi puțin timp.

Cazuri de suspendareCazuri de întrerupereTermenul nu mai curge din momentul în care intervine evenimentul și își reia cursul, pentru perioada rămasă, din momentul în care evenimentul încetează.
Să ne gândim ce s-a întâmplat în pandemie – toate termenele de prescripție s-au suspendat. De ce? Pentru că oamenii au fost împiedicați de un eveniment (pandemia, carantina, obligația de a nu părăsi domiciliul) de a-și exercita și apăra drepturile. Deci dacă X a încheiat cu Y un contract de construire a unei case în iunie 2018, înainte de începerea pandemiei, obligația lui Y de a construi a luat naștere în iunie 2018, odată cu semnarea contractului. -Din acel moment a început să curgă termenul de prescripție de 3 ani. -Până în ianuarie 2019, Y nu a început să își execute obligația – au curs deja 6 luni din termenul de prescripție. -Tot în ianuarie 2019 începe pandemia – X nu poate ieși din casă să își caute un avocat pentru a rezolva situația. -Termenul de prescripție se suspendă/îngheață la acele 6 luni care s-au scurs. -În mai 2020 starea de urgență se sfârșește si oamenii pot circula liber. -Din acest moment termenele de prescripție își reiau cursul pentru că oamenii pot circula și își pot exercita drepturile. -Termenul privind acțiunea lui X de a-l obliga pe Y să construiască își reia cursul, de la acele 6 luni care au curs deja. Practic între ianuarie 2019-mai 2020, termenul a fost în stand-by.
Termenul nu mai curge din momentul în care intervine evenimentul și nu își reia cursul din momentul în care evenimentul încetează, ci începe să curgă un nou termen.
X și Y încheie un contract de distribuție în anul 2016. – Y comandă bunuri de la X, X emite o factură, iar Y are obligația de a o achita în 30 zile. – Până în anul 2020, Y își achită facturile înainte de expirarea termenului de prescripție. – În ianuarie 2021, când X constată că Y are o factură neachitată, scadentă în 01. iunie 2020, X îl dă în judecată pe Y – Din 01.06.2020 și până în 01.01.2021 au curs 7 luni din termenul de prescripție. În momentul introducerii cererii de chemare în judecată, termenul s-a întrerupt. – Dacă instanța admite cererea lui X, începe să curgă un alt termen de prescripție, specific executării silite (nu mai contează cel care a curs și care a mai rămas). – Dacă instanța respinge cererea lui X, prescripția își reia cursul și se consideră că termenul nu a fost niciodată întrerupt.
Între soți, cât timp durează căsătoria și nu sunt separați în faptAct voluntar de executare
Vă mai amintiți de X și Y care au încheiat un contract de construcție a unei case, iar Y nu și-a executat obligația. -Cum ziceam termenul începe să curgă din momentul în care s-a încheiat contractul (sau dacă ei au stabilit o altă dată la care Y să înceapă lucrările, termenul curge de la acea dată). -Dacă după 1 an și 6 luni, Y începe lucrările la construcție, termenul se întrerupe acolo. -Din acel moment începe să curgă un nou termen de 3 ani.
Între părinți, tutore, curator și cei lipsiți de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsăRecunoașterea datoriei (plată parțială, solicitarea unui termen de plată)
Între o persoană care administrează bunurile altuia și cel ale cărui bunuri sunt administrateConstituirea ca parte civilă. Asta înseamnă că avem un proces penal: X, îl dă în judecată pe Y pentru violență. X se constituie și parte civilă (procesul penal are și o parte civilă – recuperarea banilor) pentru a-i cere despăgubiri lui Y – Vă mai amintiți ce termen se aplică în situația asta? Termen special – 10 ani (repararea prejudiciilor materiale/morale cauzate prin acte de violență…) – Termenul de prescripție începe să curgă în momentul în care X a plătit de exemplu cheltuielile de spitalizare. – În momentul în care formulează cererea de constituire ca parte civilă, termenul se întrerupe.
În cazul celor lipsiți de capacitate de exercițiu/cu capacitate de exercițiu restrânsă, cât timp nu au reprezentanțiPrintr-un act de punere în întârziere (trimiterea unei notificări, introducerea unei cereri de chemare în judecată)
Cât timp debitorul ascunde, în mod deliberat, datoria față de creditor. Cel mai simplu exemplu ar fi din materia succesiunilor. Pentru că da, putem moșteni și creanțe (adică dreptul de a încasa niște bani/bunuri de la un creditor). X și Y încheie un contract de împrumut având ca obiect 1000 EUR, prin care Y se obligă să îi restituie lui X banii în 6 luni. După 2 luni X moare într-un accident și fiul lui, Z, îl moștenește. Z nu știe despre existența contractului de împrumut dintre X și Y, iar Y profită și așteaptă să se împlinească termenul de prescripție pentru ca Z să nu îi mai poată cere banii. Dacă totuși Z află de creanță, el va putea invoca suspendarea termenului din momentul acceptării moștenirii și până în momentul în care a aflat despre acest contract.
Pe durata negocierilor purtate în scopul rezolvării pe cale amiabilă a neînțelegerilor dintre păți
În cazul în care e necesară folosirea unei proceduri prealabile În dreptul administrativ, înainte de a ataca un act în instanță, e necesar să te adresezi emitentului actului (de exemplu primarului) pentru anulare/modificare, și abia apoi, dacă nu primești un răspuns sau dacă e nefavorabil, să te adresezi instanței de judecată. Pe toată perioada această prealabilă, în care “discuți” cu autoritățile care au emis actul, termenul de prescripție este suspendat.
În cazul în care titularul dreptului face parte din forțele armate – pe durata mobilizării/războiului.
Forță majoră
Succesiuni

✅Checklist de final

Cu cât mai repede cu atât mai bine.

Verifică-ți facturile scadente și neîncasate, frecvent.

Verifică termenele contractuale.

Acționează imediat ce observi că ceva nu este în regulă.

În funcție de ce parte a baricadei ești, timpul îți poate fi prieten sau dușman.


Fotografie de Mike, pe Pexels

Un răspuns

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *