brunch 3

Reglementări noi în privința uniformei obligatorii și a telefoanelor mobile

3 minute • CristinaLD • 17 ianuarie 2018


În data de 9 ianuarie 2018 Ministerul Educației  a adoptat Ordinul nr. 3027/2018 care modifică și completează Regulamentul Cadru de orgazinare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.


Conform Ordinului adoptat în luna ianuarie sunt stabilite noi drepturi și obligații atât pentru elevi, cât și pentru părinții acestora. În acest sens, principalele reglementări sunt referitoare la: purtarea uniformei, interzicerea fumatului, folosirea telefoanelor mobile în timpulor orelor de curs și la sancțiunile ce pot să intervină în cazul  părinților ce nu asigură școlarizarea elevului în timpul perioadei obligatorii.

  • Art.  173 alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins: „Părintele, tutorele sau susținătorul legal care nu asigură școlarizarea elevului, în perioada învățământului obligatoriu, este sancționat, conform legislației în vigoare, cu amendă cuprinsă între 100 lei și 1.000 lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunității.”
  • Tot art. 173 reglementează la alin. (5) obligațiile părintelui, tutorelui sau susținătorului legal: „Părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația ca minimum o dată pe lună, să ia legătura cu profesorul pentru învățământul preșcolar/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte pentru a cunoaște situația copilului/elevului, prin mijloace stabilite de comun acord.  Prezența părintelui, tutorelui sau susținătorului legal va fi consemnată în caietul educatorului – puericultor/ educatoarei/ învățătorului/institutorului/ profesorului pentru învățământ preșcolar/primar, profesorului diriginte, cu nume, dată și semnătură.”
  • Art. 197 privește fumatul și utilizarea telefoanelor mobile în unitățile de învățământ și are următorul cuprins: „(1) În unitățile de învățământ fumatul este interzis, conform prevederilor legislației în vigoare./ (2) În timpul orelor de curs, al examenelor și al concursurilor este interzisă utilizarea telefoanelor mobile; prin excepție de la această prevedere, este permisă utilizarea acestora în timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situația folosirii lor în procesul educativ sau în situații de urgență. Pe durata orelor de curs telefoanele mobile se păstrează în locuri special amenajate din sala de clasă, setate astfel încât să nu deranjeze procesul educativ.”

  • Interzicerea participării la cursuri și efectuarea serviciului pe școală reprezintă probleme supuse noii reglementări. Astfel, art. 198 alin. (2)  evidențiază: „În unitățile de învățământ sunt interzise măsurile care pot limita accesul la educație al elevilor cum ar fi, de exemplu, efectuarea de către aceștia a serviciului pe școală, interzicerea participării la cursuri sau sancționarea elevilor care nu poartă uniforma unității de învățământ sau alte asemenea.”

Pe lângă aceste prevederi, în Ordin este menționat faptul că pentru elaborarea regulamentului de organizare și funcționare, dar și a regulamentului intern se respectă prevederile înscrise în Statutul elevului. 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *