Untitled design 2 1 1

Van Gend en Loos – unul dintre cazurile de referință ale CJUE

4 minute • Maria Constantinescu • 14 octombrie 2018


Van Gend en Loos / Nederlandse Administratie der Belastingen – unul dintre cazurile de referință ale Curții Europene de Justiție

Cazul Van Gend en Loos constituie una dintre doctrinele fundamentale care stau la baza a ceea ce este adesea descris ca o “ordine juridică constituțională” europeană.  Mai mult decât atât, acesta ocupă o poziție-cheie în canonul legislației europene, utilizat de Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) în celebrări și festivități, fiind totodată predat tinerilor studenți ai dreptului Uniunii ca fiind unul dintre cele mai importante cazuri de referință ce stau la bază dreptului european.
În hotărârea sa, Curtea Europeană de Justiție a declarat:
“Comunitatea constituie o nouă ordine juridică de drept internațional în favoarea căreia statele și-au limitat drepturile suverane, deși în domenii limitate, ale căror subiecte nu cuprind numai statele membre, ci și resortisanții lor. Independent de legislația statelor membre, legea comunitară nu numai că impune obligații persoanelor fizice, ci are și rolul de a le conferi drepturi care fac parte din moștenirea lor juridică. Aceste drepturi apar nu numai în cazul în care sunt acordate în mod expres prin tratat, ci și datorită obligațiilor pe care tratatul le impune într-un mod clar definit asupra indivizilor, precum și asupra statelor membre și asupra instituțiilor comunității “.
Iată că putem observa în hotărârea Curții esența Comunității din acea perioadă crucială: limitarea drepturilor suverane ale statelor membre. Cum? Statele membre își transferă o parte din suveranitate către o autoritate supranațională pentru o mai bună gestionare a resurselor (pe atunci, cărbune și oțel).
De reținut că în anul publicării cazului Van Gend en Loos (1963) Comunitatea Europeană avea la bază doar 6 state membre: Franța, Germania, Italia, Belgia, Olanda și Luxemburg, iar perioada din 1958 până în 1962 a deschis în mod fundamental drumul pentru descoperirea  poziției constituționale a serviciului juridic în jurisprudența CEJ, chiar dacă evoluția a fost relativ lentă inițial.
De ce reprezintă însă acest caz o importantă referință pentru dreptul European?
Van Gend en Loos subliniază pentru prima oară în jurisprudența europeană doctrina efectului direct. “Noua ordine juridică” este recunoscută în dreptul internațional ca un tratat între statele suverane, dar are efect și în cadrul sistemelor juridice interne ale statelor membre.
Ordinea este caracterizată de noțiunile de efect direct și de supremația dreptului comunitar asupra dreptului național. În cazul în care o dispoziție a dreptului comunitar este direct aplicabilă, ea creează drepturi și îndatoriri care sunt direct executorii de către persoane în fața instanțelor naționale.
Mai mult decât atât, CEJ a declarat în Hotărârea Van Gend en Loos că, pentru a crea efecte directe, o dispoziție trebuie să fie clară, necondiționată și să nu necesite nicio acțiune suplimentară din partea statelor membre.
Iată că, în judecata sa, Curtea nu numai subliniează importanța respectării efectului direct al dreptului comunitar, ci și condițiile ce trebuiesc îndeplinite cumulativ pentru ca dreptul comunitar să producă efecte directe.
Despre acest caz ar fi de spus atât de multe și de scris și mai multe, în special în comparație cu celelalte cazuri de referință ale Curții, cum ar fi Costa v. Enel, însă vom aștepta momentul de glorie – 5 Februarie – ziua în care celebrăm acest caz an de an – pentru a publica un nou articol mai complex, mai cuprinzător.
Concluzionând, cazul Van Gend en Loos marchează transformarea Curții de Justiție dintr-o instituție din cadrul CEE într-o instituție nouă și dinamică prin înțelegerea clară a rolului său special. Iar pentru a încheia la fel de dinamic, voi cita spusele profesorului J.H.H. Weiler, Președinte al Institutului Universitar European: [Van Gend en Loos] ”A devenit parte a ADN-ului sistemului Uniunii Europene. (..) Van Gend en Loos este Europa, cu toate complexitățile sale.”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *