buy sell

Vanzarea bunului altuia conform Codului Civil

3 minute • Ioana Grosu • 25 februarie 2017


Vanzarea bunului altuia poate fi perfectata sau nu potrivit legislatiei romane?

REGULĂ:  Nimeni nu poate transmite sau constitui mai multe drepturi decât are el însuşi (art. 17 alin. (1)

EXCEPȚIE: vanzarea bunului altuia este întotdeauna valabilă, indiferent că dobânditorul a cunoscut sau nu lipsa calităţii de proprietar a vânzătorului.

La data încheierii contractului asupra unui bun individual determinat care se află în proprietatea unui terţ, contractul este valabilvânzătorul este obligat să asigure transmiterea dreptului de proprietate de la titularul său către cumpărător.

EXEMPLE:

 1. vânzarea  de către unul dintre soți a bunului comun fără consimțământul celuilalt soț
 2. vânzarea unui bun furat

Obligaţia vânzătorului se consideră executată:

 • fie prin dobândirea de către acesta a bunului,
 • fie prin ratificarea vânzării de către proprietar,
 • fie prin orice alt mijloc, direct ori indirect, care procură cumpărătorului proprietatea asupra bunului.

Când se strămută proprietatea bunului?

Dacă din lege sau din voinţa părţilor nu rezultă contrariul, proprietatea se strămută de drept cumpărătorului

 • din momentul dobândirii bunului de către vânzător (sau)
 • din momentul  ratificării contractului de vânzare de către proprietar

De reținut:

Dacă vânzătorul nu asigură transmiterea dreptului de proprietate către cumpărător, atunci

cumpărătorul poate cere:

 • rezoluţiunea contractului,
 • restituirea preţului,
 • daune-interese.

Sancțiune:

 1. Atunci când un coproprietar a vândut  bunul proprietate comună ulterior nu asigură transmiterea proprietăţii întregului bun, cumpărătorul poate cere, pe lângă daune-interese
 • fie reducerea preţului proporţional cu cota-parte pe care nu a dobândit-o,
 • fie rezoluţiunea contractului în cazul în care nu ar fi cumpărat dacă ar fi ştiut că nu va dobândi proprietatea întregului bun.

IMPORTANT: Cumpărătorul care la data încheierii contractului cunoştea că bunul nu aparţinea în întregime vânzătorului nu poate să solicite rambursarea cheltuielilor referitoare la lucrările autonome sau voluptuare. (art. 1230, 1311, 1659, 1702-1703 NCC)

 1. vânzarea este anulabilă ( lovită de nulitate relativă) dacă părțile au fost în eroare

REGULĂ:

Nulitatea poate fi cerută numai de către cumpărător :

 • pe cale de acțiune ( dacă prețul a fost plătit)
 • pe cale de excepție (dacă prețul nu  a fost plătit)

EXCEPȚIE: dacă vânzătorul a devenit proprietarul lucrului după încheierea contractului de vânzare, nici cumpărătorul nu mai poate cere anularea contractului.

NU pot cere anularea contractului :

 • vânzătorul (chiar dacă a fost de bună-credință, deoarece „eraorea nu produce nulitate când cade asupra persoanei cu care s-a contractat”-art.954 alin. (2) C.Civ)
 • adevaratul proprietar (deoarece este terț față de contract, dar poate intenta o acțiune în revendicare)
 1. vanzarea bunului altuia este lovită de nulitatea absolută în toate cazurile în care bunul înstrăinat face parte din domeniul public, chiar dacă cumpărătorul a fost de bună-credință (art. 136 Constituția României)

 
Surse:

 1. art 1683 Cod Civil
 2. Stanciu Cărpenaru, Liviu Stănciulescu, Vasile Nemeș, Contracte civile și comerciale, Ed. Hamangiu, București, 2009, pp.27-29
 3. Flavius-Antoniu Baias, Eugen Chelaru, Rodica Constantinovici, Ioan Macovei, Noul Cod Civil – Comentariu pe articole, Ed. CH.Beck, București, 2012, pp.1355-1356

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *