mita 1

Veniturile neimpozabile

3 minute • Sabina Rotaru • 23 martie 2018


Impozitul reprezintă o contribuție bănească obligatorie și cu titlu nerambursabil, datorată, conform legii, bugetului de stat de către persoanele fizice și persoanele juridice pentru veniturile pe care le obțin sau bunurile pe care le posedă. Sumele concentrate de stat pe calea impozitelor de la persoanele fizice și juridice se reîntorc sub forma unor acțiuni, servicii, gratuități de care beneficiază cei care au contribuit la formarea fondurilor generale ale societății.
 
Există 2 categorii de venituri neimpozabile în accepțiunea legiuitorului fiscal român:
 

  1. Prima categorie de venituri neimpozabile presupune o grupare în funcție de calitatea persoanei juridice care le încasează. Conform art. 15 alin 1 din Codul Fiscal, în cazul următoarelor persoane juridice, la calculul rezultatului fiscal, sunt considerate venituri neimpozabile pentru urmatoarele:
  • Cultele religioase, care beneficiază de o scutire pentru majoritatea veniturilor, cu condiția ca sumele respective să fie folosite  pentru întretinerea și funcționarea unităților de cult, pentru lucrări de construcție, de reparație, de consolidare a lăcașurilor de cult, pentru învățământ și pentru activități sociale. Scutirea funcționează numai dacă veniturile sunt folosite pentru acele destinații
  • Asociațiile de proprietari, care obțin venituri economice, dar le folosesc pentru reabilitarea sau modernizarea clădirii
  • Unitățile de învățământ
  • Societatea Națională de Cruce Roșie din România
  • Organizațiile nonprofit, organizațiile sindicale și organizațiile patronale. Legiuitorul alege să facă o listă de venituri neimpozabile – cotizațiile și taxele de înscriere ale membrilor, contribuțiile bănești ale membrilor și simpatizanților, taxele de înregistrare, veniturile obținute din avize, taxe și penalități sportive sau din participarea la competiții sportive, donațiile, banii primiți din sponsorizări, venituri din dividende, dobânzi, veniturile pentru care se datorează impozit pe spectacole, resurse obținute din fonduri publice sau din finanțări nerambursabile, venituri obținute din reclamă și publicitate, sumele colectate de organizațiile colective autorizate, venituri din cedarea activelor corporale și altele asemenea. Insă, persoanele juridice nonprofit pot desfășura și activități economice. Legiuitorul precizează că profitul rezultat din activitatea economică până la o anumită valoare este venit neimpozabil. Suma este relativ generoasă, o alternativă între 15 mii de euro sau 10% din veniturile neimpozabile.

 

  1. A doua categorie de venituri neimpozabile o regăsim cu titlu general, în funcție de natura veniturilor pe care le regăsim în art. 23 din Codul Fiscal. În mare parte, aceste venituri neimpozabile datorate sursei veniturilor sunt dividende provenite de la alte persoane juridice, iar acest regim juridic este rezultatul unei directive europene. Cu alte cuvinte, la nivelul UE, o persoană juridică care este acționar la o altă persoană juridică și deține acțiunile de cel putin un an și în același timp deține un minimum de 10% din acțiuni și va primi dividende, aceste dividende sunt venituri neimpozabile.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *