30969395 1769700849755979 1094509189 o

Violența domestică, încotro?

4 minute • Andreea Codirla • 27 aprilie 2018


În 2017, s-au înregistrat 20.617 victime ale violenței în familie, 84 decese; peste 3.000 de ordine de protecție emise de instanță, din care 1.011 încălcate. Deși se remarcă o ușoară scădere în raport cu anii anteriori, cifrele continuă să fie îngrijorătoare.

Ce e de făcut ?

În momentul de față, statul dispune de toate pârghiile pentru a controla fenomenul care contină să ia amploare, un subiect tabu în Romănia despre care victimelor le este frică să vorbească. Guvernanții s-au gândit la o modificare și completare a Legii nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței în familie.

Rezultatele? Le vom afla concret anul viitor.

Prin completările aduse Legii nr. 217/2003 se urmărește îmbunătățirea, perfecționarea sprijinului acordat victimelor violenței domestice, asigurându-le de o intervenție imediată și coerentă. Normele, metodologiile și întreaga listă a procedurilor vor fi adoptate prin legislație secundară, respectiv un ordin comun al MMJS și MAI.

Pentru început, literei c). a articolului 5 al legii i se modifică conținutul, lărgindu-i-se perspectivele în ceea ce privește relațiile dintre concubinii care locuiesc împreună, copiii acestora, ascendenții și descendenții concubinei/concubinului, inclusiv frații și surorile acestuia. Legiuitorul decide să adopte o atitudine coerentă în raport cu realitatea socială de astăzi, astfel că formularea anterioară se confirmă a fi fost restrictivă.

Articolului 7, alineatul (2) i se adaugă litera g)., fapt ce coincide cu o extensie a obligației de informare ce revine autorităților publice centrale și locale: în raport cu prevederea actuală, se va adăuga obligația de informare a victimei de către autorități cu privire la dreptul său de a solicita ordinul de protecție de urgență și condițiile de emitere a acestuia.

O primă noutate propusă de guvernanți ar fi articolul 28′ , conform căruia o eventuală împăcare a părților va înlătura raspunderea penală doar în cazul primei sesizări sau plângeri penale de către victimă sau de o altă persoană ce constată actul. În acest sens, îndrăznesc să mă întreb dacă nu se va ajunge la un “abuz de împăcare”, o împăcare mai mult sau mai puțin “legală”, astfel încât răspunderea să fie înlăturată. Alineatul al doilea, al aceluiasi articol, propune o derogare de la art. 158 și 159 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, în sensul că împăcarea părților sau retragerea plângerii nu va înlătura răspunderea penală în măsura în care faptuitorul săvârșește noi fapte prevăzute de art. 193, 194 și 196 din aceeași lege. Important de menționat este faptul că acțiunea penală va putea fi pusă în mișcare și din oficiu.

Un nou articol, 29′, introduce ordinul de protecție provizoriu, un instrument ce îi va permite polițistului să intervină rapid în situațiile de pericol iminent pentru sănătatea și securitatea victimei violenței domestice și să înlăture de îndată agresorul din domiciliu. Ordinul de protecție provizoriu (OPP) este diferit de ordinul de protecție (OP) care este reglementat de lege încă din anul 2012. OPP este un instrument complementar al OP, care se emite de polițist, de îndată, cu caracter executoriu, fără termen și fără somație, dispunând de o valabilitate de 5 zile, cu posibilitatea de prelungire. După ce polițistul emite un OPP, acesta urmează să fie confirmat de procuror. Procurorul are obligația de a-l transmite unui judecător, împreună cu toate probele existente la dosar, astfel încât judecătorul să se poată pronunța prin emiterea unui OP. Totodată, organul de poliție poate dispune aplicarea unei sancțiuni contravenționale și/sau prestarea unor activități în folosul comunității.

Articolul 32 al reglementării în vigoare va fi abrogat.

Articolul 401 instituie sancțiunea ce urmează a fi aplicată în cazul încălcării măsurilor prevăzute de art. 23 alin. (1) și dispuse prin Ordinul de protecție, respectiv ale celor prevăzute de art. 29 și dispuse prin Ordinul de protecție de urgență: închisoarea de la o lună la un an.

Cu toate acestea, eficiența modificărilor propuse de Guvern este afectată de incertitudine din punct de vedere practic. Până la ajungerea cazului pe rolul instanței se vor scurge câteva luni, iar alte câteva până când Ordinul de protecție va ajunge la organele de poliție pentru a fi aplicat. În tot acest timp, o femeie trebuie să reziste violențelor partenerului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *