alexander shatov niUkImZcSP8 unsplash

Youtube și răspunderea pentru conținutul publicat – CJUE

7 minute • Anca-Teodora Hrițcu • 02 septembrie 2021


Într-o cauza recentă aflată pe rolul Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), aceasta a decis asupra faptului că operatorii de platforme online nu răspund pentru materialele încărcate de utilizatori cu încălcarea drepturilor de autor (cauzele conexe Frank Peterson împotriva Google LLC, YouTube LLC, YouTube Inc, Google Germany GmbH și Elsevier Inc împotriva Cyando AG).

În speță, instanțele din Germania au adresat Curții de Justiție a Uniunii Europene o întrebare preliminară pentru a solicita îndrumări cu privire la aplicarea legislației UE privind drepturile de autor în ceea ce privește răspunderea operatorilor online în cauzele conexe Youtube și Cyando.

Ambele cauze au implicat încărcarea neautorizată de materiale protejate prin drepturi de autor pe o platformă online.

În cel de-al doilea caz, grupul de publicare Elsevier a introdus o acțiune împotriva Cyando, pretinzând încărcarea pe o platformă online a lucrărilor protejate prin drepturi de autor deținute de Elsevier.

Ce a decis CJUE cu privire la Youtube?

În fapt, CJUE a confirmat că, în conformitate cu legislația actuală a UE, operatorii de platforme online precum YouTube și Uploaded (operatori online) nu sunt răspunzători direct în conformitate cu articolul 3 alin. (1) din Directiva InfoSoc, pentru încărcarea lucrărilor protejate prin drepturi de autor pe platformele lor. În plus, scutirea prevăzută la articolul 14 alineatul (1) din Directiva 2000/31/CE (Directiva UE privind comerțul electronic), se poate aplica răspunderii operatorului online, cu excepția cazului în care operatorul online are „cunoștințe reale” despre informații ilegale specifice. Indiferent de răspunderea operatorilor online, Curtea de Justiție a confirmat, de asemenea, că art. 8 alin. (3) din Directiva UE InfoSoc nu împiedică legislația națională să introducă condiții în care deținătorii de drepturi pot introduce cereri de despăgubire împotriva operatorilor online atunci când se stabilește că drepturile lor au fost încălcate, dar că astfel de condiții nu trebuie să conducă la nicio întârziere în încetarea încălcării, cauzând prejudicii disproporționate titularilor drepturilor.

Cu privire la răspunderea directă în temeiul art. 3 alin. (1) din Directiva UE privind societatea informațională (InfoSoc)

Curtea de Justiție a concluzionat că operatorii online nu fac o „comunicare către public” și, prin urmare, nu sunt răspunzători în mod direct pentru încălcarea drepturilor de autor în conformitate cu art. 3 alin. (1) din Directiva UE InfoSoc (transpusă în legislația națională prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe) în situațiile în care utilizatorii acestor platforme online încarcă ilegal lucrări protejate. Răspunderea operatorilor poate fi atrasă în cazul în care aceștia contribuie (sau „intervin”), dincolo de simpla punere la dispoziție a platformei, la acordarea accesului publicului la conținutul încărcat cu încălcarea drepturilor de autor. Curtea de Justiție a indicat că acesta ar fi cazul în care un operator online:

  1. are cunoștințe specifice că acel conținut protejat este comunicat publicului în mod ilegal pe platforma sa și se abține de la ștergerea rapidă sau blocarea accesului la acesta;
  2. se abține de la punerea în aplicare a măsurilor tehnologice adecvate, care pot fi așteptate de la un operator în mod rezonabil diligent în situația sa, pentru a contracara în mod credibil și eficient încălcările drepturilor de autor pe platforma respectivă, în ciuda faptului că operatorul știe sau ar trebui să știe că utilizatorii pun la dispoziție conținut protejat în mod ilegal pentru public prin intermediul platformei;
  3. participă la selectarea conținutului protejat comunicat ilegal publicului;
  4. oferă instrumente pe platforma sa destinate în mod special pentru partajarea ilegală a conținutului sau promovează cu bună știință o astfel de partajare.

Cu privire la problema de a ști dacă operatorii online ar beneficia de scutirea de răspundere prevăzută la articolul 14 alin. (1) din Directiva UE privind comerțul electronic (transpusă în legislația națională prin Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic)

Curtea de Justiție a constatat că operatorii online pot beneficia de scutirea de răspunderea pentru materialele încărcate pe platformele lor cu încălcarea drepturile de autor, cu condiția ca aceștia să nu joace un rol activ în sensul de a nu controla conținutul încărcat pe platforma lor și cu condiția ca operatorul online să nu aibă cunoștințe reale sau să conștientizeze anumite activități ilegale sau informații referitoare la conținutul protejat care a fost încărcat pe platforma sa.

Cu privire la problema cererilor în temeiul art. 8 alin. (3) din Directiva UE InfoSoc împotriva operatorilor de platforme online

Curtea de Justiție a concluzionat că titularii drepturilor de autor pot formula plângeri împotriva operatorilor online, în cazul în care se stabilește că drepturile lor au fost încălcate și fără a fi nevoie să aștepte reapariția încălcării. Curtea de Justiție a indicat că legislația națională poate stabili anumite reguli, precum obligația de a notifica operatorul online cu privire la încălcare, iar dacă operatorul online nu va interveni în cel mai scurt timp pentru a elimina conținutul sau a bloca accesul la acesta va fi atrasă răspunderea operatorului. Cu toate acestea, astfel de condiții nu trebuie să ducă la întârzierea înlăturării încălcării în așa fel încât să provoace un prejudiciu disproporționat titularului dreptului.

Care sunt implicațiile practice ale acestei cauze?

Fiind vorba despre o întrebare preliminară, adresată Curții de Justiție a Uniunii Europene de către Curtea Federală de Justiție din Germania, aceasta din urmă, ca instanță de trimitere (instanța care a adresat întrebarea CJUE) având sarcina de a formula concluzii pe baza răspunsului primit din partea CJUE. În speță, asta înseamnă că operatorii de platforme online nu pot fi considerați direct răspunzători pentru încălcarea drepturilor de autor în temeiul art. 3 alin. (1) din Directiva 2001/29/CE (Directiva UE InfoSoc), atunci când utilizatorii încarcă materiale cu încălcarea drepturilor de autor. Aceasta se bazează pe ideea că furnizarea unei platforme online care permite comunicarea nu echivalează cu “un act de comunicare” în conformitate cu art. 3 alin. (1).

De asemenea, CJUE a oferit clarificări cu privire la factorii ce ar determina atragerea răspunderii unui operator online, printre care se numără și situațiile în care operatorii nu acționează rapid pentru a șterge conținutul protejat sau a bloca accesul la acesta.

Curtea a subliniat necesitatea ca operatorii online:

  • să aibă la dispoziție proceduri bine puse la punct pentru ca titularii de drepturi să raporteze orice încălcare a conținutului protejat
  • să acționeze proactiv

Un operator online poate beneficia de scutirea de răspundere, cu excepția cazului în care titularul drepturilor poate demonstra că operatorul avea cunoștință despre încălcarea drepturilor sale de autor. În cazul nostru, CJUE a reținut practic că Youtube este scutit de răspundere pentru că a depus diligențele necesare.

În ceea ce privește situația Marii Britanii, trebuie să reții faptul că Directiva UE privind comerțul electronic nu se mai aplică în Regatul Unit începând cu 1 ianuarie 2021.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *