Acordul de recunoastere a vinovatiei 1

Acordul de recunoaștere a vinovăției

5 minute • Donna Danila • 15 februarie 2018


Acordul de recunoaștere a vinovăției este actul încheiat între procuror și inculpat, act prin intermediul căruia este învestită instanța de judecată, în cazul în care inculpatul recunoaște comiterea faptei de care este acuzat și acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penalăiar procurorul și inculpatul convin asupra modalității de individualizare a pedepsei.

Care este obiectul acordului de recunoaștere a vinovăției?

Obiectul acordului de recunoaștere a vinovăției constă în:

????recunoașterea comiterii unei fapte prevăzute de legea penală;

????acceptarea încadrării juridice pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală

și privește:

????felul și cuantumul pedepsei;

????forma de executare a pedepsei, respectiv felul măsurii educative ori, după caz, soluția de renunțare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei.

Când poate fi încheiat un acord de recunoștere a vinovăției?

Acordul de recunoaștere a vinovăției se poate încheia în cursul urmăririi penale, după ce a fost pusă în mișcare acțiunea penală, până la momentul terminării urmăririi penale, adică până la întocmirea rechizitoriului (actul prin care instanța de judecată este sesizată cu privire la săvârșirea unei infracțiuni).

Cine sunt titularii acordului de recunoaștere a vinovăției?

✔procurorul

✔inculpatul

Inițiativa încheierii unui acord de recunoaștere a vinovăției poate aparține oricăruia dintre ei, sub condiția punerii în mișcare a acțiunii penale.

Care sunt condițiile pentru încheierea acordului de recunoaștere a vinovăției?

✍pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită, care face obiectul acordului de recunoaștere a vinovăției, să fie numai amenda sau închisoarea de până la 15 ani, alternativ sau nu cu pedeapsa amenzii [pedeapsa prevăzută de lege, conform art. 186 Cod penal];
✍acțiunea penală să fi fost pusă în mișcare, iar din probele administrate în cursul urmării penale să rezulte suficiente date cu privire la existența faptei și cu privire la vinovăția inculpatului;
✍existența încuviințării reprezentantului legal în vederea încheierii acordului, atunci când inculpatul este minor;
asistarea de către un apărător ales sau numit din oficiu (asistența judiciară fiind obligatorie pe tot parcursul negocierilor, de la momentul inițierii acordului și  până la momentul semnării acestuia, inclusiv);
recunoașterea expresă a comiterii faptei de către inculpat, precum și acceptarea încadrării juridice pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală (❗inculpatul nu poate solicita schimbarea încadrării juridice);
✍forma scrisă pentru încheierea valabilă a acordului.

Care este procedura prin care se încheie acordul de recunoaștere a vinovăției?

✍Trebuie să existe un aviz prealabil și scris al procurorului ierarhic superior procurorului care instrumentează cauză, prin intermediul căruia să fie stabilite limitele în care urmează a fi încheiat acordul.
✍Trebuie să existe o negociere cu privire la modalitatea de individualizare a pedepsei între procuror și inculpat (refuzul procurorului de a încheia un acord poate fi contestat la procurorul ierarhic superior, însă doar pe motive de legalitate, iar nu și pe motive de oportunitate).

Care este conținutul acordului de recunoaștere a vinovăției?

✍data și locul încheierii;
✍numele, prenumele și calitatea celor între care se încheie;
✍date privitoare la persoana inculpatului [art. 107 alin. (1) Cod procedură penală];
✍descrierea faptei ce formează obiectul acordului;
✍încadrarea juridică a faptei și pedeapsa prevăzută de lege;
probele și mijloacele de probă;
✍declarația expresă a inculpatului prin care recunoaște comiterea faptei și acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală;
✍felul și cuantumul, precum și forma de executare a pedepsei, respectiv felul măsurii educative și durata acesteia ori soluția de renunțare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei cu privire la care s-a ajuns la un acord între procuror și inculpat;
✍semnăturile procurorului, ale inculpatului și ale avocatului.

Care sunt soluțiile care pot fi dispuse?

A. Admiterea acordului de recunoaștere a vinovăției, dacă:
????îndeplinește condițiile de admisibilitate;
????soluția este legală;
????în ceea ce privește pedeapsa ce urmează a fi aplicată, aceasta este justă, iar nu excesiv de blândă.
B. Respingerea acordului de recunoaștere a vinovăției.

Ce alte aspecte sunt importante atunci când urmează a se încheia un acord de recunoaștere a vinovăției?

Acordul de recunoaștere a vinovăției produce efecte numai dacă este validat de instanța de judecată.
Procedura acordului de recunoaștere a vinovăției nu cunoaște faza camerei preliminare, urmărirea penală fiind urmată direct de judecată.
Soluționarea acordului de recunoaștere a vinovăției se face de către instanța căreia i-ar reveni competența să judece cauza în fond.
Ședința de judecată este publică, iar procedura este necontradictorie, ceea ce înseamnă că schimbarea de încadrare juridică nu este posibilă în cursul judecății. Dacă instanța consideră că încadrarea juridică a faptei ce face obiectului acordului de recunoaștere a vinovăției este greșită, aceasta nu este ținută să o respecte, acordul urmând a fi respins.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *