AEGRM

Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare

3 minute • Laura Diaconescu • 26 septembrie 2017


Ce este Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare (AEGRM)?

Conform art. 2 alin. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 89/2000:

Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare constituie un sistem de evidență a priorității ipotecilor mobiliare și de publicitate, structurat pe persoane și bunuri, care asigură înregistrarea operațiunilor privind ipotecile mobiliare, a operațiunilor asimilate acestora, a altor drepturi prevăzute de lege, precum și publicitatea operațiunilor juridice prevăzute de lege.

Orice creditor ipotecar care, în scopul obținerii unui rang de prioritate, dorește să facă publică existența unei ipoteci mobiliare asupra unui bun, potrivit dispozițiilor Codului civil, trebuie să completeze un formular de aviz de ipotecă pe suport de hârtie, ori în format electronic (document TED), și să-l depună, respectiv să-l transmită, unui operator/ agent autorizat al Arhivei, cu plata taxei stabilote de lege și a tarifiului corespunzător stabilit de acel operator.

Cum se înregistrează o ipotecă mobiliară în Arhiva Electronică?

Înregistrarea unei ipoteci mobiliare în AEGRM  presupune următoarea procedură:

  • Creditorul sau reprezentantul său completează un formular tip cu datele corespunzătoare cuprinse în contractul de ipotecă mobiliară;
  • Operatorul de arhivă procedează la înscrierea fidelă în Arhivă a datelor cuprinse în formularul completat de solicitant, fără să exercite controlul de legalite asupra acestora;
  • Potrivit art. 2414 din Codul civil, înscrierea în arhivă nu conferă validitate unei ipoteci lovite de nulitate; astfel încât, dacă în realitate nu există un contract de ipotecă ori conținutul avizelor de ipotecă nu are acoperire în clauzele contractului de ipotecă, înscrierea respectivă nu va produce niciun efect;
  • Înregistrarea efcetuată în Arhivă de către operatori/agenți autorizați, prin redarea fidelă a conținutului fomularului tip completat de solicitantul înscrierii se numește aviz de ipotecă.

Funcțiile și rolul Arhivei

  1. Publicitatea garanției și stabilirea priorității față de creditorii ulteriori

Potrivit art. 2420 alin. 1 din Codul civil:

Rangul ipotecilor perfecte se determină potrivit ordinii înscrierii sau perfectării ipotecilor, cu excepțiile prevăzute de lege.

Publicitatea ipotecilor mobiliare este asigurată prin înscrierea acestora în arhivă, dacă legea nu prevede altfel.
Creditorul care înscrie o ipotecă asupra unui bun este prezumat că are cunoștință despre existența tuturor ipotecilor care au fost înscrise mai înainte cu privire la același bun. Proba contrară nefiind admisibilă.

  1. Avertizarea potențialilor creditori asupra contractelor de garanție încheiate anterior

Rolul Arhivei este de protejare a creditorilor care și-au constituit garanții reale mobiliare înscrise la Arhivă.
Autoritatea de supraveghere a Arhivei este Ministerul Justiției.
Accestul este liber pentru vizualizarea informațiilor cuprinse în avizele de ipotecă înscrise în Arhivă. Orice persoană poate efectua o căutare în Arhivă la ”Căutarea și vizualizarea informațiilor în Arhivă” a informațiilor despre un anumit debitor sau despre un anumit bun, fără plata vreunui tarif ori obținerea unei autorizări prealabile de acces.
Pentru înscrierea în Arhivă a avizelor de ipoteă accesul este restricționat, numai operatorii autorizați și agenții acestora putând efectua înscrieri.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *