participantii

Care sunt participantii in procesul penal?

6 minute • Alexandra Ionica • 02 aprilie 2018


În procesul penal, participantii au o importanță deosebită, deoarece sunt titulari de drepturi și obligații.
Participanții în procesul penal nu trebuie confundați cu participanții din dreptul penal (cei care participă la săvârșirea faptei: autor, coautor, instigator, complice).

Care sunt participantii în procesul penal?

Participanții în procesul penal sunt:

 1. ORGANELE JUDICIARE;
 2. AVOCATUL;
 3. PĂRȚILE;
 4. SUBIECȚII PROCESUALI PRINCIPALI;
 5. ALȚI SUBIECȚI PROCESUALI.

1. Care sunt organele judiciare?

Organele judiciare sunt acele organe specializate ale statului care realizează activitatea judiciara (art. 30 CPP)

 1. ORGANELE DE CERCETARE PENALĂ;
 2. PROCUROR;
 3. JUDECĂTORUL DE DREPTURI ȘI LIBERTĂȚI;
 4. JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ;
 5. INSTANȚELE JUDECĂTOREȘTI.

Organele de urmărire penală sunt reprezentate de organele de cercetare penală și procuror.
La rândul lor, ORGANELE DE CERCETARE PENALĂ sunt:

 • organele de cercetare penală ale poliției judiciare = lucrători specializaţi din Ministerul Administraţiei şi Internelor anume desemnaţi în condiţiile legii speciale, care au primit avizul conform al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ori avizul procurorului desemnat în acest sens;
 • organele de cercetare penală speciale = ofiţeri anume desemnaţi în condiţiile legii, care au primit avizul conform al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare şi organele de cercetare penală speciale îşi desfăşoară activitatea de urmărire penală sub conducerea şi supravegherea procurorului.
PROCURORUL este reprezentantul Ministerului Public și își desfășoară activitatea în parchetele de pe lângă instanțele judecătorești, contribuind la desfășurarea procesului penal.
JUDECĂTORUL DE DREPTURI ȘI LIBERTĂȚI exercită funcția de dispoziție asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei în faza de urmărire penală și este judecătorul care, în cadrul instanţei, potrivit competenţei acesteia, soluţionează, în cursul urmăririi penale, cererile, propunerile, plângerile, contestaţiile sau orice alte sesizări privind:
a) măsurile preventive;
b) măsurile asigurătorii;
c) măsurile de siguranţă cu caracter provizoriu;
d) actele procurorului, în cazurile expres prevăzute de lege;
e) încuviinţarea percheziţiilor, a folosirii metodelor şi tehnicilor speciale de supraveghere sau cercetare ori a altor procedee probatorii potrivit legii;
f) procedura audierii anticipate;
g) alte situaţii expres prevăzute de lege.
Judecătorul de drepturi și libertăți nu mai poate exercita o altă funcție judiciară în desfășurarea aceluiași proces penal.
JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ este judecătorul care, în cadrul instanţei, potrivit competenţei acesteia:
a) verifică legalitatea trimiterii în judecată dispuse de procuror;
b) verifică legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor procesuale de către organele de urmărire penală;
c) soluţionează plângerile împotriva soluţiilor de neurmărire sau de netrimitere în judecată;
d) soluţionează alte situaţii expres prevăzute de lege.
INSTANȚELE JUDECĂTOREȘTI exercită funcția de judecată. Sunt instanțe judecătorești:

 • judecătoriile;
 • tribunalele;
 • curțile de apel;
 • Înalta Curte de Casație și Justiție.

2. Care este rolul avocatului în procesul penal?
Avocatul este persoana care asistă sau reprezintă părțile ori subiecții procesuali în condițiile legii (31 CPP).
Avocatul promovează şi apără drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale omului.
Modalităţile prin care avocatul participă la desfăşurarea procesului penal sunt:

 1. asistenţa juridică acordată părţilor sau subiecţilor procesuali principali;
 2. reprezentarea părţilor sau subiecţilor procesuali principali.

3. Cine are calitatea de parte în procesul penal?

Părțile sunt subiecții procesuali care exercită sau împotriva cărora se exercită o acțiune judiciară (art. 32 CPP):

 1. INCULPATUL;
 2. PARTEA CIVILĂ;
 3. PARTEA RESPONSABILĂ CIVILMENTE.

În latura penală apare numai inculpatul, iar în latură civilă, pe lângă inculpat, apar și partea civilă și partea responsabilă civilmente.
INCULPATUL este persoana împotriva căreia s-a pus în mişcare acţiunea penală devine parte în procesul penal.
PARTEA CIVILĂ este persoana vătămată care exercită acţiunea civilă în cadrul procesului penal este parte în procesul penal.
Au calitatea de parte civilă şi succesorii persoanei prejudiciate, dacă exercită acţiunea civilă în cadrul procesului penal.
Constituirea ca parte civilă se poate face până la începerea cercetării judecătoreşti.
Titularii acțiunii civile sunt: persoana vătămată și succesorii acesteia.
! Când persoana vătămată este lipsită de capacitate de exerciţiu sau are capacitate de exerciţiu restrânsă, acţiunea civilă se exercită în numele acesteia de către reprezentantul legal sau, după caz, de către procuror şi are ca obiect, în funcţie de interesele persoanei pentru care se exercită, tragerea la răspundere civilă delictuală.
PARTEA RESPONSABILĂ CIVILMENTE reprezintă persoana care, potrivit legii civile, are obligaţia legală sau convenţională de a repara în întregime sau în parte, singură sau în solidar, prejudiciul cauzat prin infracţiune şi care este chemată să răspundă în proces este parte în procesul penal.
Aceasta poate fi introdusă sau poate interveni în procesul penal.

4. Cine sunt subiecții procesuali principali?

Subiecții procesuali principali au aceleași drepturi și obligații ca părțile, cu excepția celor pe care legea le acordă numai acestora (art. 33 CPP);

 1. SUSPECTUL;
 2. PERSOANA VĂTĂMATĂ

SUSPECTUL este persoana cu privire la care, din datele şi probele existente în cauză, rezultă bănuiala rezonabilă că a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală.
Acesta nu este parte în proces, doar subiect procesual și are drepturile prevăzute de lege pentru inculpat, dacă legea nu prevede altfel.
Nu pot avea calitatea de suspect minorii sub 14 ani, statul și autoritățile publice sau instituțiile publice, pentru infracțiunile săvârșite în exercitarea unei activități ce nu poate face obiectul domeniului privat.
Calitatea de suspect subzistă până se dispune începerea urmăririi penale in personam.

PERSOANA VĂTĂMATĂ reprezintă persoana care a suferit o vătămare fizică, materială sau morală prin fapta penală.

5. Cine poate fi subiect procesual?

Alți subiecți procesuali, în afara suspectului și persoanei vătămate:

 • martorul;
 • expertul;
 • interpretul;
 • agentul procedural;
 • organele speciale de constatare;
 • orice alte persoane sau organe prevăzute de lege având anumite drepturi, obligații sau atribuții în procedurile judiciare penale.
Vezi aici și rolul avocatului în procesul penal.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *