cover EMBLEMA

Ce este emblema și care este importanța ei?

4 minute • Alexandra Ionica • 07 ianuarie 2018


Ce este emblema și care este rolul ei?

Emblema este semnul sau denumirea care deosebește un comerciant de altul, potrivit art. 30 alin. (2) din Legea nr. 26/1990.
Emblema este element incorporal al fondului de comerț și un atribut de identificare a comerciantului, dar este facultativă, spre deosebire de firma comerciantului care este obligatorie. Astfel, emblema individualizează atât activitatea comerciantului, cât și persoana care desfășoară activitatea.
Emblema va fi stabilită fără să se țină cont de calitatea comerciantului, de forma sub care organizează și funcționează ori de vreo altă condiție de acest gen.

Ce trebuie să facem pentru a înregistra o emblemă?

PASUL I: REZERVAREA EMBLEMEI

Cererea

 • trebuie însoțită de macheta emblemei;
 • se depune cererea la Oficiul Registrului Comerțului teritorial unde este înregistrat cel ce va fi titular al emblemei;
 • verificarea se face la nivel teritorial (în județul în care va avea loc înregistrarea emblemei).

Alcătuirea emblemei

 • Aceasta trebuie să fie mai sugestivă decât firma, pentru a atrage clientela și poate fi alcătuită din cuvinte, reprezentări grafice sau combinații ale acestora. Spre exemplu, o emblemă consta în: un semn, o figură geografică, o figură geometrică, un utilaj, un animal etc. Dacă emblema cuprinde o denumire, firma va fi scrisă cu litere având mărimea de cel puțin jumătate din cea a literelor cu care este scrisă emblema, conform dispozițiilor art. 43 din Legea nr. 26/1990.
 • Nu pot fi înregistrate ca embleme, fără autorizarea organelor competente, denumiri şi reprezentări figurative care cuprind reproduceri sau imitaţii de steme, drapele, embleme de stat, sigilii oficiale, blazoane ori altele asemenea.
 • Limba redactării emblemei este limba română.

Disponibilitatea

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească emblema sunt:

 • caracterul de noutate;
 • disponibilitatea;
 • distinctivitatea.

Pentru a nu se produce nicio confuzie este necesar să se verifice:

 1. dacă emblema are vocație de a individualiza – elementele generice sau uzuale nu au o astfel de vocație – exemplu: cofetărie;
 2. dacă, în conformitate cu art. 43 alin. (1) din Legea nr. 26/1990, se deosebește (la data solicitării) de emblemele înscrise în același registru al comerțului, pentru același fel de comerț, precum și de emblemele altor comercianți de pe piața unde comerciantul își desfășoară activitatea.

De asemenea, verificarea disponibilității emblemei se face de către oficiul registrului comerțului înainte de întocmirea actelor constitutive sau, după caz, de modificare a emblemei. Emblemele radiate din registrul comerțului sunt și ele indisponibile, la fel ca și firmele, pentru o perioadă de doi ani de la data radierii. Astfel, o emblemă care nu este disponibilă nu poate fi folosită în desfășurarea activității comerciale.

PASUL 2:  ÎNREGISTRAREA PROPRIU-ZISĂ

Formalitățile de opozabilitate se realizează prin înregistrarea în Registrul Comerțului a emblemei. Fiind facultativă, emblema poate fi înscrisă în registrul comerțului odată cu înregistrarea formei de organizare în Registrul Comerțului sau ulterior acestei date, pe parcursul desfășurării activității, prin parcurgerea procedurii de înscriere de mențiuni.
Înregistrarea propriu-zisă se realizează pe baza rezoluției directorului ORCT sau de persoane împuternicite de acesta care realizează controlul formal de legalitate.

Ce facem după?

Din momentul înscrierii emblemei în Registrul Comerțului, titularul dobândește un drept de folosință exclusivă asupra acesteia.
Legea prevede că emblemele vor putea fi folosite pe panouri de reclamă oriunde ar fi așezate, pe facturi, scrisori, note de comandă, tarife, prospecte, afișe, publicații și în orice mod, cu condiția să fie însoțite în mod vizibil de firma comerciantului.
Caracterul facultativ al emblemei se imprimă și asupra circulației juridice a acesteia, prin aceea că emblema poate fi înstrăinată separat de fondul de comerț.
!!! Protecția juridică a emblemei se realizează la fel ca și în cazul firmei. Astfel, dacă întrebuințarea unei embleme este de natură să producă confuzie cu emblema folosită legitim de alt comerciant, fapta este considerată infracțiune  și se sancționează potrivit art. 5 lit. a) din Legea nr. 11/1991.
De asemenea, titularul emblemei este îndreptățit la acoperirea prejudiciilor produse prin folosirea acesteia fără drept de către o altă persoană.

Știai că este interzisă înscrierea unei firme care conține cuvântul școală? Vezi aici articolul!

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *