Ce este STATUL DE DREPT

Ce este statul de drept?

3 minute • Ioana Grosu • 04 iunie 2018


Conform art.1 alin. (3) din Constituția României:

România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate.

Origine:

 • ca teorie, a apărut spre sfârșitul sec. al XVIII-lea – începutul sex. al XIX-lea, ca o replică dată statului despotic[1].
 • a luat ființă în doctrina germană, unde se regăsea sub denumirea de Rechtstaat.[2]

Din această teorie a luat ființă clasificarea statelor în:

 • stat de drept
 • stat absolutist

Idee de bază:
– de a asigura realizarea dreptului, prin faptul că oamenii care dețin puterea sunt supuși dreptului și limitați prin drept.

Această idee poate fi coroborată și cu art. 16 din Constituția României, prin faptul că:

 • Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări – alin. (1)
 •   Nimeni nu este mai presus de lege – alin. (2)

Un stat de drept nu poate avea alt scop decât să ordoneze viaţa omului, în aşa fel încât fiecare membru al comunităţii să fie sprijinit şi încurajat în direcţia unei exercitări şi utilizări pe cât posibil de libere şi de depline a tuturor capacităţilor sale, libertatea cetăţeanului fiind principiul suprem al statului.[4]
Principiile[5] de bază ale statului de drept:

 1. organizarea autorităţilor pe baza separaţiei puterilor în stat;
 2. garantarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale;
 3. asigurarea aplicării principiului legalităţii în administraţia publică (acţiunea în contencios administrativ)[6];
 4. asigurarea supremaţiei constituţiei, în sensul lipsirii de efecte juridice a actelor ce contravin dispoziţiilor legii fundamentale;
 5. asigurarea unui înalt grad de certitudine şi de stabilitate a raporturilor juridice;
 6. atingerea unui grad ridicat de predictibilitate a dreptului, prin evitarea pe cât posibil a oscilațiilor legislative;
 7. respectarea principiului proporţionalităţii.[7]

Concluzia – statul de drept este acolo unde[8]:

 • domnia dreptului este evidentă
 • conținutul acestui drept valorifică la dimensiunile lor reale drepturile și libertățile cetățenești
 •  se realizează echilibrul, colaborarea și controlul reciproc al puterilor publice
 • se realizează accesul liber la justiție.
_________________________________________________________________________________________________________
[1] dex: despótic, ~ă -1 (D. oameni) Care procedează după bunul plac. 2 (D. oameni) Care își impune voința asupra celorlalți, fără să țină seama de dorințele sau interesele lor. 3 (D. hotărâri) Arbitrar.
[2] Ioan Muraru și Elena Simina Tănăsescu, Drept constituțional și instituții politice, ediția 13, vol. II, Editura CH Beck, București, 2009, p.77-78
[3] Ioan Muraru și Elena Simina Tănăsescu, Drept constituțional și instituții politice, ediția 13, vol. II, Editura CH Beck, București, 2009, p.77-78
[4] Robert von Mohl, Die Polizei-Wissenschaft nach der Grundlage des Rechtsstaates, Tübingen, Laupp, 1832, Bd. I,p. 16.
[5] În decelarea principiilor ce guvernează statul de drept urmăm mutatis mutandis concluziile formulate în Theodor Maunz / Reinhold Zippelius, Deutsches Staatsrecht, 30. Auflage, C.H.Beck, München, 1998, § 13 III, la pp. 90-101.
[6] art. 52 din Constituţie precum şi Legea nr. 554/2004 (Legea contenciosului administrativ)
[7] O tratare monografică recentă a temei, în literatura română, o găsim în Marius Andreescu, Principiul proporţionalităţii în dreptul constituţional, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008.
[8] Ioan Muraru și Elena Simina Tănăsescu, Drept constituțional și instituții politice, ediția 13, vol. II, Editura CH Beck, București, 2009, p.77-78

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *