pexels ketut subiyanto 4963436

Ce este un gentlemen’s agreement și ce valoare are în dreptul român?

10 minute • Gabriela Umbrărescu • 02 noiembrie 2022


“So, do we have a deal?”, “Yes, we do. Deal!”, urmat sau nu de o strângere de mână. Dar un astfel de gentlemen’s agreement are sau nu efecte juridice în dreptul român? 🤔

Mai exact ce e aia gentlemen’s agreement?

Un gentlemen’s agreement (sau un angajament de onoare, cum mai este numit în lucrările de specialitate române) are conform Dexonline două sensuri:

 • acord, înțelegere verbală care nu are ca urmare consecințe juridice, ci creează numai obligații morale între părți
 • acord internațional simplificat (încheiat de obicei în formă verbală pe baza încrederii reciproce)

Astfel, încă de la început putem vedea că executarea obligațiilor părților nu este asigurată prin dreptul de a apela la o instanță de judecată, ci prin onoarea și demnitatea părților la acord 🙂.

Unde întâlnim acest acord?

În general, apare în două planuri:

🌍 În plan politic/internațional

Când vorbim de relațiile dintre state. De exemplu, un gentlemen’s agreement cunoscut este cel din 1907 dintre SUA și Japonia. În acel context, foarte mulți japonezi emigrau în Statele Unite, ceea ce a creat panică în rândul americanilor. Ei vedeau această emigrare ca pe o amenințare, atât pe piața muncii (prin scăderea salariilor), cât și pe piața agricolă. Se punea problema „acaparării” de către japonezi a majorității fermelor prolifice.

Astfel, Japonia a fost de acord să nu mai elibereze pașapoarte emigranților în Statele Unite. Au fost exceptați atunci anumite categorii de oameni de afaceri și profesioniști. În schimb, președintele SUA Theodore Roosevelt a fost de acord să îndemne orașul San Francisco să anuleze un ordin prin care copiii japonezi erau segregați de elevii albi din școli.

👥 În planul comerțului și al afacerilor

Acesta este și planul cel mai interesant și vast în care un gentlemen’s agreement apare – avem în vedere relațiile dintre profesioniști.

Ce avantaje și ce dezavantaje are?

🔹Avantaje:

 • Nu te costă nimic să-l închei (eventualele costuri de încheiere ale unui contract)
 • Puteți reveni mai ușor asupra acestuia pentru modificările pe care le considerați necesare

🔹Dezavantaje:

 • Nu produce efecte juridice ⇒ nu poți apela la o instanță de judecată în cazul nerespectării obligației de către cealaltă parte
 • Este mai greu de probat existența sa în practică

🚫 Care sunt sancțiunile în cazul încălcării unui gentlemen’s agreement?

În principiu, sancțiunile sunt de ordin moral: reputația părții care încalcă acordul este afectată, lucru destul de dăunător în mediul afacerilor.

Și totuși, sancțiunile pot fi doar de ordin moral?

Nu chiar.

Și asta pentru că nu poți să închei un acord care, în conținutul său, este imoral sau ilegal. Asta ar putea constitui o faptă ilicită, ceea ce poate atrage acoperirea prejudiciului cauzat în răspunderii civile delictuale.

De asemenea, aceste acorduri au o relevanță legală deosebită în ceea ce privește dreptul concurenței, având în vedere că au loc mai ales în domeniul comerțului și al afacerilor. Astfel, un gentlemen’s agreement poate avea valoarea unei practici comerciale anticoncurențiale, dacă este încheiat pentru “a ocoli” prevederile legale ce guvernează dreptul concurenței.

🔹 De exemplu, două întreprinderi se înțeleg să stabilească anumite prețuri de cumpărare sau orice alte condiții de tranzacționare în sfera lor de activitate și nu se află în cazurile permise să facă acest lucru, prevăzute de Legea concurenței nr.21/1996.

⭕ Sancțiuni? Da. Tot această lege stabilește și sancțiunile incidente în cazul înțelegerilor încheiate cu nerespectarea ei. Ele pot porni de la o amendă contravențională 💸 și pot ajunge chiar până la închisoare🧑‍⚖️.

🆕 Recent, astfel de înțelegeri anticoncurențiale au fost luate în vizor de către Consiliul Concurenței și în ceea ce privește piața forței de muncă.

➡️ Hotărâre relevantă la nivel european – Hotărârea CJUE în cauza C‑373/14 P, Toshiba Corporation v. Comisia Europeană, 20 ianuarie 2016

În această cauză, Comisia Europeană a emis o decizie prin care a constatat că Toshiba a participat, în perioada 9 iunie 1999-15 mai 2003, la o înțelegere ilicită care acoperea întreg teritoriul SEE și Japonia. Această înțelegere consta într‑un acord încheiat verbal între, pe de o parte, producătorii de transformatoare europeni și, pe de altă parte, producătorii japonezi, având ca obiect respectarea piețelor de pe teritoriile fiecăruia dintre aceste două grupuri de producători de transformatoare prin abținerea de la efectuarea de vânzări pe piețele respective (denumit în continuare „gentlemen’s agreement”).

Toshiba a atacat această decizie la Tribunal, invocând patru motive, pe care Tribunalul le-a respins printr-o hotărâre ca nefondate.

La această hotărâre, Toshiba a făcut recurs și a solicitat Curții, cu titlu principal, anularea hotărârii atacate, precum și a deciziei în litigiu.

Vom prezenta pe scurt câteva considerații cu privire la primul motiv invocat de Toshiba. Astfel, vom înțelege mai clar relevanța pe care un gentlement’s agreement îl poate avea în dreptul concurenței la nivel comunitar.

Comisia a calificat acest gentlemen’s agreement drept „restrângere a concurenței prin obiect”. Toshiba a criticat aceasta aducând următoarele argumente:

 • Tribunalul s-a întemeiat în mod eronat pe existența unui raport de concurență potențială între producătorii japonezi și cei europeni. Tribunalul ar fi dedus în mod eronat existența unui astfel de raport de concurență potențială, în primul rând, din lipsa unor bariere insurmontabile la intrarea pe piața SEE și, în al doilea rând, din însăși existența gentlemen’s agreement-ului.
 • Tribunalul a considerat gentlemen’s agreement-ul drept probă a unei concurențe potențiale între fabricanții japonezi și cei europeni și a stabilit o prezumție irefragabilă potrivit căreia, în cazul în care două întreprinderi încheie orice fel de acord, ele sunt considerate în mod automat concurenți potențiali, dispensând astfel Comisia de sarcina probei referitoare la acest aspect.

Ce a decis curtea?

Referitor la acest argument, Curtea a apreciat, printre altele, că:

 • Atunci când obiectul anticoncurențial al unui acord este dovedit, nu este necesar să se stabilească efectele sale asupra concurenței
 • Anumite tipuri de coordonare între întreprinderi indică un grad suficient de nocivitate pentru concurență pentru a se putea considera că examinarea efectelor acestora nu este necesară
 • Acordurile privind împărțirea piețelor constituie încălcări deosebit de grave ale concurenței
 • În consecință, primul motiv invocat de Toshiba a fost respins

Poate un gentlemen’s agreement să producă efecte juridice în dreptul român?

Am văzut deja că în general singurele efecte pe care le poate produce sunt cele morale. Totuși, nu este exclusă răspunderea juridică, dacă sunt încălcate anumite prevederi legale.

🔹 Există cazuri în care, în temeiul libertății de a contracta și a libertății formei, aceste înțelegeri pot reprezenta contracte valabile din punct de vedere juridic, încheiate în formă verbală.

❗Condiția: să existe voința de a contracta din partea ambelor părți.

Ce presupun acestea?

Art.1240. Formele de exprimare a consimțământului

(1) Voinţa de a contracta poate fi exprimată verbal sau în scris.

(2) Voinţa poate fi manifestată şi printr-un comportament care, potrivit legii, convenţiei părţilor, practicilor statornicite între acestea sau uzanţelor, nu lasă nicio îndoială asupra intenţiei de a produce efectele juridice corespunzătoare.

📌 De aceea, când două persoane se pun la o masă, este foarte important să știe ce fel de efecte vor să producă înțelegerea lor. Pentru că dacă aceasta este garantată strict prin onoare (”angajament de onoare”) și nu există o obligație legală de a încheia un contract (cazul contractelor obligatorii, de exemplu, contractul de asigurare), nu putem atribui acestei înțelegeri efecte juridice.

Art.1169. Libertatea de a contracta. Părţile sunt libere să încheie orice contracte şi să determine conţinutul acestora, în limitele impuse de lege, de ordinea publică şi de bunele moravuri.

📌 Astfel, vedem că orice înțelegere, făcută cu intenția de a produce efecte juridice, dintre două sau mai multe persoane, reprezintă, în general, un contract în sens juridic. Condiții? ****Să respecte condițiile prevăzute de lege, de ordinea publică și de bunele moravuri.

Principiul consensualismului

Art.1178. Libertatea formei. Contractul se încheie prin simplul acord de voinţe al părţilor dacă legea nu impune o anumită formalitate pentru încheierea sa valabilă.

Înțelegem de aici că, de regulă, nu este nevoie să ai o hârtie “la mână” pentru ca o înțelegere să fie valabilă din punct de vedere juridic.

📌 Concluzie: o înțelegere dintre două sau mai multe persoane poate fi un contract fără să fie nevoie de un act scris pentru a fi valabil. Ea trebuie să se încadreze în condițiile prevăzute de lege (inclusiv existența voinței de a contracta din partea ambelor părți la acord).

🧩 În care etapă a încheierii unui contract întâlnim cel mai des un gentlemen’s agreement?

În etapa negocierilor.

În acest caz, termenii contractului dorit se negociază până când:

 1. toate părțile s-au pus de acord asupra elementelor esențiale ale contractului; Unele elemente secundare pot fi convenite ulterior;
 2. părțile au ajuns la un acord asupra unui element sau unei a anumite forme la care o parte insistă să se ajungă la un acord.

Ce trebuie să ai în vedere în această etapă a negocierilor?

 1. Este o perioadă în care vă puneți de acord asupra chestiunilor esențiale ale unui contract.
 2. Există drepturi și obligații prevăzute de lege a căror încălcare se sancționează potrivit regulilor aplicabile răspunderii civile delictuale.

Spre exemplu, există obligația de a negocia cu bună-credință.

Art.1183. Buna credință în negocieri. (4) Partea care iniţiază, continuă sau rupe negocierile contrar bunei-credinţe răspunde pentru prejudiciul cauzat celeilalte părţi. Pentru stabilirea acestui prejudiciu se va ţine seama de cheltuielile angajate în vederea negocierilor, de renunţarea de către cealaltă parte la alte oferte şi de orice împrejurări asemănătoare.

Astfel, în această etapă se pot încheia gentlemen’s agreements pentru a prefigura anumite clauze ale contractului care urmează să se încheie. Dacă X inițiază aceste negocieri fără intenția de a contracta și în acest mod produce un prejudiciu lui Y, X poate poate fi tras la răspundere în temeiul răspunderii civile delictuale.

Ce este cel mai safe pentru tine și afacerea ta?

Încheie în etapa negocierilor un acord precontractual (de exemplu, pact de preferință, pact de opțiune, promisiune unilaterală/sinalagmatică de a contracta). În acest fel: poți dovedi punctele cu privire la care ați ajuns la un acord + încălcarea acordului atrage răspunderea contractuală.

Concluzie

Un gentlemen’s agreement nu produce efecte juridice prin el însuși în dreptul român, generând doar obligații de ordin moral între părțile sale. Totuși, acesta poate reprezenta un contract valabil din punct de vedere juridic, atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, inclusiv existența voinței de a contracta.

Totuși, orice înțelegere ai vrea să faci cu privire la afacerea ta, aruncă un ochi și la lege, pentru că dacă o încalci, răspunderea de data aceasta va fi în temei juridic!🙂


Photo by Ketut Subiyanto from pexels.com.

Alte surse folosite: Codul Civil

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *