Codul administrativ

Codul administrativ – propunere legislativă

2 minute • Alexandra Enachescu • 19 decembrie 2017


Astăzi a fost depusă la Senatul României propunerea legislativă privind Codul administrativ al României, înregistrată cu numărul B649/2017.
Propunerea legislativă a fost trimisă pentru aviz la Consiliu Legislativ, termenul fiind până la data de 18.01.2018, de asemenea a fost trimisă și pentru punct de vedere la Guvern.
 

Număr de articole: 648
Avizul Consiliului Legislativ: x
Procedura de urgență: Da
Stadiu: înregistrat la Senat pt. dezbatere

 
Cele 648 de articole sunt structurate în 10 părți:

  • Partea I – Dispoziții generale
  • Partea a II-a – Administrația publică centrală
  • Partea a III-a – Prefectul. Instituția Prefectului și serviciile publice deconcentrate
  • Partea a IV-a – Administrația publică locală
  • Partea a V-a – Exercitarea dreptului de proprietate publică și privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale
  • Partea a VI-a – Statutul funcționarilor publici. Prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice
  • Partea a VII-a – Răspunderea administrativă
  • Partea a VIII-a – Servicii publice
  • Partea a IX-a – Dispoziții tranzitorii și finale
  • Partea a X-a – Modificări și completări aduse altor acte normative

Propunerea legislativă privind Codul administrativ poate fi consultată aici: https://www.senat.ro/legis/PDF/2017/17b649FG.pdf
În expunerea de motive s-au constatat următoarele:” Ultimul sfert de secol […] a fost martorul unei mase din ce în ce mai mare de acte normative în vigoare în domeniul administrației publice. În prezent, inflația de acte normative emise și desele modificări ale reglementărilor care au fost necesare în procesul de aplicare a acestora au generat paralelisme, suprapuneri și, implicit, în practică, dificultăți de aplicare. […] Astfel, în urma unor analize realizate, au fost identificate o serie de disfuncționalități de tehnică legislativă precum: inexistența unor definiții unitare ale principalelor concepte din adminitrația publică; prevederi legale redundante și paralele; existența unor norme juridice contradictorii; vid legislativ și dificultăți în aplicarea prevederilor legale în  vigoare generate de norme juridice neclare și necorelate. ”
Dificultățile de fond ale reglementări în vigoare prezentate pentru fiecare dintre domeniile care compun întreaga reglementare a Codului administrativ, precum și actele normative ce urmează a fi modificate ori abrogate pot fi consultate aici: https://www.senat.ro/legis/PDF/2017/17b649EM.pdf

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *