Avocatoo RO

Consumator. Definitie. Scopuri comerciale.

1 minut • Ana-Maria Udriste • 21 septembrie 2019


1.         Numărul deciziei – 441

2.         Data – 2
martie 2016

3.         Instanța – ICCJ

4.         Ce s-a decis?

Potrivit
dispoziţiilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 193/2000, prin consumator se
înţelege orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în
asociaţii, care, în temeiul unui contract care intră sub incidenţa prezentei
legi, acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale
sau de producţie, artizanale sau liberale.

O persoană fizică
ce a încheiat cu o bancă mai multe contracte de credit în scopul refinanţării
altor credite dobândite de la o altă bancă şi al obţinerii de împrumuturi în
vederea dobândirii de imobile pe care, apoi, le-a închiriat nu intră în
categoria consumatorilor protejaţi de Directiva nr. 93/13/CEE şi de Legea nr.
193/2000.

5.         Link

Un răspuns

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *