reînnoire contract avocatoo

Cum se reînnoiește un contract?

7 minute • Oana Trifan • 17 septembrie 2022


Ai fost vreodată în ipostaza în care contractul tău să se reînnoiască automat chiar dacă trăiai cu falsa impresie că acesta încetase? 😂

Uneori poate fi bine, deoarece nu mai trebuie să faci tu niciun demers, doar că atunci când abia așteptai ca contractul să înceteze, reînnoirea, cea automată mai ales, nu pare a fi varianta optimă.

Cum se reînnoiește un contract

În primul rând, contractele se pot încheia pe perioadă determinată sau nedeterminată.

În cazul contractelor încheiate pe perioadă determinată, o modalitate de încetare a acestora este expirarea termenului. Altfel spus, în momentul în care contractele au ajuns la termen, se … opresc.

Când se ajunge la expirarea duratei pentru care părțile au încheiat contractul, acestea pot opta pentru reînnoirea acestuia, în mod expres, prin eventuala renegociere a clauzelor și semnarea contractului sau în mod tacit, prin intermediul reînnoirii automate. Desigur, aceste ipoteze trebuie să fie prevăzute în scris în contract, nu doar pe ochi frumoși.

Reînnoire automată

De regulă, contractele comerciale (cum sunt contractele de furnizare a energiei electrice, a serviciilor de telefonie mobilă etc) și contractele încheiate între profesioniști prevăd o clauză de reînnoire automată, care se activează dacă părțile nu își vor manifesta în mod expres voința de a denunța contractul într-un termen dat.

Cel mai simplu și recent exemplu este cel al contractelor de furnizare a energiei electrice. La începutul anul 2021, în momentul liberalizării pieței, consumatorii au primit o notificare prin care au fost înștiințați fie să aleagă un alt furnizor de energie electrică, fie să anunțe furnizorul actual în legătură cu pachetul pe care îl aleg. Dacă consumatorii nu își manifestau voința, furnizorul de energie electrică reînnoia în mod automat contractul, la un pachet ales de el.

Recomandăm să redactați și să negociați cu maximă grijă și atenție clauzele de reînnoire automată a contractelor, pentru a nu vă trezi în situația de a fi obligați și legați de același partener contractual pe perioadă determinată sau chiar nedeterminată. Atenție la perioada pentru care se reînnoiește contractul și la condițiile în care se reînnoiește!

Reînnoire automată pe perioadă determinată (aceeași durată)

Pe ce perioadă se va reînnoi contractul? Iarăși un aspect care nu trebuie neglijat.

De obicei, contractele se reînnoiesc pe aceeași durată care era stipulată inițial.

Totuși, părțile pot conveni orice altă perioadă pentru care noul contract să fie încheiat.

Astfel că, dacă nu ești atent în momentul în care semnezi contractul inițial, iar partenerul tău contractual a stabilit faptul că contractul se va reînnoi pe o perioadă dublă față de perioada inițială, vei fi ținut de acel contract pentru acea perioadă.

Reînnoire automată pe perioadă nedeterminată

În egală măsură contractele se pot încheia și implicit reînnoi și pentru o perioadă nedeterminată de timp.

Reînnoirea contractelor pe perioadă nedeterminată poate fi stipulată de părți printr-o clauză contractuală sau poate fi stipulată de lege.

Astfel, în cazul contractelor de locațiune, Codul civil prevede mecanismul ”tacitei relocațiuni” – prin care, dacă chiriașul continuă să locuiască în imobil și să își îndeplinească obligația de plată a chiriei și după expirarea termenului contractul, se consideră că locațiunea este reînnoită, însă pentru o durată nedeterminată.

Art. 1810: Tacita relocațiune

(1 )Dacă, după împlinirea termenului, locatarul continuă să deţină bunul şi să îşi îndeplinească obligaţiile fără vreo împotrivire din partea locatorului, se consideră încheiată o nouă locaţiune, în condiţiile celei vechi, inclusiv în privinţa garanţiilor.

(2) Noua locaţiune va fi însă pe durată nedeterminată, dacă prin lege sau convenţia părţilor nu se prevede altfel.

În cazul locațiunii acest mecanism este binevenit, atât ca un mijloc de protecție a locatorului, care va avea un temei legal în baza căruia să solicite plata chiriei, în ipoteza în care locatarul continuă să locuiască în imobil, dar pretinde că contractul său nu mai este în vigoare, deci nu ar avea vreo obligație de plată a chiriei.

Totodată, este un mecanism binevenit și pentru locatari, care scapă de grijă unei evidențe exacte a momentului în care contractul ar putea înceta și au garanția de siguranță și stabilitate.

Este legală reînnoirea automată a contractului?

B2B (contracte încheiate între profesioniști)

Este adevărat că reînnoirea automată a contractului poate fi de un real ajutor mai ales în cazul contractelor comerciale și a celor încheiate între profesioniști.

Atunci când relația contractuală se desfășoară între doi profesioniști, de regulă contractele sunt încheiate pe perioade lungi de timp, una dintre părți își stabilește acolo sediul secundar (punctul de lucru), poate face și unele modificări pentru ca spațiul să fie adaptat activității sale, iar prelungirea automată a contractului poate fi un mijloc care-i asigură siguranță.

Însă, clauzele de reînnoire automată trebuie redactate în mod prudent și cu maximă diligență, fără a dezavantaja una dintre părțile contractuale.

B2C (contracte încheiate între profesioniști și consumatori)

Reînnoirea automată a contractului se poate transforma ușor într-o clauză abuzivă și poate conduce tocmai la rezilierea contractului, chestiune opusă scopului pentru care mecanismul reînnoirii automate a fost conceput.

În contractele încheiate între profesioniști și consumatori, reînnoirea automată a contractului poate fi un pericol pentru consumator, spre deosebire de contractele încheiate între doi profesioniști, unde clauzele de reînnoire automată pot fi un ajutor.

Îți dorești să locuiești 1 an în imobil, îți calculezi bugetul, dar uiți că a trecut 1 an și te trezești că proprietarul îți cere chiria. Surpriză! Contractul tău e valabil încă un an. Scrie în contract, fi sigur, dar ai ratat tu clauza: fie era redactată succint, fie era redactată cu un font mai mic.

În prezent, Directiva privind clauzele contractuale abuzive garantează drepturile consumatorilor în toate contractele standard încheiate de aceștia.

În ceea ce privește prelungirea automată a unui contract, Directiva privind clauzele contractuale abuzive prevede că poate fi abuzivă clauza prin care se prelungește în mod automat un contract cu durată determinată, în absența unei indicații contrare din partea consumatorului, atunci când termenul pentru care acesta să își exprime intenția de a nu prelungi contractul este stabilit la o dată excesiv de timpurie sau când consumatorul nu a avut posibilitatea reală de a se familiariza cu clauzele contractuale înainte de încheierea contractului.

De asemenea, în conformitate cu Directiva, clauzele trebuie redactate într-un limbaj simplu și inteligibil, iar în cazul în care există îndoieli cu privire la sensul unei clauze, prevalează interpretarea cea mai favorabilă pentru consumator.

💡 Încă o dată atenția la detalii poate face diferența!

Avantaje / dezavantaje reînnoire

AVANTAJEDEZAVANTAJE
Reducerea birocrației“the lock-in” = rămâi legat de contract pentru încă o perioadă de timp, chiar dacă poate nu îți doreai reînnoirea acestuia
Lipsa altor negocieriLipsa renegocierii clauzelor contractuale
Continuitatea raporturilor comercialePlătești în continuare chirie. 

Poză de Pavel Danilyuk pe Pexels

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *