Cauza C‑45 17 privind libera circulatie a capitalurilor

Cauza C‑45/17 privind contribuțiile de asigurări sociale franceze

4 minute • Andreea Georgiana Ion • 30 iulie 2018


Veniturile obținute din activele resortisanților francezi care lucrează într-un alt stat decât statul membru UE / SEE sau Elveția pot face obiectul unor contribuții de asigurări sociale franceze

În mai multe hotărâri pronunțate în 2000 și în 2015, Curtea de Justiție a examinat dacă două contribuții franceze de asigurări sociale (și anume Contribuția Sociala Generalizata – “CSG” și Contribuția pentru Rambursarea Datoriei Sociale – “CRDS”) ar putea fi deduse din salariile, pensiile, indemnizațiile de șomaj și veniturile provenind din activele lucrătorilor care, deși locuiau în Franța, erau supuși legislației de securitate socială a altui stat membru (în general pentru că prestau o activitate profesională în acest alt stat membru).

Curtea a constatat că cele două contribuții aveau o legătură directă cu securitatea socială în virtutea scopului lor de a finanța regimurile franceze de securitate socială sau de a elimina deficitele sistemului general de asigurări sociale franceze. Aceasta a concluzionat că, în ceea ce privește lucrătorii salariați și lucrătorii care desfășoară activități independente, perceperea acestor contribuții era incompatibilă atât cu interzicerea legislației în materie de securitate socială (Regulamentul nr. 1408/71), cât și cu libera circulație a lucrătorilor. Având în vedere că persoanele în cauză, în calitate de lucrători migranți, erau supuși regimului de securitate socială al statului membru de încadrare în muncă, veniturile lor, fie dintr-un raport de muncă, fie din activele lor, nu puteau fi supuse în statul membru de reședință la prelevări care au o legătură directă și suficient de relevantă cu ramurile securității sociale.
În cursul pronunțării hotărârii Curții din 2015, autoritățile fiscale franceze au procedat la rambursarea cotizațiilor colectate în mod greșit. Cu toate acestea, aceștia au afirmat că dreptul la rambursare a fost rezervat exclusiv persoanelor fizice afiliate sistemelor de securitate socială ale statelor membre ale UE și ale Spațiului Economic European (SEE) și Elveției, excluzând astfel persoanele fizice afiliate unui sistem de securitate socială dintr-o țară terță.
În speță, Consiliul de Stat din Franța a adresat Curții o întrebare preliminară cu privire la problema dacă această excludere este conformă cu dreptul Uniunii. În acest caz, persoana care dorește să obțină rambursarea cotizațiilor colectate din venitul sau din active (venituri din proprietăți imobiliare și un câștig de capital realizat în urma transferului de bunuri imobile) este un cetățean francez (domnul Frédéric Jahin) care locuiește și lucrează în China și este afiliat la un sistem privat de securitate socială în țara respectivă.
În această hotărâre, Curtea consideră că excluderea din litigiu constituie o restricție privind libera circulație a capitalurilor, având în vedere că resortisanții UE afiliați la un sistem de securitate socială dintr-un alt stat membru (UE / SEE) sau Elveția beneficiază de un tratament fiscal mai favorabil (sub forma unei scutiri sau a rambursării taxelor în litigiu) decât resortisanții francezi care au reședința într-o țară terță și care sunt afiliați la un sistem de securitate socială în această țară (în speță China).
Cu toate acestea, Curtea constată că această restricție este justificată în speță, în măsura în care există o diferență obiectivă între, pe de o parte, un cetățean francez care, precum domnul Jahin, își are reședința într-o țară terță și este afiliat unui sisteml de securitate socială acolo și, pe de altă parte, un resortisant al UE afiliat la o schemă de securitate socială a unui alt stat membru. Numai acest ultim resortisant poate, datorită circulației sale în interiorul UE, să beneficieze de principiul conform căruia legislația unui singur stat membru se aplică numai în materie de securitate socială. Întrucât domnul Jahin nu a făcut uz de libertatea de circulație în cadrul UE, el nu se poate baza pe acest principiu.

Rezultă că veniturile provenite din activele resortisanților francezi care lucrează într-un alt stat decât statul membru UE / SEE sau Elveția pot face obiectul unor contribuții de asigurări sociale din Franța.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *