big cpdom accesul liber la justitie cel mai incalcat drept al cetatenilor in 2014 1

COVID-19: noi restricții. Textul integral al Ordonanței Militare 3/2020.

9 minute • Ana-Maria Udriste • 24 martie 2020


În data de 24 martie 2020 a fost adoptată Ordonanța Militară nr. 3/2020, ce va fi publicată în Monitorul Oficial.

Vă prezentăm textul integral mai jos, care poate fi descărcat.

[embeddoc url=”https://www.avocatoo.ro/files/2020/03/Ordonanta-militare-nr.-3.pdf” download=”all” viewer=”google”]

ORDONANTA MILITARA nr. 3 din 24.03.2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19
Avand in vedere dispozitiile art. 24 din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 453/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,
Tinand seama de evaluarea realizata de Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta, aprobata prin Hotararea nr. 14 din 24.03.2020, in temeiul art. 4 alin. (2) si ( 4) din Decretul Presedintelui Romaniei nr.195/2020 privind instituirea starii de urgenta la nivel national, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, al pct.I, 3 -5 din anexa nr. 2 la acelasi decret si al art. 20 lit. n) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.1/1999, cu modificarile si completarile ulterioare,

Ministrul afacerilor interne emite urmatoarea

Ordonanta militara

Art. 1. Se interzice circulatia tuturor persoanelor in afara locuintei/gospodariei, cu urmatoarele exceptii:
a)deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuinta/gospodarie si locul/locurile de desfasurare a activitatii profesionale si inapoi;

b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acopera necesitatile de baza ale persoanelor si animalelor de companie/domestice, precum si bunuri necesare desfasurarii activitatii profesionale;

c)deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
d)deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie;
e)deplasările scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activităţi sportive de echipă), cât şi pentru nevoile animalelor de companie/domestice;

f) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;
g) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
h) deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole;
i) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare.

Art. 2. -Circulaţia persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în afara locuinţei/gospodăriei, este permisă numai în intervalul orar 11.00 -13.00, strict pentru următoarele motive:
a)deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor şi animalelor de companie/domestice;
b)deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
c)deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea unui minor, asistenţa altor persoane vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, ori în cazul decesului unui membru de familie;
d)deplasări scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor ( cu excluderea oricăror activităţi fizice colective), cât şi pentru nevoile animalelor de companie/domestice.
Art. 3. -Circulaţia persoanelor prevăzute la art. 2, în exteriorul locuinţei/ gospodăriei, este permisă şi în afara intervalului orar I 1.00 -13.00, dacă aceasta se face în interes profesional ori pentru realizarea de activităţi agricole.

Art. 4. -(1) Pentru verificarea motivului deplasării:
a)angajaţii prezintă legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator;
b)persoanele fizice autorizate, titularii întreprinderilor individuale, membrii întreprinderilor familiale, liber profesioniştii şi persoanele care practică activităţi agricole prezintă o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.
(2)Pentru verificarea motivului deplasării în alte situaţii decât cele prevăzute la alin.(l ), se prezintă o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.
(3)Declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei, motivul şi locul deplasării, data şi semnătura.

(4) Adeverința eliberată de angajator sau declaraţia pe propria răspundere pot fi arătate personalului autorităţilor abilitate şi prin intermediul telefonului, tabletei sau folosind un dispozitiv electronic similar.

(5) Măsura se aplică începând cu data de 25 martie 2020, ora 12.00.

Art. 5. – ( 1) Se instituie măsura izolării la domiciliu sau, după caz, carantinării pentru toate persoanele care intră în România.

(2) Măsura se aplică începând cu data de 25 martie 2020, ora 12.00.

Art. 6. – ( 1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să identifice ş1 să ţină evidenţa persoanelor fără adăpost, precum şi să asigure adăpostirea şi îngrijirea acestora.
(2) Evidenţa persoanelor fără adăpost se actualizează şi se raportează săptămânal la Centrul judeţean/al Municipiului Bucureşti de coordonare şi conducere a interventiei.
(3) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanţe militare în Monitorul oficial al României, Partea I.

Art. 7. – (1) Instituţiile publice şi operatorii economici au obligaţia de a marca zona destinată accesului cetăţenilor/clienţilor şi suprafaţa de relaţii cu publicul/vânzare cu semne vizibile care să orienteze persoanele în respectarea unei distanţe de siguranţă de minimum 1,5 metri.
(2) Administratorii pieţelor agroalimentare au obligaţia de a organiza activitatea de vânzare astfel încât să se păstreze o distanţă socială între producătorii agricoli, comercianţi şi cumpărători. Comercianţii şi producătorii agricoli aflaţi în pieţele agroalimentare sunt obligaţi să adopte măsuri de protecţie împotriva răspândirii COVID-19, respectiv să poarte mănuşi şi măşti.
(3) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanţe militare în Monitorul oficial al României, Partea I.

Art. 8. – Se suspendă toate zborurile efectuate de operatori economici aerieni spre Franţa şi Germania şi din Franţa şi Germania către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile.
(2) Măsura nu se aplică zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfă şi corespondenţă, umanitare sau care asigură servicii medicale de urgenţă, precum şi autorizărilor tehnice necomerciale.
(3) Măsura se aplică începând cu data de 25 martie 2020, ora 23.00, ora României.
Art. 9. – (1) Se interzice accesul piloţilor la bordul navelor, sosite din zonele de risc roşii/galbene în porturile maritime române, dacă nu dispun de echipament de protecţie stabilit de Direcţia de sănătate publică Constanţa sau dacă navele nu au efectuat perioada de carantinare de 14 zile de la ultimul port de escală situat într-o zonă de risc roşie/galbenă.

(2) Se interzice accesul navelor maritime şi fluvio-maritime în porturile situate pe Dunărea Maritimă, pana la efectuarea perioadei de carantinare de 14 zile de la ultimul port de escală situat intr-o zona rosie/galbena in urmatoarele doua zone stationare si ancorare.

a) rada portului Sulina, pentru navele care vin dinspre Marea Neagră;
b) Dunărea, mila marină 44, pentru navele care vin dinspre canalul Bâstroe.

(3)Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanţe militare în Monitorul oficial al României, Partea I.

Art. 10. -Ministerul Apărării Naţionale asigură, la solicitarea ministrului afacerilor interne:
a)preluarea în pază a unor obiective a căror protecţie este asigurată în prezent de către Jandarmeria Română;
b)personal ş1 mijloace logistice pentru sprijinirea activităţilor de ordine publică;
c)personal şi mijloace logistice pentru spnJimrea activităţilor Poliţiei de Frontieră Române, în punctele de trecere a frontierei de stat.
Art. 11. -Pentru verificarea respectării condiţiilor de carantinare sau izolare la domiciliu, instituţiile de securitate naţională vor proiecta sisteme de comunicaţii şi aplicaţii informatice, necesare Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sănătăţii şi autorităţilor locale, pentru a comunica în timp real şi permanent cu persoanele carantinate sau izolate la domiciliu.

Art. 12. -(1) Documentele care expiră pe perioada stării de urgenţă, eliberate de autorităţile publice, pot fi preschimbate într-un termen de 90 de zile de la data încetării stării de urgenţă.
Art. 13. -(1) După alineatul (2) al articolului 2 din Ordonanţa militară nr.2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID -19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.232 din 21 martie 2020, se introduce un nou alineat, alin.(i1), cu referire la activităţi permise în centrele comerciale, cu următorul cuprins:
,,(i) Suspendarea temporară a activităţii comerciale potrivit alin.(l) nu se aplică:
a)vânzării produselor electronice şi electrocasnice de către operatorii economici care asigură livrarea la domiciliul/sediul cumpărătorului;

b)vânzării produselor şi serviciilor de optică medicală.”
(2)Măsurile prevăzute la alin.(1) se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanţe militare în Monitorul oficial al României, Partea I.

Art.14. -(1) Sunt abilitate să asigure aplicarea şi respectarea prevederilor prezentei ordonanţe militare:
a)Poliţia Română, Jandarmeria Română şi poliţia locală pentru măsurile prevăzute la art. 1 -4;

b)Poliţia Română, Jandarmeria Română, poliţia locală, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență si structurile subordonate, directiile de sanatate publica si conducatorii autorităţilor administraţiei publice locale, pentru măsura prevăzută la art. 5.

c) Poliţia Română, Jandarmeria Română, Poliţia locală, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului şi conducătorii autorităţilor administraţiei publice locale, pentru măsura prevăzută la art.7;
d) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, pentru măsura prevăzută la art.8;
e) Autoritatea Navală Română şi direcţiile de sănătate publică, pentru măsura prevăzută la art.9.
(2) Nerespectarea măsurilor prevăzute la art. I – 5, art. 7 – 9 atrage răspunderea
disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, în conformitate cu prevederile art.27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.1/1999, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Personalul instituţiilor prevăzute la alin.(l) este împuternicit să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni, în conformitate cu prevederile art.29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.I /1999, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 15. – (1) Prezenta ordonanţă militară se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Prevederile art.4 şi 5 din Ordonanţa militară nr.2/2020 îşi încetează
aplicabilitatea.
(3) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru cel puţin 2 zile de la data publicării, despre conţinutul prezentei ordonanţe militare.

Un răspuns

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *