stare de alert covid 19

COVID-19 stare de alertă: ce drepturi și obligații ai

11 minute • Ana-Maria Udriste • 15 mai 2020


Update 18 05 2020, ora 23: avem și Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, iar articolul a fost actualizat în consecință.

HG 394-2020 Privind Decreta… by Avocatoo on Scribd

Update 18 05 2020: între timp nu mai avem Hotărârea CNSSU nr. 24/2020, dar avem Hotărârea CNSU nr. 25/2020, iar articolul a fost actualizat cu aceste prevederi.

Descarcă document oficial de aici: Hotărâre CNSU 25/2020

În Monitorul Oficial al României a fost publicată Hotărârea nr. 24/2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control al infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2 a Comitetul Național pentru Situații de Urgență pentru reglementare măsurilor de relaxare ce urmează să fie adoptate în perioada următoare.

Despre proiectul de lege, care a devenit Legea nr. 55/2020, poți citi mai jos:

Perioada stării de alertă

Starea de alertă se instituie pentru o perioadă de 30 de zile începând cu 15 mai 2020 și va putea fi prelungită.

Cine reglementează?

Regulile de desfășurare a unor activități care necesită măsuri specifice de protecție sanitară se adoptă prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului cu competență în domeniu.

Autoritățile administrației publice centrale și locale emit acte normative și acte administrative, potrivit normelor de competență și domeniilor de activitate pe care le gestionează.

Practic, vom avea reglementări la nivel de ministere și la nivel de autorități publice centrale și locale, spre exemplu consilii județene.

Masca devine obligatorie

Masca devine obligatorie în următoarele locații:

 • spațiile comerciale
 • mijloacele de transport în comun
 • la locul de muncă
 • alte spații închise se instituie obligativitatea purtării măștii

Nasul și gura trebuie să fie acoperite.

Ce trebuie să faci ca angajator?

În relație cu angajații

Instituțiile și autoritățile publice, precum și operatorii economici publici și privați au obligația organizării activității astfel încât munca să se desfășoare de la domiciliul angajaților.

Munca la domiciliu sau telemunca trebuie făcută cu acordul angajatului pe perioada stării de urgență, deși pe perioada stării de urgență putea fi făcută prin act unilateral.

Citește și: munca la domiciliu vs. ITM – cum te pregătești pentru un control

Dacă nu poți să faci acest lucru, ai următoarele obligații:

 • să asiguri triajului epidemiologic constând în controlul temperaturii personalului propriu și vizitatorilor, la punctele de control-acces în incinte
 • dezinfectezi obligatoriu mâinile înaintea intrării în spațiile de lucru
 • să respecți regulile privind desfășurarea activității în birourile cu spații comune (open space) și a regulilor privind funcționarea unităților de cazare în regim hotelier
 • să decalezi programul de lucru, dacă ai un număr mai mare de 50 de salariați, astfel încât începerea, respectiv terminarea programului de lucru să se realizeze la intervale de minimum 1 oră, pe parcursul a minimum 3 ore, în tranșe de minimum 20% din personal.

În relație cu clienții

Instituțiile publice și operatorii economici care desfășoară activități comerciale/de lucru cu publicul ce implică accesul persoanelor în interiorul clădirilor iau măsuri pentru organizarea activității, precum:

 • accesul trebuie să fie organizat astfel încât să fie asigurată o suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare client/persoană și o distanță minimă de 2 m între oricare două persoane apropiate
 • să nu permită accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în incintă, depășește 37,3°C
 • să asigure dezinfectarea suprafețelor expuse și evitarea aglomerării de persoane, în special în zonele caselor de marcat/ghișeelor

Ce se deschide?

În spații închise

Pot avea loc următoarele activități și în spații închise:

 • evenimentele private pot fi cu maxim 8 persoane și păstrarea regulilor de distanțare socială
 • activitățile organizate de slujitorii cultelor religioase, cu participarea publicului, care se desfășoară doar în exteriorul lăcașurilor de cult, precum și practicile și ritualurile cu caracter privat în interiorul lăcașurilor de cult (cu participarea a maximum 16 persoane) se realizează cu respectarea măsurilor de prevenire și protecție stabilite. Slujbele religioase desfășurate în spații publice, în exteriorul lăcașurilor de cult, nu sunt considerate adunări publice.
 • activitățile de îngrijire personală care se desfășoară în spațiile special destinate și cu respectarea măsurilor de prevenire și protecție.
 • activitățile de pregătire a sportivilor de performanță în cantonamente, care se desfășoară cu respectarea măsurilor de prevenire și protecție.
 • activitățile culturale desfășurate în spațiile special destinate, respectiv la nivelul muzeelor, bibliotecilor și al sălilor de expoziții care se desfășoară cu respectarea măsurilor de prevenire și protecție.
 • activitățile recreativ-sportive în aer liber, precum ciclismul, drumețiile, alergarea, canotajul, alpinismul, vânătoarea, pescuitul și altele asemenea, care se desfășoară cu participarea a cel mult 3 persoane care nu locuiesc împreună.

În spații deschise

Nu pot circula pietonal mai mult de 3 persoane care nu aparțin aceleiași familii. Dar da, putem merge 5 oameni în mașina personală.

Sunt interzise organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, concerte sau orice alte întruniri în spații deschise.

Pot avea loc activități culturale, științifice, artistice, sportive, de divertisment, jocuri de noroc, activități de fitness, activități în piscine și de tratament balnear.

Se redeschid parcurile pentru public, cu excepția locurilor de joacă pentru copii și cu respectarea măsurilor generale de prevenire și protecție.

Update 18 05 2020: evenimentele pe stilul drive-in rămân închise.

Restaurante, cafenele, terase, hoteluri

Este suspendată temporar activitatea de servire și consum al produselor în spațiile comune de servire a mesei din interiorul restaurantelor, hotelurilor, motelurilor, pensiunilor, cafenelelor sau altor localuri publice, cât și la terasele din exteriorul acestor locații.

Poți face activități de preparare a hranei, cât și de comercializare a produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice, care nu presupun rămânerea clienților în spațiile destinate acestui scop, precum cele de tip “drive-in”, “room-service”, livrare la client, “take-away” etc.

Update 18 05 2020: potrivit HG 394/2020, ”sunt interzise organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri în spații deschise, inclusiv a celor de tipul drive-in”. Acestea vin ca urmare a lansării ce trebuia făcută pentru evenimente de tip drive-in, cum erau cele organizate de Universum, care tocmai plănuiau să inaugureze evenimente de tip drive-in Event Park la Lagoo Snagov Park.

Comerț

Se deschid centrele comerciale cu suprafața construită mai mică de 15.000 mp, în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici.

Chiar dacă există spații cu o suprafață mai mare de 15.000 mp, se pot deschide următoarele:

 • vânzarea produselor alimentare, veterinare, farmaceutice, a produselor și serviciilor de optică medicală și a serviciilor de curățătorie;
 • vânzarea produselor electronice și electrocasnice, doar dacă operatorii economici asigură livrarea acestora la domiciliul/sediul cumpărătorului;
 • activitatea desfășurată de operatorii economici din cadrul centrelor comerciale care au accesul asigurat direct din exteriorul incintei și este întreruptă comunicarea cu restul complexului

Centrele de îngrijire rămân obligatoriu deschise

Se instituie obligativitatea menținerii funcționării centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile și impunerea unor condiții de izolare a personalului pe perioada prezenței la serviciu.

Granițele rămân închise pentru persoane

Se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor.

Pot intra următorii cetățeni străini:

a) membri de familie ai cetățenilor români;

b) membri de familie ai cetățenilor altor state membre ale U.E. sau ale Spațiului Economic European ori ai Confederației Elvețiene, cu rezidență în România;

c) persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autorități ori un document echivalent acestora emis de autoritățile altor state, potrivit dreptului U.E.;

d) persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document echivalent;

e) personal diplomatic sau consular, personal al organizațiilor internaționale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar;

f) pasageri în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare;

g) pasageri care călătoresc din motive imperative;

h) persoane care au nevoie de protecție internațională sau din alte motive umanitare.

Zboruri suspendate

Se prelungește măsura suspendării zborurilor efectuate de operatorii economici din aviație spre Austria, Belgia, Confederația Elvețiană, Franța, Germania, Iran, Italia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos, Spania, Statele Unite ale Americii, Turcia și Iran, și din aceste țări către România pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 15.05.2020.

Domeniul medical

Se deschid cabinetele stomatologice.

Se reia asistența medicală în ambulatoriu cu următoarele condiții:

 • programare prealabilă
 • interzicerea staționării pacienților în zonele de așteptare
 • pacienții internați nu pot fi vizitați de aparținători

Autoizolare la domiciliu când vii din afară

Se instituie, începând cu data de 15.05.2020, pentru toate persoanele care vin în România din străinătate, măsura carantinării/izolării la locuință împreună cu familia/aparținătorii cu care locuiesc împreună.

În concret, potrivit HG 394/2020,

”2. Pentru toate persoanele care vin în România din străinătate se instituie măsura carantinării/izolării la locuința/locația declarată de persoana în cauză, împreună cu colocatarii, inclusiv familia/aparținătorii, după caz.”

Izolarea este de 14 zile.

Dacă nu ai posibilitatea de mai sus sau soliciți acest lucru pentru a nu îți expune familia, poți pentru măsura carantinei instituționalizate, în spații special destinate puse la dispoziție de autorități.

Dacă nu respecți carantina/izolarea vei ajunge în carantină instituționalizată pentru o perioadă de 14 zile și obligate să suporte contravaloarea cazării și hrănirii pe perioada carantinei instituționalizate.

Poți participa la înmormântări doar dacă ești asimptomatic

Pe durata măsurii de izolare/carantină la domiciliu sau carantină instituționalizată, persoanele care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind utilizarea materialelor individuale de protecție împotriva COVID-19, pot participa la ceremonialul de înmormântare în cazul decesului soțului/soției, unei rude/afin de gradul 1-3, cu acordul Direcției de Sănătate Publică și avizul Centrelor Județene/al Municipiului București de coordonare și conducere a intervenției.

Cum ne deplasăm?

Ne deplasăm fără declarație în localitate / zona metropolitană

Este permisă circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, în interiorul localităților, cu respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii infecției și evitarea formării grupurilor pietonale mai mari de 3 persoane care nu aparțin aceleiași familii.

În afara localității / zonei metropolitane avem nevoie de declarație

Te poți deplasa în afara localității / zonei metropolitane pentru următoarele motive:

 • în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
 • în scop umanitar sau de voluntariat;
 • pentru realizarea de activități agricole;
 • pentru comercializarea de produse agroalimentare de către producătorii agricoli;
 • pentru îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate sau eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi;
 • pentru participarea la programe sau proceduri
 • din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;
 • pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
 • pentru activități recreativ-sportive individuale desfășurate în aer liber (ciclism, drumeție, alergare, canotaj, alpinism, vânătoare, pescuit și altele) cu participarea a cel mult 3 persoane;
 • pentru participarea la evenimente familiale, cu un număr limitat de persoane și respectarea regulilor de distanțare socială;
 • pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu.
 • alte motive justificate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *