franck DoWZMPZ M9s unsplash

Cum e cu despăgubirile în baza GDPR și drepturile de acces la date, conform CJUE

6 minute • Birau Anamaria • 28 iunie 2023


Nu orice încălcare a GDPR conferă dreptul la despăgubiri. Totuși, nu există un prag de gravitate pe care încălcările trebuie să îl atingă, pentru a primi o despăgubire. Așa a hotărât Curtea de Justiție a Uniunii Europene, prin decizia (Cauza C-300/21) din 4 mai 2023. Cetățeanul austriac care a cerut despăgubiri a afirmat că „a simțit o pierdere a încrederii, precum și un sentiment de umilire” – îți detaliem totul mai jos.

În aceeași zi, prin cauza C-487/21 a clarificat ce presupune dreptul de a obține o „copie” a datelor cu caracter personal.

Despre despăgubiri 💸

Cum a început? 

Hotărârea care clarifică în ce condiții poți obține despăgubiri a venit ca răspuns la sesizarea unei instanțe austriece.

Conform Curții, un cetățean a dat în judecată serviciul poștal național după ce a folosit un algoritm ca să colecteze informații cu privire la opiniile politice ale austriecilor, pe baza unor criterii sociale și demografice, însă fără a avea consimțământul acestora.

Cetățeanul în cauză a cerut 1.000 de euro ca despăgubiri pentru prejudiciul moral pe care susține că l-a suferit (acesta a afirmat că „a simțit o pierdere a încrederii, precum și un sentiment de umilire” ca urmare a asocierii sale cu un anumit partid).

Răspunsul CJUE

Hotărârea CJUE a arătat că dreptul la despăgubiri prevăzut de GDPR se subordonează îndeplinirii a trei condiții:

  • o încălcare a GDPR
  • un prejudiciu material sau moral care a rezultat din această încălcare
  • o legătură de cauzalitate între prejudiciu și încălcare

Concluzia e simplă:

 Nu orice încălcare a GDPR îți oferă dreptul la despăgubiri

Pe lângă asta, Curtea a statuat că nu este necesar ca prejudiciile morale să atingă un anumit prag de gravitate ca să ai dreptul la despăgubiri. Instanța a evitat să seteze limite cu privire la cât de mare trebuie să fie prejudiciul ca să poți cere despăgubiri, și le permite instanțelor sesizate să facă o diferențiere la libera lor apreciere. Adică, fiecare instanță va decide în funcție de cauză, dacă încălcarea pe care o invoci îți oferă sau nu posibilitatea să obții despăgubiri. 

De ce te interesează asta?

  1. Cum GDPR nu conține reguli de evaluare a daunelor interese, fiecare stat membru stabilește criteriile pentru determinarea întinderii despăgubirilor, cu respectarea principiilor echivalenței și efectivității. Mai exact, despăgubirea trebuie să fie integrală și eficace, raportat la prejudiciul suferit.  
  2. Vor apărea rezultate diferite în funcție de statul UE în care soliciți despăgubiri, în funcție de interpretarea fiecărei instanțe naționale. 
  3. Dacă, spre exemplu, Google ți-a cauzat un prejudiciu moral (oricât de mic ar fi acesta) prin prelucrarea datelor tale cu caracter personal, atunci cel mai probabil ai putea cere despăgubiri în instanță.  Statele membre urmează să implementeze Directiva privind despăgubirile colective în legislația națională (aceasta urmărește să faciliteze pentru consumatori obținerea despăgubirilor prin acțiuni colective).  

Despre copierea datelor cu caracter personal 🔒

Printr-o altă hotărâre, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit „dreptul de a obține o „copie” a datelor cu caracter personal presupune ca persoanei vizate să i se ofere o reproducere fidelă și inteligibilă a tuturor acestor date”. Astfel, poți să verifici dacă informațiile sunt corecte sau dacă sunt procesate în mod legal.

De la ce a pornit?

Dilema a apărut după ce un cetățean i-a cerut unei agenții care oferă consultanță în afaceri (care furnizează, la cererea clienților, informații privind solvabilitatea terților), o copie a documentelor despre el. În urma cererii sale, acesta a primit o listă ce rezumă datele personale care au fost prelucrate, în locul unei copii complete a acestora.

În această cauză, instanța care a solicitat ajutorul Curții, a vrut să clarifice dacă se consideră îndeplinită obligația prevăzută de articolului 15 alineatul (3) din GDPR, atunci când operatorul îi transmite persoanei vizate datele cu caracter personal sub forma unui tabel sau dacă este necesară transmiterea unor extrase din documente sau chiar în formă integrală, dar și a unor extrase din baze de date, în care aceste date sunt reproduse.

Decizia Curții 

Acest drept presupune obținerea copiei a „unor extrase din documente sau chiar a unor documente întregi ori, în plus, a unor extrase din baze de date care conțin printre altele datele menționate, dacă furnizarea unei astfel de copii este indispensabilă pentru a-i permite persoanei vizate să își exercite în mod efectiv drepturile care îi sunt conferite de GDPR”– a transmis CJUE printr-un comunicat de presă. 

Mai mult, Curtea menționează că, atunci când un utilizator solicită o copie a datelor, acestea „trebuie să fie ușor accesibile și ușor de înțeles și să se utilizeze un limbaj simplu și clar”. Totodată, informațiile trebuie să fie complete (să cuprindă toate datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrării), astfel încât „să prezinte toate caracteristicile care permit persoanei vizate să își exercite în mod efectiv drepturile în temeiul acestui regulament și trebuie, în consecință, să reproducă aceste date integral și fidel”. 

Pentru că degeaba ai acces la date, dacă sunt incomplete sau nu le poți înțelege cu ușurință, nu?

Consecințe

În urma acestei hotărâri, ai șanse mai mari să obții informațiile de care ai nevoie ca să îți exerciți drepturile în temeiul Regulamentului General de Protecția Datelor. În alte situații, solicitările au fost blocate din motive de securitate și confidențialitate, iar accesul oferit la date a fost permis doar la informații parțiale.

Este important să reții că, în caz de conflict, drepturile tale se termină unde începe libertatea altora. „Trebuie să se aleagă modalitățile de comunicare a datelor cu caracter personal care nu aduc atingere drepturilor sau libertăților altora” – adică nu vei primi datele integrale dacă prin asta sunt încălcate drepturile altei persoane. Asta mai înseamnă și că, platformele care prelucrează date mai au totuși o cale de a te refuza.


Fotografie de Franck pe Unsplash

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *