pexels eva elijas 7661410

Cum înregistrezi o marcă în România?

18 minute • Emilia Oancea • 23 octombrie 2021


Pentru a dobândi drepturi la nivel național asupra unei mărci trebuie ca aceasta să fie înregistrată la Oficiul de Stat pentru Investiții și Mărci (OSIM). Astfel, cel ce își dorește să își înregistreze marca trebuie să urmeze o procedură prevăzută de legislația națională, dar și să achite anumite taxe. În acest articol vom explica ce pași trebuie urmați, dar înainte vom clarifica unele noțiuni.

Ce este o marcă?

Conform Legii 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, marca este reprezentată de orice semn capabil să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi și care să fie reprezentate în Registrul mărcilor într-un mod care să permită autorităților competente și publicului să stabilească cu claritate și precizie obiectul protecției conferite titularului lor.

Pot deveni mărci o mulțime de semne, precum cuvinte, desene, combinații de culori, forme tridimensionale, litere, cifre, elemente figurative, forma produsului sau a ambalajului sau, sunete sau orice combinație a acestora. Practic orice semn ce face ca un produs să se diferențieze față de altele poate deveni o marcă.

Putem, mai simplu, să spunem că marca reprezintă orice semn ce diferențiază anumite produse și servicii de altele, ele fiind necesare pentru a evita confuzia între produse și servicii similare.

Astfel, marca poate fi, în funcție de modul în care este reprezentată:

 • verbală ( cuvinte, litere, slogan)- un exemplu este sloganul Nike, “JUST DO IT.”
 • figurativă (desen)- de exemplu mărul mușcat de la Apple
Fotografie realizată de energepic.com pe Pexels
 • combinată (un cuvânt scris deosebit sau un cuvânt însoțit de un desen)- Coca-Cola poate intra in aceasta categorie
Fotografie realizată de Karolina Grabowska pe Pexels
 • tridimensională ( forma produsului sau a ambalajului ori orice alt semn tridimensional)- de exemplu, forma produsului Toblerone
Fotografie realizată de Safwan pe Pexels

După natura solicitanților, marca este:

 • individuală (persoane juridice sau fizice sunt solicitanții)
 • colectivă (marca este destinată a servi la deosebirea produselor sau serviciilor membrilor unei asociații de cele aparținând altor persoane)
 • de certificare (marca arată că produsele sau serviciile pentru care este utilizată sunt certificate de titularul mărcii în ceea ce privește calitatea, materialul, modul de fabricație a produselor sau de prestare a serviciilor, precizia ori alte caracteristici

Pe lângă marcă, la OSIM poți înregistra și desene sau modele. Acestea reprezintă aspectul exterior al unui produs sau al unei părți a acestuia redând principalele sale caracteristici, acelea care îl diferențiază. Cu toate că par asemănătoare, marca și desenul nu sunt echivalente. Pe când un desen stabilește forma produsului, marca are ca scop identificarea unei anumite origini comerciale. Astfel, marca tridimensională ce reprezintă forma tridimensională a produsului va fi aplicată pe ambalajul produsului sau în reclame, dar nu va fi însuși produsul. Pe de altă parte, desenul, modelul industrial, va fi chiar produsul în sine, iar acest aspect nu va putea fi copiat de către alții.

O altă diferență între marcă și desen este că mărcile pot fi protejate pe durata nelimitată, începând cu 10 ani și apoi prin reînnoiri succesive din zece în zece ani, în schimb modelele și desenele au un timp limitat de protecție între 15 și 25 de ani, conform art. 35 alin.1 din Legea 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor.

Ce înseamnă a înregistra o marcă?

În Legea 84/1998 la art. 3 lit. a) ni se spune și ce înseamnă înregistrarea mărcii la OSIM. Astfel, a înregistra o marcă înseamnă a dobândi drepturile asupra acesteia. În acest fel, mărcile protejează denumirea unor produse sau servicii, nu produsele sau serviciile în sine. Dacă ți-ai înregistrat marca, o altă persoană nu va mai putea folosi semnul distinctiv ce îți aparține, deoarece tu ai dobândit drepturile asupra acelui semn.

De ce trebuie să înregistrezi marca?

Legislația română nu prevede obligativitatea înregistrării mărcilor la Oficiul de Stat pentru Investiții și Mărci. Cu toate acestea, există o excepție, iar aceasta este reprezentată de societățile ce au ca obiect de activitate paza și protecția bunurilor și a persoanelor. Aceste societăți, pentru a obține licența de funcționare și desfășurare a activității, trebuie sa își înscrie denumirea și însemnele distinctive ce vor fi imprimate pe uniforma angajaților.

Cu toate că înregistrarea mărcii la OSIM nu este obligatorie, ea generează avantaje. Cum am amintit mai sus, înregistrarea mărcii înlătură riscul ca o altă persoană să folosească acel semn distinctiv. Dacă o altă societate înregistrează ulterior o marcă identică sau asemănătoare cu a ta, se poate cere anularea acesteia, deoarece tu deții drepturile asupra acesteia. Pe de altă parte, daca nu înregistrezi marca, vei putea primi tu o notificare prin care să ți se ceară să nu o mai folosești și să plătești despăgubiri persoanei ce a înregistrat-o prima.

Un alt avantaj este că se evită concurența neloială și contrafacerea mărcii, iar persoanele neautorizate ce vor folosi marca înregistrată vor răspunde în instanță pentru comiterea faptei. Mărcile sunt protejate doar de la înregistrarea acestora, până la acea data fiind expuse riscului de a fi contrafăcute.

Marca înregistrată permite titularului să interzică terților utilizarea mărcii fără acordul său. Cu toate acestea, marca poate fi și transmisă ulterior înregistrării, prin cesiune sau licență, către alte persoane pe toată perioada de valabilitate a acesteia.

⚠️ Marca are o valabilitate de 10 ani din momentul în care a fost atribuită data de depozit sub condiția ca cererea să se finalizeze cu înregistrarea mărcii și poate fi reînnoită pentru perioade succesive de 10 ani.

Ce se întâmplă dacă nu înregistrezi marca?

Dacă alegi să nu înregistrezi marca, te poți afla într-una dintre următoarele situații: ori marca pe care o folosești aparține unei alte persoane, ori marca este liberă, dar poate fi folosită și de către concurență.

Dacă folosești o marcă pe care a înregistrat-o altcineva riști să fii dat în judecată și să ți se solicite daune. Astfel, instanța îți poate interzice să mai folosești anumite semne. De asemenea, conform art. 102 din Legea 84/1998, constituie infracțiune punerea în circulație a unui produs ce poartă o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare.

Dacă folosești o marcă ce nu a fost înregistrată de nimeni, există riscul ca alte companii rivale să utilizeze aceeași marcă sau una asemănătoare, astfel apărând confuzii pentru consumatori. Există riscul de a pierde clienți, aceștia crezând că achiziționează un produs sau serviciu de la tine, dar de fapt, fiind induși în eroare de către marcă, achiziționează de la o companie concurentă. De asemenea, există posibilitatea să îți creezi un renume pe piață, iar mai apoi să vezi că a înregistrat altcineva marca în locul tău.

Astfel, înregistrarea mărcii la OSIM îți asigură mai multe beneficii printre care acela că doar tu vei fi proprietarul respectivei mărci, putând să îți dezvolți imaginea și afacerea prin publicitate și interzicând altora să comercializeze produse ce folosesc aceeași marcă sau una similară.

Care sunt pașii pe care trebuie să îi urmezi?

Mărcile se înregistrează la Oficiul de Stat pentru Investiții și Mărci, OSIM, iar acestea sunt protejate doar pe teritoriul României, pentru ca marca să fie protejată la nivelul întregii Uniuni Europene trebuie îndeplinită o altă procedură. În continuare vom prezenta pașii ce trebuie urmați pentru a-ți înregistra marca:

Verificarea condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească marca

Marca trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții pentru a putea fi înregistrat la OSIM:

 1. să fie un semn- pot fi considerate semne cuvintele, numele, denumirile desenele, literele, cifrele, elementele figurative și altele, de exemplu, marca Adidas, McDonald’s, Pepsi, Ford etc.
 2. să fie distinctivă– adică marca nu trebuie să fie alcătuită din semne uzuale sau descriptive, pentru că acestea riscă să dobândească o întrebuințare comună, așa cum s-a întâmplat cu fostele mărci “Aspirina”, “Bretelle” sau “Frigidaire”, mărci ce au devenit efectiv sinonimele produselor pe care brand-urile le comercializau.
 3. să fie licită– adică să nu conțină semne ce sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri; imaginea sau numele patronimic al unei persoane care se bucurǎ de renume în România fǎrǎ consimțǎmântul titularului; reproduceri sau imitații de steme, drapele, embleme de stat, însemne, sigilii oficiale de control şi garanție, blazoane, aparținând țǎrilor Uniunii şi care intrǎ sub incidența art. 6 din Convenția de la Paris fǎrǎ autorizația organelor competente; semne cu înaltă valoare simbolică, în special un simbol religios; reproduceri sau imitații de steme, drapele, embleme de stat, însemne, sigilii oficiale de control și garanție, blazoane, aparținând țărilor Uniunii Europene fără autorizația organelor competente.
 4. să nu fie deceptivă– adică să nu conțină informații false sau înșelătoare. Astfel, nu pot fi înregistrate mărcile care sunt de naturǎ sǎ inducǎ publicul în eroare cu privire la originea geograficǎ, calitatea sau natura produsului sau a serviciului; cele care conțin o indicație geograficǎ sau sunt constituite dintr-o astfel de indicație, pentru produse care nu sunt originare din teritoriul indicat, dacǎ utilizarea acestei indicații este de naturǎ sǎ inducǎ publicul în eroare cu privire la locul adevǎrat de origine; mǎrcile care sunt constituite sau conțin o indicație geograficǎ, identificând vinuri sau produse spirtoase care nu sunt originare din locul indicat.

Un exemplu de marcă ce nu a fost înregistrată este marca tridimensională Kit Kat, marcă ce este constituită din trei caracteristici: forma de bază de bloc dreptunghiular, prezența unor canaluri dispuse de-a lungul fiecărei tablete și numărul acestora ce determină numărul de batoane. Înregistrarea a fost refuzată, deoarece forma dreptunghiulară a ciocolatei s-a dovedit a fi una ce rezultă din natura produselor, nu este una distinctivă. Astfel, condiția ca marca să fie distinctivă nu era îndeplinită, iar forma Kit Kat nu este o marcă valabilă în întreaga Uniune Europeana, ci doar în statele membre în care Nestlé a depus o cerere de înregistrare a mărcii ce a fost aprobată.

Fotografie realizată de marqquit pe Unsplash

Verificarea mărcii în baza de date a mărcilor înregistrate

După ce ai stabilit că marca întrunește condițiile de mai sus este necesar să verifici dacă marca pe care vrei să o înregistrezi este distinctivă, nouă. Există baze de date pe care le poți accesa pentru a verifica dacă marca a fost deja înregistrată de altcineva în România, în Europa sau internațional.

Bazele de date pot fi accesate pe site-ul OSIM, WIPO sau pe TMView, iar aici poți căuta marca pe care vrei să o înregistrezi pentru a vedea daca mai este disponibilă sau nu. Este simplu să cauți in aceste baze de date, tot ceea ce trebuie să faci fiind să scrii marca ce te interesează, iar apoi să dai click pe “Caută”.

Poți solicita efectuarea acestei cercetări de către Serviciul Mărci, desigur, contra unei taxe.

Iar dacă nu vrei să îți bați capul cu verificatul, cel mai bine este să apelezi la un consilier în proprietate industrială care va ști să facă asta pentru tine.

Mai multe despre cercetarea de marcă, despre cum stabilești dacă marca este identică sau similară cu o alta poți citi aici.

Cererea de înregistrare a mărcii

După ce ai verificat marca în bazele de date și ai văzut că nu a fost înregistrată de nimeni, poți trece la pasul următor, adică la completarea unei cereri, un formular tip ce se găsește pe site-ul OSIM și care se poate descărca în format PDF. Acest formular trebuie completat obligatoriu pe calculator, adică nu se acceptă o cerere completată de mână.

Înregistrarea poate fi cerută individual sau colectiv de către orice persoana fizică sau juridică, direct sau prin mandatar.

Există două posibilități de a completa formularul:

 1. După cum am spus, formularul pdf poate fi accesat pe site-ul OSIM la rubrica “Formulare” sau la rubrica “Mărci și indicații geografice”.

După descărcarea și completarea formularului, acesta trebuie depus la OSIM, în două exemplare, direct sau prin poștă cu confirmare de primire. De asemenea, formularul poate fi trimis și online, la adresa de e-mail depunericereripiosim.ro

Odată cu depunerea cererii trebuie să achiți și taxa aferentă acestei depuneri în cuantum de 49 de lei, dar și taxa de publicare în cuantum de 146 de lei pentru mărcile alb-negru și 187 de lei pentru mărcile color. În cazul în care vrei să depui cererea direct la sediul OSIM, taxele se achită la casieria instituției, iar dacă vrei sa trimiți prin poștă trebuie să atașezi cererii o copie a ordinului de plată din care sa reiasă că ai achitat taxele.

⚠️ Este important de știut că neplata acestor taxe odată cu depunerea cererii duce la neacordarea datei de depozit, adică un număr de cerere.

2. Trebuie, ca înainte de a completa formularul, să achiți taxele de depunere și de publicare, ambele pe un singur ordin de plată. Pentru a primi un număr de depozit trebuie să precizezi numărul ordinului de plată, acesta trebuind să fie adăugat în fișier.

Oricum ai alege să completezi cererea, există câteva elemente pe care trebuie să le conțină obligatoriu, conform Legii 84/1998. în primul rând, trebuie să fie redactată în limba română și trebuie să cuprindă solicitarea explicită a înregistrării mărcii. Trebuie să fie notate datele de identificare ale solicitantului și reprezentarea mărcii ce se dorește a fi înregistrată. De asemenea, trebuie să fie menționată lista produselor și a serviciilor pentru care se solicită înregistrarea mărcii. Este necesară și dovada achitării taxelor de depunere și publicare a cererii de înregistrare.

Suplimentar de aceste cerințe, titularul trebuie să menționeze culorile revendicate ca element distinctiv, tipul mărcii, dacă este tridimensională sau de un alt tip decât cele verbale sau figurative. De asemenea, dacă marca este compusă din alte caractere decât cele latine sau alte cifre decât cele arabe sau romane ori din cuvinte într-o altă limbă decât limba română, trebuie să se efectueze o transliterare sau traducere.

Solicitantul cererii de înregistrare a mărcii va comunica, odată cu cererea sau cel târziu în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la OSIM, dovada plăţii taxei de examinare a cererii, în cuantumul prevăzut de lege, iar dacă taxa nu este plătită în termen, se va considera ca s-a renunțat la înregistrarea mărcii.

Acordarea datei de depozit

După ce OSIM a examinat cererea și nu a observat lipsuri atribuie o dată de depozit cererii de înregistrare și se emite prima notificare prin care se confirmă constituirea depozitului reglementar al mărcii. De la această dată începe să curgă durata de 10 ani a valabilității dreptului asupra mărcii, desigur, doar dacă procedura se finalizează cu înregistrarea mărcii.

Publicarea cererii de înregistrare

După ce a fost acordată o dată de depozit, în maximum 7 zile cererile se publică electronic in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala. Data publicării reprezintă data de la care timp de doua luni pot fi depuse observații pe motive absolute de refuz, motive enumerate la art. 5 din Legea 84/1998.

Examinarea pe fond

OSIM trebuie să examineze pe fond cerea de înregistrare în termen de 6 luni de la publicarea ei, desigur dacă toate taxele au fost achitate și la final decide dacă admite sau respinge înregistrarea mărcii. Dacă a fost admisă înregistrarea mărcii, acest lucru va fi publicat în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială- Sectiunea Marci, iar orice persoană interesată poate formula o opoziție la înregistrarea mărcii în termen de două luni pentru motivele relative de refuz prevăzute de art. 6 din Legea 84/1998, cu achitarea taxelor.

În maximum 30 de zile de la depunerea cererii de înregistrare trebuie să achiți taxa pentru examinarea pe fond, taxă pe care, dacă nu o plătești, se va considera că ai renunțat la înregistrarea mărcii. Cuantumul taxei de examinare este stabilit în funcție de felul în care arată marca și de numărul de clase pentru care se solicită înregistrarea. Clasele reprezintă obiectul de activitate pentru care se solicită protecția și se regăsesc aici. Trebuie să precizezi produsele sau serviciile pentru care ceri înregistrarea mărcii, deoarece dacă vei trece doar titlul clasei, se va interpreta că incluzi toate produsele și serviciile din acea clasă. De exemplu, dacă vrei să îți înregistrezi marca pentru activitatea ta de servicii de pază, atunci clasa aferentă acestei activități este Clasa 45, dar aceasta cuprinde și alte multe activități, iar tu poți să specifici că soliciți înregistrarea doar pentru serviciul de pază.

Daca nu îți dai seama unde se încadrează mai exact produsul sau serviciul tău, poți nota în rubrica specială din formular descrierea activității, urmând ca Serviciul de Examinare Preliminara Mărci să facă această clasificare în locul tău. Pentru asta trebuie însă să plătești taxa de 146 de lei.

Pe site-ul OSIM există și un “Calculator privind plata taxelor pentru mărcile si indicațiile geografice” în care trebuie să introduci tipul de marcă (individuala/colectiva/de certificare), titlul clasei si felul elementului figurativ (alb-negru, color, sonor) pentru a afla cuantumul diferitelor taxe pe care va trebui să le plătești.

Conform OSIM, la momentul scrierii acestui articol, taxele de examinare pentru o clasă sunt:

 1. pentru mărcile individuale
 • marca verbală: 536 lei
 • marca combinată/figurativă/tridimensională alb/negru: 682 lei
 • marca combinată/figurativă/tridimensională cu culori revendicate: 1071 lei

Pentru fiecare clasă suplimentară se plătește suma de 243 lei.

2. pentru mărcile colective sau de certificare

 • marca verbală: 1899 lei
 • marca combinată /figurativă/tridimensională alb/negru: 2191 lei
 • marca combinată/figurativă/tridimensională cu culori revendicate: 2678 lei

Pentru fiecare clasă suplimentară se plătește suma de 341 lei.

Încheierea procedurii de înregistrare a mărcii

După ce s-a încheiat procedura de înregistrare, OSIM înscrie în Registrul mărcilor marca respectivă, dar certificatul de înregistrare a mărcii se va elibera doar după ce este achitată taxa de 243 de lei în termen de 30 de zile de la data notificării titularului privind încheierea procedurii de înregistrare.

De ce ar trebui să folosești un serviciu de monitorizare a mărcii?

După ce s-a încheiat procesul de înregistrare a mărcii, iar tu ești singurul ce deține drepturile pentru marca înregistrată ar trebui să stai liniștit, nu? Răspunsul e, din păcate, nu.

Este important să monitorizezi Buletinul de Mărci pentru a afla la timp și pentru a formula opoziție oricărei cereri de înregistrări a unei mărci similare sau identice cu a ta. Desigur, ar fi normal ca OSIM să respingă cererile de înregistrare ce sunt identice sau similare cu altele, însă în realitate nu se întâmplă mereu acest lucru. Astfel, tu trebuie să îți “păzești” marca în mod constant prin verificarea buletinelor de mărci sau, dacă nu ai timp să faci asta, prin apelarea la un consultant care să facă această verificare pentru tine.

Prin verificarea constantă a Buletinului de Mărci poți observa la timp dacă s-a solicitat înregistrarea unei mărci identice sau asemănătoare cu a ta și poți formula o opoziție, o procedură administrativă ce blochează demersul solicitării. Formularea opoziției în această etapă este recomandată, deoarece dacă aștepți ca marca respectivă să fie înregistrată pentru a o contesta te vei afla într-o procedură judiciară, procedură ce va dura mai mult timp și va fi mai costisitoare.

Recomandarea noastră este să apelezi la un avocat sau un consilier specializat pe asta: pentru o sumă modică pe lună, dormi liniștit și scapi de stresul de a da refresh mereu la pagină.

Concluzie

Concluzionând, înregistrarea mărcii relevă o purtare diligentă având în vedere că o marcă înregistrată este proprietatea ta, pe când una neînregistrată este disponibilă tuturor și poate să fie folosită de către oricine. Astfel, e important să îți protejezi numele, imaginea, deoarece în cazul în care nu o faci, există posibilitatea ca o altă companie să profite de acestea, iar, după cum am văzut, procedura de înregistrare nu este una extrem de complicată și nici costisitoare având în vedere avantajele pe care le aduce.


La Avocatoo suntem specialiști în proprietate intelectuală și suntem alături de tine din momentul în care începi un business și până scalezi la nivel internațional. Trebuie doar să ne scrii.

Fotografie realizată de Eva Elijas pe Pexels

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *