andrew neel 9moikpaufvg unsplash scaled 1

Cum verifici dacă denumirea firmei este disponibilă sau nu?

11 minute • Anca-Teodora Hrițcu • 25 aprilie 2021


În cazul în care te gândești să îți deschizi o firmă, fie că este vorba despre un SRL (societate cu răspundere limitată), fie că este o PFA (persoană fizică autorizată) sau o II (întreprindere individuală), ar trebui să știi că există niște pași prealabili deschiderii firmei. Unul dintre acești pași este verificarea disponibilității denumirii firmei și rezervarea acesteia la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC). În cele de urmează îți voi explica, pe scurt, cum se realizează rezervarea denumirii firmei.

Unde poți rezerva denumirea firmei?

Pentru a putea rezerva denumirea firmei ai două variante la dispoziție: fie o poți rezerva personal, direct la Registrul Comerțului, fie online, prin intermediul portalului ONRC. Dacă o alegi pe aceasta din urmă, trebuie să știi că nu este necesar să aplici o semnătură electronică pe documentul generat online, ci acesta are caracter de original, precum rezervarea pe care o faci la ghișeu.

În plus, atunci când vrei să rezervi denumirea unei firme, trebuie să ții cont și de anumite reguli impuse de lege, pe care le voi detalia în continuare.

De ce documente ai nevoie pentru a verifica disponibilitatea denumirii firmei?

Verificarea disponibilității și/sau rezervarea firmei se face la solicitarea persoanei interesate, în baza completării cererii-tip, cu menționarea a 3 denumiri diferite (în cazul în care prima nu este disponibilă, să ai și alte variante), în ordinea preferinței, la care se anexează, după caz, următoarele:

a) dovada acordului expres al titularului precedent sau al succesorilor acestuia, după caz, privind continuarea activității sub firma anterioară de către dobânditorul fondului de comerț, cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor art. 53 alin. (2) Normele metodologice privind modul de ținerea a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor și de eliberare a informațiilor, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 2594/C/2008, cu modificările și completările ulterioare, în original;

b) dovada consimțământului persoanei străine de societatea în nume colectiv sau de societatea în comandită simplă al cărei nume figurează în firmă, în formă autentică, în original sau în copie legalizată;

c) procură specială/generală autentică sau împuternicire avocațială ori contract de prestări servicii și documentul care atestă calitatea persoanelor autorizate să acorde, potrivit normelor ce le reglementează profesia, asistență de specialitate necesară pentru înființarea și reorganizarea persoanelor juridice.

Mai jos am atașat un model de cerere, care se poate descărca de pe portalul ONRC.

Rezervarea firmei, fie că se efectuează la Registrul Comerțului, prin personalul acestuia, fie că se realizează prin intermediul portalului de servicii online al ONRC, are caracter administrativ și prealabil, asupra legalității formale a firmei urmând a se pronunța directorul Registrului Comerțului sau persoana desemnată în acest sens, cu ocazia soluționării cererii de înregistrare la Registrul Comerțului.

Modalitățile de transmitere a cererii pentru rezervarea denumirii firmei sunt următoarele:

 • online, prin accesarea serviciului de Verificare disponibilitate și rezervare denumire online;
 • prin completarea formularului online, accesând portalului ONRC;
 • prin e-mail, fax sau prin poștă (plata prin ordin de plată; se achită suplimentar tariful auxiliar de 7,68 lei);
 • la ghișeu – la oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale prin cererea de verificare disponibilitate și/sau rezervare firmă (original), completă cu 3 denumiri, în ordinea preferințelor; se completează formularul, bifat la pct. 3, în concordanță cu scopul pentru care este solicitat.

Dacă faci cererea online prin serviciul de Verificare disponibilitate și rezervare denumire online, nu îți trebuie semnătură electronică, ci doar să îți faci un profil de utilizator. Atenție doar că trebuie ca persoana care face rezervarea să fie asociat, administrator sau o persoană împuternicită.

Altfel spus, eu nu pot să rezerv o denumire în numele meu pentru vecina mea dacă nu am nicio treabă pe mai departe.

Care sunt regulile aplicabile pentru rezervarea denumirii unui SRL?

Există câteva aspecte de care trebuie să ții cont atunci când vrei sa rezervi denumirea unui SRL, despre care vei afla în cele ce urmează.

Când este denumirea unei firme distinctivă?

Conform Ordinului MJ 2594/2008, o firmă este distinctivă atunci când are o denumire generică sau uzuală și atunci când nu este identică sau similară cu denumirea altor firme înregistrate anterior în Registrul Comerțului. Distinctivitatea firmei se apreciază atât din punctul de vedere al grafiei, cât și al topicii cuvintelor care formează denumirea.

Nu reprezintă elemente de distinctivitate:

a) articularea cuvintelor;

b) inversarea ordinii cuvintelor care au intrat în componența unei firme înregistrate sau rezervate;

c) dublarea uneia sau mai multora dintre literele ori cifrele care au intrat în componența unei firme înregistrate sau rezervate;

d) adăugarea sau eliminarea adverbelor, prepozițiilor, conjuncțiilor, numerelor, semnelor de punctuație și a altor particularități similare, având o semnificație vagă, precum și a abrevierilor care nu sunt de natură să schimbe înțelesul denumirii;

e) utilizarea unor cuvinte diferite din punct de vedere semantic, dar identice fonetic;

f) folosirea unor prescurtări ale cuvintelor care intră în componența unei firme înregistrate sau rezervate;

g) utilizarea simbolurilor echivalente literelor şi cuvintelor, de exemplu, @, #, n, % etc.;

h) utilizarea/neutilizarea diacriticelor;

i) adăugarea, eliminarea sau înlocuirea unei părți din denumirea înregistrată sau rezervată, dacă adăugarea, eliminarea sau înlocuirea nu schimbă înțelesul firmei sau utilizarea cuvintelor „grup”,”holding”, „company”, „trust”, „corn”, „trans” ori altele asemenea;

j) adăugarea cuvântului „România” indiferent de limba în care este redat.

Dacă faci cererea online prin serviciul de Verificare disponibilitate și rezervare denumire online, o să vezi că după verificare, dacă numele tău este mult prea similar sau chiar identic cu niște denumiri de firme deja existente, nu te va lăsa portalul să rezervi denumirea.

Problemele apar în schimb atunci când, deși prezintă similarități, portalul te lasă să rezervi denumirea și tu crezi că totul e ok, iar apoi te trezești că referentul respinge pentru că … el consideră că e prea similară. Bucuriile vieții de ONRC.

Uite un exemplu: nu pot să am Anca Hrițcu SRL, dar pot să am Anca Hrițcu Consulting SRL. Dacă voi vrea să înregistrez WEBSITE DEVELOPMENT SRL, am slabe șanse, dar dacă merg pe WEBSITE PRO DEVELOPMENT & SUPPORT SRL, e posibil să reușesc 🙂

Cuvinte interzise în denumirea firmei

De asemenea, trebuie să știi că denumirea firmei:

 • nu trebuie să conțină cuvinte sau expresii obscene sau triviale;
 • trebuie să fie scrisă cu caractere latine;
 • nu trebuie să producă vreo confuzie cu alte denumiri ale altor firme deja înființate sau alte denumiri rezervate anterior.

Firma nu poate conține, conform Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, cuvintele „științific”, „academie”, „academic”, „universitate”, „universitar”, „școală”, „școlar” sau derivatele acestora.

Și nici de prin limba engleză cu Academy sau School sau University.

Firma care conține cuvintele „național”, „român”, „institut” sau derivatele acestora ori cuvinte sau sintagme caracteristice autorităților și instituțiilor publice centrale ori locale poate fi utilizată numai cu acordul Secretariatului General al Guvernului, respectiv al prefectului.

Denumirea firmei vs marcă

Am tot vorbit de nenumărate ori despre denumirea firmei vs. marca pe care o vei folosi mai departe. Denumirea firmei este diferită de identitatea cu care te vei prezenta în spațiul public.

Spre exemplu, eMAG este Dante International SA, dar toată lumea îl știe de eMAG pentru că acela este brandul.

Urmărește și află mai multe despre asta în seria noastră #banidinIDEI de pe Youtube.

Care sunt regulile aplicabile pentru rezervarea denumirii unei PFA/II?

În cazul în care vrei să îți înființezi o firmă de tip PFA (Persoană Fizică Autorizată) sau II (Întreprindere Individuală), denumirea firmei se compune din numele complet al titularului, urmat de sintagma „Persoană Fizică Autorizată”, respectiv „Întreprindere Individuală” (de exemplu, Popescu Ion Persoană Fizică Autorizată/Popescu Ion Întreprindere Individuală). Se poate întâmpla totuși ca o altă persoană cu același nume să aibă deja o firmă înmatriculată și din această cauză denumirea să nu fie disponibilă.

Atunci când nu este posibilă rezervarea denumirii firmei cu numele complet al titularului, ai la îndemână următoarele alternative:

 • numele + inițiala prenumelui titularului – conform legii (art. 34 din Ordinul MJ 2594 din 2008); denumirea unui PFA/II poate fi formată și din numele persoanei + inițiala prenumelui urmat de sintagma Persoană Fizică Autorizată/Întreprindere Individuală (spre exemplu, Popescu I. Persoană Fizică Autorizată/Popescu I. Întreprindere Individuală). Astfel, dacă denumirea firmei cu numele complet al titularului nu este disponibilă, se poate încerca varianta formată din nume și inițiala prenumelui;
 • numele complet al titularului + inițiala tatălui – este o altă alternativă care constă în completarea numelui titularului cu inițiala prenumelui tatălui (astfel, luând exemplul de mai sus, dacă prenumele tatălui ar fi Gheorghe, atunci denumirea firmei ar putea fi Popescu G. Ion Persoană Fizică Autorizată/Întreprindere Individuală);
 • numele complet al titularului + inițiala mamei – Dacă nici varianta cu inițiala tatălui nu este disponibilă, se încearcă, în același mod prezentat mai sus, cu inițiala mamei;
 • alte alternative pe care le ai la dispoziție:
  • dacă niciuna din variantele de mai sus nu funcționează, situația devine mai problematică și este recomandat fie să mergi direct la ghișeu pentru a face rezervarea, fie să suni în prealabil la Oficiul Registrului Comerțului din județul în care va fi înființată firma pentru a afla cum să procedezi cu rezervarea. Acest lucru este important, deoarece deși există variante alternative pentru situația prezentată mai sus, în funcție de județul în care va fi înființată firma, cei de la Registru au propriile preferințe cu privire la alegerea unei denumiri adecvate. Conform legii, se poate alege una din următoarele 3 variante:
 • denumirea se completează cu inițialele ambilor părinți – continuând exemplul de mai sus și presupunând că prenumele mamei este Maria, denumirea ar deveni Popescu G. M. Ion Persoană Fizică Autorizată/Întreprindere Individuală;
 • denumirea se completează cu prenumele întreg al unui părinte (de obicei al tatălui, iar dacă nici această variantă nu este liberă, cu prenumele mamei) – în același exemplu, denumirea firmei ar fi Popescu Gheorghe Ion Persoană Fizică Autorizată/Întreprindere Individuală sau Popescu Maria Ion Persoană Fizică Autorizată/Întreprindere Individuală;
 • denumirea se completează cu o altă mențiune care are rolul de a identifica titularul sau activitatea desfășurată – spre exemplu, dacă vrei să desfășori activități în consultanță IT, se poate adăuga sintagma consultant IT; dacă vrei să desfășori servicii de curierat se poate adăuga precizarea curier, ș.a.m.d. Astfel, o altă variantă a denumirii firmei ar putea fi Popescu Ion Curier Persoană Fizică Autorizată/Întreprindere Individuală.

Dacă nici denumirea clasică (formată din numele complet al titularului), nici denumirea la care s-a adăugat inițiala unui părinte nu sunt disponibile pentru a fi rezervate, este foarte important să îi contactezi pe cei de la Registrul Comerțului din județul în care va fi înființată firma. Ei îți vor spune ce variantă să folosești în situația în care te afli. În caz contrar, există riscul ca varianta aleasă de tine să nu fie considerată conformă, iar dacă denumirea nu este acceptată va fi necesar să o iei de la capăt.

Cât timp este valabilă rezervarea denumirii firmei?

În general, rezervarea denumirii firmei este valabilă timp de 3 luni de zile, data expirării fiind înscrisă pe documentul de rezervare. Cu toate acestea, ea poate fi prelungită, în cazul în care intervalul de 3 luni nu a fost suficient pentru înființarea firmei.


La avocatoo.ro am înființat peste 3.000 de firme până în prezent, cu o rată de succes de 99.98% (unele ne-au mai scăapat, că nu s-a putut). Facem totul 100% online și oferim consultanță pe tot parcursul înființării, ca să știi în ce te bagi. Scrie-ne 🙂

2 răspunsuri

 1. Buna ziua, situatie: Am facut rezervare pentru denumirea firmei, online, m-am dus cu dovada rezervarii la ONRC ca sa schimb denumirea si mi sa zis ca nu pot sa pun acea denumire pe care eu o rezervasem deja in portalul ONRC…. Este normal ca pe online sa o pot rezerva iar la birou sa mi-o respinga ? Multumesc

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *