Luxemburg 25 iulie 2018Hotararea in cauza C 220 18 PPU Generalstaatsanwaltschaft Conditii de detentie in Ungaria

Verificarea condițiilor de detenție în cadrul UE

5 minute • Bianca Vîlsănescu • 02 august 2018


O evaluare a condițiilor de detenție în statul membru în cauză, făcută înainte de executarea unui mandat european de arestare trebuie să se limiteze la închisorile în care se intenționează efectiv să fie îchisă persoana în cauză.
Mai multe despre legislația Uniunii Europene: https://www.avocatoo.ro/categorie/legislatie-europeana
ASPECTE ESENȚIALE ALE DECIZIEI PREZENTATE:
Faptul că persoana în cauză poate contesta condițiile detenției sale în statul în cauză nu este suficient pentru a exclude un risc real al unui tratament inuman.
ML, un resortisant maghiar, a fost judecat în Ungaria pentru infracțiuni de vătămare corporală, fraudă și efracție. El a fost condamnat în absență la o sentință privativă de libertate de 1 an și 8 luni, iar Nyíregyházi Járásbíróság (Judecătoria Nyíregyháza, Ungaria) a emis un mandat european de arestare împotriva sa pentru a putea executa sentința în Ungaria. ML a fost deținut în Germania în așteptarea extrădării din 23 noiembrie 2017.
Cu toate acestea, Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (“OLG Bremen”) (Curtea Regională Superioară, Bremen, Germania) este incertă în ceea ce privește predarea lui ML autorităților maghiare . Această instanță consideră că are informații care arată că există deficiențe sistemice sau generalizate ale condițiilor de detenție în Ungaria1, astfel încât ML ar putea fi expus acolo la riscul unui de tratament inuman sau degradant.
OLG Bremen consideră, prin urmare, că este necesar să se obțină informații suplimentare privind condițiile în care ML ar putea fi reținut în Ungaria. Acesta solicită Curții alte clarificări cu privire la măsurile care trebuie luate în acest sens.
În hotărârea de astăzi, Curtea clarifică de la bun început că nu se pune problema existenței unor deficiențe sistemice sau generalizate în ceea ce privește condițiile de detenție din Ungaria, ci este vorba doar de îndatorirea și de competența exclusivă a OLG Bremen a verificării condițiilor de detenție în mod constant ținând seama de situația actuală.
Curtea continuă să sublinieze posibilitatea recondiționării condițiilor de detenție din perspectiva drepturilor fundamentale. Autoritățile judiciare de executare fiind obligate să efectueze o evaluare individuală a situației fiecărei persoane în cauză, pentru a se asigura că decizia de predare a persoanei respective nu-l va expune la un riscului unui tratament inuman sau unor condiții degradante.
Curtea consideră că autoritatea judiciară de executare trebuie să examineze numai condițiile reale și precise de detenție ale persoanei în cauză relevante pentru a determina dacă persoana respectivă va fi expusă unui risc real de tratament inuman sau unor condiții degradante, nefiind luate în considerare aspectele neimportante.
Atunci când autoritatea judiciară emitentă oferă o asigurarea că persoana în cauză, indiferent de închisoarea în care se află în detenție, nu va fi supusă unui tratament inuman sau degradant datorita condițiilor reale și precise ale detenției sale, autoritatea judiciară de executare, având în vedere încrederea reciprocă care trebuie să existe între autoritățile judiciare ale statelor membre și pe care se întemeiază sistemul de mandat european de arestare se va baza pe această asigurare.
Atunci când, precum în speță, o astfel de asigurare nu este acordată de o autoritate judiciară, garanția pe care o reprezintă trebuie evaluată prin efectuarea unei evaluări globale a tuturor informațiilor de care dispune autoritatea judiciară de executare.
În cazul de față, Curtea consideră că predarea lui ML autorităților ungare pare să fie permisă fără încălcarea dreptului său fundamental de a nu fi supus unor tratamente inumane sau unor condiții degradante, lucru care trebuie totuși verificat de OLG Bremen.In cele din urmă, OLG Bremen fiind este de părere că informațiile pe care le are la dispoziție privind condițiile de detenție în închisoarea Szombathely, în care se acceptă faptul că ML ar trebui să execute majoritatea pedepsei sale privative de libertate, exclude existența unui risc real de a fi supus unui tratament inuman sau unor condiții degradante. În plus, în ceea ce privește închisoarea din Budapesta, în care ML va fi reținut în primele trei săptămâni înainte de a fi transferat la Szombathely, o asigurare oferită de Ministerul Justiției din Ungaria și informațiile de care dispune Parchetul de pe Bremen par să susțină ideea că condițiile de detenție din cadrul acestei închisori, prin care tranzitează fiecare persoană care face obiectul unui mandat european de arestare, nu încalcă vreun drept fundamental.
Bibliografie:
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-07/cp180114en.pdf

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *