ben white dddQHervE04 unsplash

E angajatorul obligat să acorde prime și bonusuri de final de an tuturor?

7 minute • Anca-Teodora Hrițcu • 19 decembrie 2022


Dacă ar fi să îți dau un răspuns scurt și la obiect, acesta ar fi NU. Nu există o obligație legală sau morală în privința angajatorilor de a acorda bonusuri/prime de final de an tuturor angajaților, dar bineînțeles că acordarea/neacordarea acestora depinde de mai mulți factori. În susținerea acestor afirmații, îți voi prezenta mai jos tot ce trebuie să știi despre aceste prime/bonusuri și modul în care acestea se acordă de către angajatori.

Ce sunt primele și bonusurile de final de an?

Pentru a-și recompensa angajații, în special la finalul anului, după ce s-au tras concluziile pe anul respectiv, majoritatea angajatorilor aleg să își dea prime/bonusuri.

Conform articolului 160 din Codul Muncii, salariul primit de un angajat cuprinde:

  • salariul de bază
  • indemnizațiile
  • sporurile, precum și
  • alte adaosuri

Așadar, pe lângă salariul de bază, angajatul mai poate beneficia și de diverse alte sume acordate cu diferite scopuri și ocazii. Astfel, cu ocazia sărbătorilor, angajatorii pot oferi salariaților diverse bonusuri cum sunt tichetele cadou sau alte cadouri oferite salariaților.

Atât tichetele cadou sau cadourile oferite de angajatori salariaților, cât și cele oferite în beneficiul copiilor minori ai acestora, cu ocazia Paștelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului și a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, precum și cadourile, inclusiv tichetele cadou, oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile, în măsura în care valoarea acestora pentru fiecare persoana în parte, cu fiecare ocazie din cele de mai sus, nu depășește 300 de lei.

Acestea nu sunt supuse nici contribuțiilor sociale în măsura în care se încadrează în suma de 300 de lei. În plus, limita de 300 de lei se aplică separat pentru cadourile, inclusiv tichetele cadou, acordate pentru fiecare ocazie din cele prevăzute, pentru fiecare angajat.

Așadar, cadourile acordate în suma de până la 300 de lei inclusiv nu sunt supuse impozitului pe venit și de asemenea, nu sunt supuse nici contribuțiilor sociale. Scutirea de contribuții sociale este menționată și în art. 142 lit. b) din Codul fiscal.

Câte tipuri de prime/bonusuri de final de an există?

Există bineînțeles mai multe tipuri de prime/bonusuri ce pot fi acordate. Poate fi vorba despre bonusurile individuale sau bonusuri de echipă (cu ocazia sărbătorilor, precum Crăciunul, Paștele). De asemenea, pot exista și bonusuri de performanță, precum și alte recompense ce pot fi acordate salariaților.

Bonusurile individuale

Bonusurile individuale sunt, așa cum ți-ai dat seama, cele oferite în mod individual salariaților independenți. Activitatea lor nu depinde de cea a altor colegi: de exemplu, salariatul care nu are nevoie de informații de la colegi sau de alte resurse pentru a-și desfășura activitatea. Avantajul lor este că cei care muncesc din greu sunt răsplătiți pe măsură.

Bonusurile de echipă

În situația în care, la nivel de echipă target-ul a fost atins, atunci fiecare primește câte un bonus de valoare egală sau în funcție de nivelul salariului sau a poziției pe care o ocupă în companie.

În aceasta situație, există două variante posibile:

  • dacă target-ul echipei este atins, toată echipa primește bonusurile, însă cei care au muncit cel mai mult vor primi același bonus ca și cei care nu s-au implicat atât de mult;
  • dacă target-ul nu este atins, atunci nimeni nu va primi bonusul, iar cei care au muncit mai mult și au avut rezultate mai bune ar putea fi demotivați gândindu-se ca dacă s-ar fi implicat toți membrii echipei poate ar fi primit bonusul.

Sunt bonusurile/primele de final de an la discreția angajatorului?

Bonusurile/primele pot fi acordate într-una dintre următoarele forme:

  • la discreția angajatorului, fără documentarea în scris a acordării lor;
  • în mod unilateral, bonusurile fiind prevăzute în actele interne, unilaterale, ale angajatorului (de exemplu, în regulamente interne, politici de remunerare, decizii de bonusare etc.);
  • în contractele individuale/colective de muncă, după negocierea bonusurilor;

Acordarea bonusurilor la discreția angajatorului

În cazul în care angajatorul acordă bonusul fără ca acesta să fie prevăzut în actele sale interne unilaterale ori să fie inclus în documentele contractuale semnate cu salariații, în principiu, acesta are libertatea de a decide acordarea sau neacordarea bonusului. Are însă o obligație: respectarea principiului egalității de tratament a tuturor salariaților din companie.

În vederea evitării oricărui tip de discriminare, angajatorul trebuie să definească criterii clare de acordare a bonusurilor, care să poată justifica acordarea de bonusuri diferite pentru salariații care prestează o muncă egală sau de valoare egală.

De exemplu, angajatorul nu îi poate acorda un bonus de Crăciun lui Marcel, care are o vechime în companie de 10 ani, dar prestează aceeași muncă precum Gigel, care are o vechime de doar câteva luni, fără a îi acorda și acestuia din urmă același bonus, dacă nu a stabilit niște criterii clare de acordare a bonusului de la bun început.

Totuși, dacă acest lucru se întâmplă, iar angajatorul acordă un bonus diferențiat celor doi angajați ai săi, atunci există o discriminare directa în ceea ce îl privește pe Gigel.

În cazul în care, din păcate, te regăsești în această situație, poți lua următoarele măsuri: în primul rând, ar trebui sa aduni toate dovezile scrise pe care le ai și pe care se întemeiază susținerea conform căreia te consideri discriminat de către angajator. În al doilea rând, ar fi recomandat să îi semnalezi întâi angajatorului, în scris, situația in care te regăsești. Dacă totuși situația nu se rezolvă, poți face o reclamație la departamentul de resurse umane din cadrul companiei. În ultimul rând, dacă situația nu se soluționează te poți adresa Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării sau chiar instanței de judecată.

Acordarea bonusurilor prin acte interne, unilaterale, ale angajatorului

Principiul egalității de tratament între toți salariații companiei, precum și principiul nediscriminării trebuie aplicate și în situația în care bonusul este acordat în baza într-un act intern, unilateral, al angajatorului (de exemplu, acesta este prevăzut în regulamentul intern). De asemenea, pentru implementarea ori modificarea acestor acte interne, angajatorul va fi ținut și de obligațiile de informare și/sau consultare a sindicatului/reprezentanților salariaților.

Astfel, odată stabilite în scris regulile de acordare a bonusurilor, acestea vor fi obligatorii pentru angajator până la modificarea ori revocarea acestora. De exemplu, în cazul în care acordarea unui bonus de final de an este prevăzută în regulamentul intern al companiei, angajatorul nu va putea justifica neacordarea acestuia, fiind ținut de obligația de acordare a bonusului până la modificarea/revocarea regulamentului intern.

Acordarea bonusurilor prin contractul individual/colectiv de muncă

În cazul în care bonusul este stabilit în baza contractului de muncă, atunci pentru negocierea, încheierea, modificarea, interpretarea, executarea și încetarea unei astfel de clauze sunt aplicabile principiile și regulile speciale de dreptul muncii, dar și cele generale de drept civil care nu sunt incompatibile cu specificul raporturilor de muncă prevăzute de Codul muncii. Așadar, și în această situație, în care bonusul de final de an este stabilit în baza contractului individual/colectiv de muncă, angajatorul este ținut să îl acorde până la modificarea/încetarea contractului respectiv.

În concluzie, în general, acordarea bonusurilor de orice fel (inclusiv a celor de final de an) este la discreția angajatorului, însă există situații, mai rare, când în baza unor acte juridice ce reglementează raporturile de muncă (de exemplu, contractul individual/colectiv de muncă, regulamentul intern etc), angajatorul poate fi ținut de respectarea unor clauze ce prevăd acordarea acestor bonusuri până la încetarea/modificarea acestora.


Fotografie de Ben White pe Unsplash

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *