Majorare capital social online SRL

Majorarea capitalului social într-un SRL. Ce trebuie să știi.

5 minute • Ana-Maria Udriste • 24 iunie 2019


La un moment dat ne vom afla în situația în care dorim să majorăm capitalul social al unei firme, din diverse motive: vrem să aducem un asociat nou în societate, să primim o investiție prin incorporarea primelor de emisiune, ne cer partenerii comerciali să avem un capital social mai mare pentru răspundere, vrem să devenim plătitor de impozit pe profit la cerere etc.

Ce acte sunt necesare?

 • Hotărârea Adunării Generale a Asociaților (AGA) sau Decizia Asociatului Unic, după caz;
 • Anexa la hotararea AGA/Decizia Asociatului Unic, un contor de cuvinte, pentru ca Registrul Comertului sa calculeze taxele de publicare in Monitorul Oficial (pentru fiecare pagina este o taxa de 122 RON, iar prin pagina se inteleg 2.000 semne, inclusiv semnele de punctuatie).
 • Dovada majorării capitalului social – se transferă banii cu care dorim să majorăm capitalul social în contul societății – dovada se poate face inclusiv cu ordin de plată online, fără a fi necesară contrasemnarea de către bancă
 • Actul constitutiv actualizat al societății cu noile elemente: (a) capitalul social, (b) părțile sociale deținute de fiecare asociat, (c) ponderile deținute de fiecare asociat.

S-ar putea să mai fie nevoie și de:

 • Dovada dreptului de proprietate al asociatului/acţionarului/membrului persoanei juridice asupra aportului în natură (copie certificată); în cazul în care aportul este constituit dintr-un imobil se ataşează şi extrasul de carte funciară în original – spre exemplu un contract de vânzare;
 • Raportul de evaluare întocmit de expertul desemnat de directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoana sau persoanele desemnate – când vorbim, de exemplu, de un imobil;
 • Prospectul de emisiune având semnăturile a doi dintre administratori respectiv a doi membri ai directoratului, în caz de subscripţie publică; în cazul societăţilor reglementate de legislaţia pieţei de capital prospectul de emisie va fi avizat de ASF;

Dacă este cazul:

 • hotărârea adunării generale a acţionarilor prin care se limitează sau se ridică dreptul de preferinţă, pentru publicare în Monitorul Oficial şi menţionare în registrul comerţului;
 • decizia consiliului de administraţie/directoratului de restrângere sau ridicare a dreptului de preferinţă al acţionarilor existenţi, pentru publicare în Monitorul Oficial;
 • în cazul majorării capitalului social prin ofertă publică primară sau pe bază de prospect de subscriere simplificat, dovada notificării adresate de societate ASF cu privire la rezultatele ofertei publice;
 • situaţiile financiare şi balanţa însoţitoare în cazul majorării capitalului social prin încorporarea rezervelor/beneficiilor/primelor de emisiune, în copie;
 • actul doveditor al creanţei, situaţiile financiare şi balanţa însoţitoare, după caz, în situaţia în care majorarea capitalului social se efectuează prin conversia unor creanţe certe, lichide şi exigibile asupra societăţii, în copie;
 • dovezile privind emiterea, subscrierea şi plata obligaţiunilor, hotărârea adunării generale privind emiterea de obligaţiuni convertibile în acţiuni şi hotărârea corespunzătoare a adunării generale a obligatarilor, în cazul în care majorarea capitalului social se efectuează prin conversia obligaţiunilor în acţiuni.
 • avizele prealabile prevăzute de legile speciale;
 • împuternicire specială, avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original) – în cazul în care dosarul nu este depus de administrator sau unul din asociații firmei;

Dacă vorbim totodată și despre cooptarea unui nou asociat prin procedura rapidă:

 • declaraţiile date pe proprie răspundere de către noii asociaţi care prin majorare au dobândit părţi sociale din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi – în cazul cooptării asociatului prin majorarea capitalului social;
 • după caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România din care să rezulte că nu are datorii fiscale, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public pentru asociaţii care intră în societate – în cazul cooptării asociatului persoană juridică prin majorarea capitalului social;
 • certificat, original sau copie certificată şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public, de la registrul în care este înmatriculată persoana juridică din străinătate, care să ateste existenţa acesteia – în cazul cooptării asociatului persoană juridică străină prin majorarea capitalului social.

Cum te putem ajuta?

Ne ocupăm să majorăm capitalul social al firmei tale oriunde în țară, online, fără deplasări inutile. Redactăm documentația, oferim consultanță gratuită și urmărim tot procesul.

Află mai multe aici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *