ds businessplan

Conținutul actului constitutiv în cazul SRL

3 minute • Adriana Alexandra Frîncu • 04 februarie 2018


Societatea cu răspundere limitată se constituie prin contract de societate și statut, dar aceste documente pot fi încheiate și sub forma unui înscris unic ce poartă denumirea de act constitutiv.
Actul constitutiv al societății cu răspundere limitată va cuprinde, conform art. 7 din Legea nr. 31/1990 următoarele elemente:

A. DATELE DE IDENTIFICARE A ASOCIAȚILOR

ATENȚIE! Nu pot avea calitatea de asociat, fiindu-le astfel interzisă înființarea unei societăți:

 • persoanele incapabile, potrivit legii;
 • persoanele condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală;
 • persoanele condamnate pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism;
 • persoanele condamnate pentru infracțiunile prevăzute în legea insolvenței.

B. FORMA SOCIETĂȚII, DENUMIREA ȘI SEDIUL SOCIAL

Importanța sediului social:

 • reprezintă locul unde vom găsi organele de conducere și reprezentare a societății;
 • constituie principalul criteriu după care se va stabili naționalitatea societății;
 • este locul unde va primi actele procedurale în cazul în care societatea va fi implicată într-un litigiu și tot în funcție de sediu se va stabili și competența instanțelor de judecată.

C. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

EXCEPȚII:

 • activitățile care, potrivit legii penale, constituie infracțiuni sau sunt contrare unor alte dispoziții legale cu caracter imperativ;
 • activitățile care constituie, în condițiile legii, monopol de stat;
 • fabricarea sau comercializarea de droguri sau narcotice în alt scop decât ca medicament;
 • remedii secrete (vrăjitorie, ghicitorie);
 • imprimarea hărților cu caracter militar;
 • fabricarea sau comercializarea de aparatură utilizată în activitatea de interceptare de convorbiri telefonice ori de codificare, fără avizul Ministerului de Interne sau cu încălcarea acestui aviz;
 • fabricarea, utilizarea sau comercializarea de echipamente care folosesc spectrul de frecvențe radioelectrice, fără avizul Ministerului Comunicațiilor sau cu încălcarea acestui aviz;
 • activități de pilotaj pe sectorul maritim al Dunării de Jos.

D. CAPITALUL SOCIAL

ATENȚIE! Din momentul înmatriculării societății în registrul comerțului, bunurile constituite ca aport în societate devin proprietatea acesteia, afară de cazul în care s-a stipulat diferit prin contractul de societate.

E. ASOCIAȚII CARE REPREZINTĂ ȘI ADMINISTREAZĂ SOCIETATEA SAU ADMINISTRATORII NEASOCIAȚI, DATELE LOR DE IDENTIFICARE, PUTERILE CE LI S-AU CONFERIT ȘI DACĂ EI URMEAZĂ  SĂ LE EXERCITE ÎMPREUNĂ SAU SEPARAT.

F. CENZORII ȘI AUDITORII FINANCIARI

(dacă sunt numiți cenzori sau auditor financiar, datele de identificare ale primilor cenzori, respectiv ale primului auditor financiar)

G. PARTEA FIECĂRUI ASOCIAT LA BENEFICII ȘI LA PIERDERI

H. SEDIILE SECUNDARE

Condițiile de stabilire a unui sediul secundar sunt aceleași cu cele de la sediul social.

         I. DURATA SOCIETĂȚII

    J. MODUL DE DIZOLVARE ȘI DE LICHIDARE A SOCIETĂȚII

Vezi aici și un articol referitor la excluderea asociaților dintr-o societate cu răspundere limitată.

Bibliografie:

 • Legea nr. 31/1990;
 • O. A. Urda, Ghid practic pentru înființarea și modificarea societăților cu răspundere limitată și pe acțiuni, Ed. Universul Juridic, București, 2016

3 răspunsuri

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *