3 1

Homosexualitatea și referendumul

11 minute • Bianca Vîlsănescu • 05 octombrie 2018


Nenumărate dicuții s-au ivit în ultima săptămâna pe tema referendumului ce va veni. Dar oare ce este acela un referendum și ce votăm de fapt? Pot homosexualii la ora actuală să adopte copii în România? Este permisă în prezent căsătoria între persoanele de același sex? Ce drepturi au homosexualii? Unde se pot căsători legal?  Este homosexualitatea un fenomen recent?
Referendumul este o modalitate de revizuire a Constituției.
Ce este IMPORTANT de retinut:
-pentru a se putea organiza este nevoie de o prezenta de cel putin 30% din numarul total al cetatenilor cu drept de vot;
-pentru ca referendumul sa fie validat, este necesar 25% dintre voturi sa fie valabil exprimate. Puteți afla mai multe despre referendum aici.

România este, în general, conservatoare cu privire la drepturile persoanelor lesbiene, gay, bisexuale sau transgender (LGBT),astfel că persoanele din aceste categorii se pot confrunta cu diferite impedimente juridice față de restul cetățenilor. România, alături de Bulgaria, Letonia, Lituania, Moldova, Serbia, Muntenegru și Ucraina, nu prevede în legislație dreptul la căsătorie al cetățenilor care aparțin minorității LGBT.
În Codul civil al României se stipulează că actul căsătoriei poate fi încheiat numai între persoanele de sex opus.[6] Potrivit unui studiu efectuat de organizația ACCEPT, care promovează drepturile persoanelor LGBT, în România, două treimi dintre gay își ascund orientarea sexuală, ca să minimalizeze discriminarea și actele de violență.[4] În indexul Rainbow Europe 2017 realizat de ILGA-Europe, un ONG care militează pentru drepturile gay, România se situează pe locul 35 din cele 49 de state analizate[7] (cu un punctaj de 23,12%),[8] având drept criterii de evaluare legislația, discriminarea, atmosfera ostilă de care se lovesc membrii comunității LGBT.[9]
După anul 2000, România a făcut modificări semnificative ale legislației privind drepturile LGBT, astfel că, în perioada anilor 2000–2002, s-a dezincriminat complet homosexualitatea, s-au introdus și pus în aplicare pe scară largă legi anti-discriminare, s-a egalat vârsta consimțământului pentru relații sexuale și s-au introdus legi care sancționează infracțiunile motivate de homofobie. În plus, comunitățile LGBT au devenit mai vizibile în ultimii ani, ca urmare a unor evenimente cum ar fi paradele anuale Bucharest Pride și Cluj Pride, dar și festivalurile Serile Filmului Gay și Feminist and Queer International Film Festival. În 2006, România a fost numită de către asociația internațională Human Rights Watch ca fiind una dintre cele cinci țări din lume care a făcut „progrese exemplare în combaterea abuzurilor pe motive de orientare sexuală sau identitate de gen”.
Art. 259  – Codul Civil
Căsătoria
(1) Căsătoria este uniunea liber consimţită între un bărbat şi o femeie, încheiată în condiţiile legii.
(2) Bărbatul şi femeia au dreptul de a se căsători în scopul de a întemeia o familie.
(3) Celebrarea religioasă a căsătoriei poate fi făcută numai după încheierea căsătoriei civile.
(4) Condiţiile de încheiere şi cauzele de nulitate ale căsătoriei se stabilesc prin prezentul cod.
(5) Căsătoria încetează prin decesul sau prin declararea judecătorească a morţii unuia dintre soţi.
(6) Căsătoria poate fi desfăcută prin divorţ, în condiţiile legii.

Adopție și planning familial
Legea 273/2004 privind procedura adopției în România nu prevede condiția de a fi heterosexual al adoptatorului, prin urmare, potrivit legislației interne, un homosexual ar putea pretinde să adopte un copil.
Pe plan european, în cauza E. B. versus Franța din 2008, Marea Cameră a Curții de la Strasbourg a stabilit că refuzul autorităților de a permite unei persoane să adopte un copil pe temeiul orientării sexuale (în cauză este vorba de o lesbiană) creează o diferență de tratament incompatibilă cu drepturile omului, aceasta întrucât este interzisă discriminarea unei persoane în ceea ce privește viața ei privată și de familie. În cauza X ș.a. versus Austria din 2013 Curtea spune că nu se poate refuza ca partenerul să adopte copilul celuilalt partener pe motivul că este de același sex. Punctele 26 și 27 din Recomandarea 5/2010 a Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei prevăd că în luarea deciziilor cu privire la responsabilitățile parentale sau la adopție nu trebuie să se facă discriminări pe bază de gen sau preferințe sexuale. Astfel, legislația sau practica României nu ar putea consacra niciodată interdicția unui homosexual de a adopta un copil.[
Pe de altă parte, conform reglementărilor legale, două persoane nu pot adopta împreună copii, nici simultan și nici succesiv, cu excepția cazului în care sunt soț și soție. În plus, două persoane de același sex nu pot adopta împreună un copil.
Este legal pentru femeile necăsătorite, inclusiv lesbiene, să acceseze metode de inseminare artificială, precum fertilizarea in vitro (FIV).În 2005, Curtea Constituțională a decis că este neconstituțional refuzul reproducerii asistate medical, cum ar fi FIV, la persoane fizice sau necăsătorite.
Serviciu militar
Până în 2001, homosexualitatea însemna „interzis” în armată. Astăzi, când serviciul militar nu mai este obligatoriu, ci un loc de muncă, Ministerul Apărării declară că persoanele gay se bucură de același tratament cu heterosexualii.Potrivit politicii de recrutare a MApN, „este dreptul fiecărui cetățean român să ia parte la structurile militare ale țării noastre, indiferent de orientarea lor sexuală”. Acesta este un drept garantat prin Constituție, prin Codul Muncii și prin convențiile internaționale ratificate de România. Cu toate acestea, membri LGBT ai armatei aleg să nu-și dezvăluie orientarea sexuală din pricina discriminării.
Identitate de gen
Din 1996, este posibil pentru cineva care a trecut printr-o operație de schimbare de sex să își schimbe legal genul pentru a reflecta noul sex biologic. În România există cel puțin 180 de persoane trans, însă doar șapte dintre ele au reușit să își schimbe actele de identitate astfel încât să corespundă cu actualul lor gen. Prima operație de schimbare de sex a avut loc în 1995.
În sistemul de drept românesc nu există o lege specială, așa cum există spre exemplu în Germania, care să reglementeze aspectele de natură medicală și legală legate de intenția unei persoane pentru efectuarea unei operații de schimbare de sex.Legea privind actele de stare civilă și legea privind documentele de identitate oferă indicații indirecte în ceea ce privește procedura de schimbare de sex și modificarea numelui și a datelor de identificare. Legislația românească nu menționează termenul „transgen” sau termeni echivalenți. Teoretic, persoanele transgen sunt protejate de prevederile din legislația antidiscriminare, dar nu există indicații clare pentru schimbarea stării civile sau pentru procedura reatribuirii de gen. Totuși, formularea „orice alt criteriu” din art. 2, alin. (1) al OG 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare poate fi interpretată ca acoperind identitatea și expresia de gen. Pentru schimbarea stării civile este nevoie de o decizie judecătorească, bazată, în practică, pe un certificat eliberat de Institutul Național de Medicină Legală, în urma unei proceduri caracterizate de asociația ACCEPT drept arbitrară și invazivă. După admiterea acțiunii de modificare a actelor de stare civilă ca urmare a schimbării de sex, realizarea operației, expertiza INML care să ateste noul sex, are loc, doar prin procedură administrativă, schimbarea prenumelui persoanei trans.Ulterior se atribuie un nou CNP, se înscriu mențiunile corespunzătoare pe marginea actelor de stare civilă și se obțin noile acte de identitate.
Homosexualitatea în lume

 • Legile care afectează persoanele LGBT variază mult de la o regiune la alta, de la drepturi civile asemenea majorității în America și vestul Europei, la pedepse cu închisoarea sau moartea în țările islamice din Africa de Nord și Peninsula Arabică.
  Drepturile LGBT sunt considerate drepturi ale omului de către Amnesty International[1] și Organizația Națiunilor Unite. Legile privind drepturile LGBT includ, dar nu se limitează la, următoarele:
  permisiunea bărbaților homosexuali de a dona sânge;
  recunoașterea prin lege a relațiilor între persoane de același sex (prin căsătorie sau uniuni similare);
  permisiunea adopției din partea cuplurilor de același sex;
  recunoașterea familiilor LGBT;
  legi pentru protecția copiilor și studenților LGBT de discriminare și bullying;
  legi anti-discriminare la angajare și în obținerea unei locuințe;
  legi privind infracțiunile motivate de ură;
  legi privind egalizarea vârstei de consimțământ;
  accesul egal la tehnologia de reproducere asistată;
  accesul la operație de schimbare a sexului și terapie de substituție hormonală;
  recunoașterea legală și adaptarea la noul gen;
  legi privind orientarea sexuală și înrolarea în armată;
  legi privind libertatea de întrunire și exprimare.

Recunoașterea cuplurilor de același sex
Până în 2017, 22 de țări au legalizat căsătoriile între persoane de același sex pe întreg teritoriul lor:
Africa de Sud (2006), Argentina (2010), Australia (2017), Austria (2019), Belgia (2003), Brazilia (2013), Canada (2005), Columbia (2016), Danemarca (2012), Finlanda (2017), Franța (2013), Germania (2017), Irlanda (2015), Islanda (2010), Luxemburg (2015), Malta (2017), Norvegia (2009), Noua Zeelandă (2013), Olanda (2001), Portugalia (2010),Slovenia (2017), Spania (2005),Statele Unite (2015),Suedia (2009),Taiwan (2019),Uruguay (2013)
De asemenea, 12 teritorii dependente au legalizat căsătoriile gay pe întreg teritoriul lor.
Alte două țări au legalizat căsătoriile gay în anumite regiuni de pe teritoriul lor:
Marea Britanie: Anglia (2014), Scoția (2014) și Țara Galilor (2014)
Mexic: Baja California (2017), Campeche (2016), Chiapas (2017), Chihuahua (2015), Ciudad de México (2010) Coahuila (2014), Colima (2016), Guerrero (2015), Jalisco (2016), Michoacán (2016), Morelos (2016), Nayarit (2015), Puebla (2017) și Quintana Roo (2012). Totuși, legislația obligă toate statele Mexicului să recunoască căsătoriile încheiate în statele menționate mai sus.
Unele țări oferă cuplurilor de același sex posibilitatea contractării uniunilor civile similare căsătoriei. În Armenia, Estonia și Israel, deși nu se efectuează căsătorii, căsătoriile gay încheiate în străinătate sunt recunoscute prin lege.
Legi împotriva homosexualității
În septembrie 2018, 70 de țări precum și cinci jurisdicții sub-naționale[a] aveau legi care incriminează homosexualitatea,cele mai multe dintre ele fiind situate în Asia și Africa. Cu 10 ani în urmă, în 2006, numărul acestora era de 92.Mai mult, în opt țări actele homosexuale sunt pedepsite cu moartea.
Homosexualitatea nu este un fenomen recent.
Nero s-a căsătorit cu un sclav, un exemplu urmat mai târziu şi de împăratul roman de origine siriană, Elagabal. Tiberius şi Caligula au şocat lumea prin preferinţele sexuale şi excentricităţi, iar Traian şi Hadrian sunt alţi doi monarhi ale căror înclinaţii homosexuale nu mai erau un secret pentru nimeni.
Platon, cel mai cunoscut discipol al lui Socrate, a deprins nu doar tainele filosofice de la maestrul său. Fondatorul Academiei a fost un homosexual activ în vremea tinereţii şi a avut o mulţime de amanţi. În lucrarea sa “Simposium”, pentru a ilustra cea mai înaltă formă a iubirii, Platon dă exemple din relaţii homosexuale.
În schimb, Leonardo da Vinci a fost nevoit să se confrunte cu legea, fiind arestat pentru că ar fi întreţinut relaţii sexuale cu un bărbat de 17 ani. Acesta a fost achitat însă din lipsă de martori. Până la sfârşitul vieţii, cel care a reprezentat geniul Renaşterii, a trăit cu contele Melzi.
Despre cel mai faimos tablou al sau, “Monalisa”, se spune că este de fapt autoportretul faimosului artist.
Bibliografie:
https://legeaz.net/noul-cod-civil/art-259-casatoria-dispozitii-speciale-incetarea-persoanei-juridice
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Drepturi_LGBT_în_România
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Drepturile_LGBT_în_lume
https://www.unica.ro/cele-mai-cunoscute-personalitati-gay-din-toate-timpurile-2600
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Droits_LGBT_dans_le_monde
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fro.m.wikipedia.org%2Fwiki%2FDrepturi_LGBT_%25C3%25AEn_Rom%25C3%25A2nia&h=AT0YV5HUppN550sUtsQTpKasj2B_9VJGrY1HNnGZArv92OtTJ63eBgX_LSko8fmPBPnN_CalClNIfucr_7DtTnYd7uzAI7GPRwqTgz6StBUOk9TDx4ryzS5xnc0Hmo0_88KBVQ
https://www.unica.ro/cele-mai-cunoscute-personalitati-gay-din-toate-timpurile-2600

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *