⬅ ÎNAPOI

Importanta unui shareholders agreement (acord de asociere)

acord de asociere

Introducere

Multe întreprinderi funcționează ca societăți cu răspundere limitată. Totuși, acționarii, care sunt proprietari ai unei companii, nu dispun adesea de documentația potrivită pentru a-și proteja interesele. Una dintre cele mai bune modalități prin care acționarii își protejează interesele este să încheie un acord de acționariat care să stabilească în detaliu drepturile acordate fiecărui acționar. O lipsă de certitudine creată prin faptul că nu a fost încheiată o convenție a acționarilor poate conduce adesea la litigii între acționari, care ar putea fi costisitoare si duce in final la inchiderea afacerii.

Actul constitutiv

În primul rând, o societate va fi guvernată prin actul constitutiv. Actul constitutiv stabilește modul în care operează compania. Actul constitutiv se va ocupa de aspecte cum ar fi modul în care directorii și acționarii se întâlnesc, cvorumurile pentru întâlnirile acționarilor, modul de emitere a acțiunilor și modalitatea de transferare a acțiunilor.

Multe companii sunt înființate utilizând actele constitutive bazate pe prevederile standard stabilite în legislație (de exemplu, fără a deroga de la unanimitatea rigidă prevăzută pentru anumite modificări) cu puține modificări sau deloc. Problema cu aceste acte constitutive standard este că acestea sunt prin natura lor generice și, prin urmare, nu iau în considerare preocupările comerciale specifice ale acționarilor în legătură cu funcționarea societății.

O societate este obligată din punct de vedere juridic să actul constitutiv la Registrul Comertului, iar acesta devine apoi un document public care poate fi vizualizat online (la cerere).

Acordurile de asociere (shareholders agreement)

Întrucât actul constitutiv al societății reprezintă un document public, acționarii ar putea dori să se ocupe separat de alte acorduri. Aceste aranjamente sunt adesea prevăzute în acordul de asociere, care este un document privat (nu se depune la Registrul Comertului).

Un acord al acționarilor, așa cum sugerează titlul, este un contract separat încheiat între acționari în legătură cu funcționarea societății. Un astfel de acord va acoperi în mod obișnuit aspecte asemănătoare cu cele cuprinse în statutul societății, însă, în limitele legii, poate acoperi orice ar dori părțile la acord.

Deși fiecare document va fi diferit, acordul acționarilor se va ocupa, în mod obișnuit, de unele sau de toate următoarele:

 • Dreptul unui acționar să dețină un loc în consiliul de administrație.
 • Cine trebuie să fie președintele consiliului de administrație și dacă președintele respectiv va avea un al doilea vot sau un vot final în cazul egalității voturilor pe o temă.
 • Dacă este necesar consimțământul anumitor acționari înainte ca o companie să poată lua adopte anumite hotarari, cum ar fi eliminarea activelor societății, emiterea de noi acțiuni sau lichidarea societății. Acest lucru este deosebit de relevant pentru acționarii care dețin o minoritate de acțiuni în companie, deoarece le permite să “aibă un cuvânt de spus“.
 • Dacă societatea urmează să aibă o politică specială în ceea ce privește dividendele.
 • Proprietatea intelectuală creată de acționari este în proprietatea companiei? Acest lucru este deosebit de relevant în sectoarele în care proprietatea intelectuală este un atu important al societății, de ex. industria IT.
 • Ce procedură trebuie urmată dacă un acționar dorește să-și vândă acțiunile? Aceasta este o problemă extrem de importantă, în special în companiile private. Acționarii rămași vor lucra deseori foarte strâns și nu vor să se ocupe de nici o terță parte pe care acționarul vânzător decide să-și vândă acțiunile. Adesea, este urmat un proces de preempțiune în care acționarul vânzător are obligația de a oferi în prealabil acțiunile de vânzare către acționarii rămași înainte (dacă aceștia sunt de acord cu acționarii), o vânzare poate avea loc unei terțe părți. Acordurile acționarilor se vor ocupa, de obicei, de mecanismul de stabilire a unui preț pentru vânzarea acestor acțiuni.
 • Procesul care trebuie urmat în caz de deces, incapacitate sau insolvabilitate a unui acționar.

Atunci când negociați acordurile acționarilor, este întotdeauna important să rețineți că fiecare acționar poate avea priorități diferite. Aceasta poate depinde de o serie de factori, inclusiv procentul de acțiuni deținute de persoana respectivă și îndatoririle acționarilor respectivi. Cineva care deține majoritatea acțiunilor dintr-o companie ar putea fi preocupat de faptul că este președinte al consiliului și că are un vot de paritate. Cineva care deține o minoritate de acțiuni în companie ar putea fi preocupat să se asigure că este director în timp ce este acționar, astfel încât vocea lui să fie auzită (chiar dacă poate fi depășită). Ca și în cazul tuturor negocierilor, va trebui, desigur, să se ajungă la un compromis între părți, astfel încât să fie posibilă o înțelegere.

Beneficiile acordurilor de asociere

Unele dintre avantajele majore ale acordului de asociere pot fi rezumate după cum urmează:

• Când părțile intră în afaceri, de la început, în special, există, de obicei, o mulțime de încredere și bunăvoință între acționari. Toate partidele caută afacerea să reușească și adesea se acordă puțină atenție cu privire la ceea ce s-ar întâmpla dacă ar apărea o diferență de opinie. De asemenea, multe discuții pot avea loc oral sau în scris între părți cu privire la funcționarea societății și la relația dintre acționari. Un acord bine închegat al acționarilor va stabili în mod clar în scris rezultatele acestor discuții, reducând astfel potențialul pentru viitoare dispute.

• Având discuții specifice despre ceea ce urmează să se încheie cu un acord de asociere, actionarii se concentrează pe aspecte care nu au fost gândite sau abordate anterior.

• Spre deosebire de actul constitutiv, acordul acționarilor este un document privat, care poate fi benefic pentru părți, în special dacă există detalii comerciale foarte sensibile care trebuie incluse în document.

Deși există în mod natural un anumit grad de efort și costuri necesare pentru punerea în aplicare a unui acord efectiv al acționarilor, există beneficii substanțiale de a intra într-un astfel de document. Nu este niciodată prea târziu să se pună pe picioare acordul de asociere. Prin înțelegere, acestea pot fi întotdeauna modificate și actualizate odată cu modificarea circumstanțelor si a factorilor externi/intern. Un acord adecvat al acționarilor poate fi privit de acționari ca o formă de poliță de asigurare, care protejează interesele lor, deoarece, sperăm, afacerea crește și devine mai reușită.

  Lasă un răspuns

  Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *