Untitled design4 2

Crearea unui sindicat ar putea deveni mai ușoară-vezi ce propun deputații!

3 minute • Andrada Mocanu • 26 noiembrie 2018


Un sindicat este o formă de asociere care constituie o protecție suplimentară a drepturilor angajaților în raport cu angajatorii. Leguitorul nostru este în continuu preocupat de modificarea vreunei norme sau a unei legi. Și se pare că una dintre aceste preocupări în momentul de față este modificarea Legii dialogului social, mai precis, partea legată de sindicate.

În luna mai a acestui an, un grup de 13 deputați a avut inițiativa de a modifica Legea 62/2011 a dialogului social, aducând schimbări prevederilor referitoare la modul de constituire a sindicatelor.

Se vrea modificat art. 3 alin.(2)din lege, care în momentul de față are următorul conținut:

art.3 alin.(2) Legea 62/2011 a dialogului social

“Pentru constituirea unui sindicat este necesar un număr de cel puțin 15 angajați din aceeași unitate.”

Noul art.3 alin.(2) se vrea să sune cam așa:
“Pentru constituirea unui sindicat este necesar un număr de cel puțin 3 angajați.”

Schimbările propuse sunt mici la o primă vedere, dar au consecințe importante-scăzând numărul minim de membri se vor putea constitui mai ușor sindicate. Mai mult, faptul că propunerea legislativă a eliminat și secvența “din aceeași unitate”, face, astfel, și mai facilă formarea unui sindicat, întrucât membrii pot face parte și din alte unități din domeniu/din alte județe.

Inițiatorii au motivat aceste schimbări pe fondul necorelării dispoziției legale cu realitatea socială. Aceștia susțin că cerința numărului minim de 15 membri este excesivă și câteodată imposibil de realizat, având în vedere că, în contextul evoluției pieței, au apărut foarte multe întreprinderi mici, cu un număr restrâns de angajați.

În acest context, este foarte dificil, uneori, ca în cadrul acestor întreprinderi să se creeze sindicate, lucru care nu este favorabil pentru angajați, care nu pot să își promoveze drepturile în fața angajatorilor prin această formă legală și constituțională de asociere.

Se mai consideră că fără posibilitatea de a forma un sindicat, lucrătorii din astfel de întreprinderi nu se bucură de o protecție minimă a drepturilor ce izvorăsc din raportul de muncă și cerința aceasta legată de minimul de 15 membri fondatori este “o suprimare a dreptului de asociere.

Inițiatorii au considerat că, având în vedere modificarea similară a numărului minim de membri fondatori ai unui partid politic în 2015, pentru a stimula pluralismul politic, o măsură similară este necesară în cazul sindicatelor pentru reprezentarea lucrătorilor în raporturile cu angajatorii și respectarea drepturilor acestora.

În data de 7.05.2018, propunerea legislativă a fost respinsă de către Senat, în calitate de primă cameră sesizată(sau cameră de reflecție).

Vezi aici competența camerelor Parlementului.

În prezent, Guvernul a transmis un punct de vedere prin care afirmă că nu susține inițiativa legislativă, întrucât aceste modificări ar fi greu de pus în aplicare din punctul de vedere al legalității și constitutionalității unor astfel de sindicate.

Din data de 13.06.2018, propunerea legislativă este înscrisă pe ordinea de zi a Camerei Deputaților.

Puteți vizualiza AICI parcursul în Parlament și documentele anexate acestei propuneri legislative.

Voi ce credeți despre această inițiativă?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *