munca suplimentara

Munca suplimentară. Cât muncim peste program?

9 minute • Ambra Timeea Mirea • 25 octombrie 2020


Munca suplimentară. Cât muncim peste program?

Poate că și tu ți-ai pus de foarte multe ori întrebări cu privire la muna suplimentară atunci când ai un contract de muncă. Cât se plătește, cum se plătește, în ce condiții se plătește și dacă poți fi obligat să o faci. Dar dacă, spre exemplu, vrei să faci tu muncă suplimentară, de dragul de a primi un ban în plus. Poți face asta? Ca să nu o mai lungim, am decis să-ți răspundem la întrebările tale cele mai apăsătoare despre munca suplimentară.

 1. Ce este munca suplimentară? 
 2. Oricine poate lucra peste program?
 3. Pot să fiu obligat să  lucrez suplimentar? 
 4. Sunt plătit mereu dacă lucrez peste program? 
 5. Se poate ca orele suplimentare să fie lucrate în orice moment al zilei sau doar în prelungirea programului zilnic? 
 6. Se consideră că muncesc suplimentar dacă în urma unor concedieri angajații rămași împart sarcinile colegilor care au plecat? 
 7. Se pot depăși prin muncă suplimentară atribuțiile convenite la momentul încheierii contractului individual de muncă? 
 8. Care este remediul pentru încălcarea în urma muncii suplimentare a atribuțiilor convenite inițial între angajat și angajator? 

1. Ce este munca suplimentară?

Potrivit reglementărilor legale, mai exact art.120 din Codul muncii, munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal, prevăzută la art. 112, este considerată muncă suplimentară. 

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi și de 40 de ore pe săptămână, iar durata maximă legală a timpului de muncă prestat de angajatul cu normă întreagă nu poate fi mai mare de 48 de ore pe săptămână, incluzând și orele suplimentare. 

Cu toate acestea, ca excepție, maximul de 48 de ore lucrate săptămânal se poate prelungi cu mențiunea ca media orelor de muncă  pe o perioada de referință de 4 luni calendaristice, să nu depășească 48 de ore pe săptămână.

Am lucrat mai mult de 8 ore pe zi. Ce fac?

Timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează munca, se află la dispoziţia angajatorului şi îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile sale, conform prevederilor contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil şi ale legislaţiei în vigoare Timpul de muncă poate fi împărţit în două categorii: timpul care se încadrează în programul de lucru și timpul peste programul de lucru.

2. Oricine poate lucra peste program? 

Nu chiar oricine. Legea prevede expres categoriile de persoane cărora le este interzisă prestarea de activitate suplimentară duratei normale de muncă. Astfel:

 • În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe săptămână potrivit art 112 alin. (2) din Codul muncii. Ei nu pot presta munca suplimentară. 
 • Angajatul care a încheiat contract de muncă cu timp parțial nu poate lucra suplimentar. Totuși, pot lucra și ei suplimentar în cazurile de forță majoră sau pentru activități urgente cu scopul de a preveni producerea de accidente sau alte pagube iminente angajatorului.

3. Pot să fiu obligat să fac muncă suplimentară? 

Ca regulă, pentru efectuarea muncii suplimentare trebuie să fie îndeplinite două condiții:

a)    Să existe solicitarea angajatorului,

b)    Să existe acordul angajatului.

Chiar dacă nu e prea plăcut, se pare că angajatorul te poate obliga în anumite cazuri să muncești suplimentar. Mai exact în caz de forță majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor unui accident după cum se menționează și în  art. 120 alin. (2) din Codul Muncii.

Potrivit art. 1351 alin. (2) din Noul Cod Civil  „Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil.”  De regulă,  forța majoră presupune acele evenimente care nu au nicio legătură cu intervenția omului și care nu pot fi deloc prevăzute cum ar fi calamități naturale sau epidemiile de tipul celei cauzate de infectarea cu COVID-19.

4. Sunt plătit mereu dacă lucrez peste program ?

Ești recompensat doar atunci când lucrezi suplimentar pentru că așa ți-a solicitat angajatorul. Dacă vrei să rămâi peste program să rezolvi un task obligatoriu din ziua respectivă pentru că ai omis să îl faci sau nu ai avut chef, angajatorul nu este obligat să te recompenseze pentru timpul petrecut în plus la muncă.

Nici să stai la birou peste program de dragul de a sta, pe ideea că pontezi mai mult și primești mai mult la salariu nu e o soluție. 

În schimb, atunci când angajatorul îți solicită ore suplimentare la locul de muncă, Codul muncii prevede modalitățile de recompensare pentru munca prestată astfel:

 • Conform art. 21, munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia. 
 • Atunci când nu este posibilă compensarea prin ore libere, munca suplimentară va fi plătită adăugând un spor la salariu proporțional cu numărul de ore lucrate suplimentar  cu condiția ca acest spor să nu fie  mai mic de 75% din salariul de bază al angajatului.

5. Se poate ca orele suplimentare să fie lucrate în orice moment al zilei sau doar în prelungirea programului zilnic?

Da, poți lucra atât în prelungirea programului zilnic de muncă, cât și în zilele de repaus, în orice moment al zilelor de sâmbătă sau duminică și în zilele de sărbători legale.

Potrivit art.134 alin. 4 din Codul muncii salariatului care prestează activitate sâmbăta și duminica trebuie să i se acorde 2 zile libere cumulate, în aceeași săptămână. 

Cu toate acestea, art. 137 alin.(4) prevede  ca, în situațiile de excepție, zilele de repaus săptămânal să poată fi acordate cumulat, după o perioada de activitate continua ce nu poate fi mai mare de 14 zile calendaristice, cu autorizarea inspectoratului teritorial de muncă, al sindicatului sau al reprezentanților salariaților. 

În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut de art. 122 alin. (1) în luna următoare, munca suplimentară va fi plătită salariatului prin adaugarea unui spor la salariu corespunzător duratei acesteia ce nu poate fi mai mic de 75% din salariul de bază.

6. Se consideră că muncesc suplimentar dacă în urma unor concedieri angajații rămași împart sarcinile colegilor care au plecat? 

După cum am menționat și anterior, potrivit reglementărilor legale, munca suplimentară este cea prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal.

Spre exemplu, dacă dintr-o echipă de 12 oameni sunt concediați sau chiar demisionează mai mult de jumătate, iar angajații rămași mai preiau și atribuțiile lor, dar le efectuează în timpul duratei normale de muncă, nu se consideră că muncesc suplimentar. Dacă însă, din cauza volumului vizibil mai mare de muncă, angajatorul solicită munca suplimentară peste programul normal de lucru sau în zilele de repaus pentru a păstra un echilibru și a evita supraîncărcarea angajaților, atunci se consideră că aceștia prestează muncă suplimentară și vor fi răsplătiți conform prevederilor amintite mai sus.

În situația dată, angajații rămași la locul de muncă respectiv trebuie să cunoască foarte bine fișa postului, anexată la contractul individual de muncă, pentru a evita eventuale abuzuri din partea angajatorului și implicit un posibil burnout ce poate duce la epuizare și la scăderea randamentului muncii.

7. Se pot depăși prin muncă suplimentară atribuțiile convenite la momentul încheierii contractului individual de muncă? 

În general, atribuțiile oricărui angajat sunt stabilite în cadrul contractului individual de muncă încheiat cu angajatorul, dar și în fișa postului pe care o semnează la momentul încheierii contractului de muncă. 

Fișa postului cuprinde elemente precum condițiile de lucru, responsabilități ale angajatului, cerințele necesare pentru ocuparea postului, precum și  standardele de performanță și de recompensare a muncii prestate.

Astfel, dacă prin munca suplimentară, angajatul își depășește atribuțiile stabilite la momentul încheierii contractului, acestea ar trebui prevăzute sau actualizate în fișa postului, aceasta fiind un document obligatoriu semnat de angajat și de angajator. 

8. Care este remediul pentru încălcarea în urma muncii suplimentare a atribuțiilor convenite inițial între angajat și angajator?

Potrivit art. 260 alin. (1) lit. i) din Codul muncii constituie contravenție și se sancționează astfel următoarele fapte: (…) i) nerespectarea dispozițiilor privind munca suplimentară, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei.

Pentru a se evita încălcarea reglementărilor cu privire la munca suplimentară prin neplata orelor suplimentare, înregistrarea necorespunzătoare a acestora sau efectuarea de ore suplimentare fără acordul salariaților,  președintele Klaus Iohannis a promulgat pe data de 18 iunie 2020 legea privind modificarea art. 260 alin. (1) lit. i) din Codul muncii.

Începând cu această modificare nerespectarea dispoziţiilor privind munca suplimentară va fi sancţionată contravenţional cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei pentru fiecare persoană identificată.

Așadar, amenzile se vor acorda pentru fiecare angajat care depășește numărul orelor suplimentare prevăzute de lege, spre deosebire de situația anterioară în care amenda era acordată angajatorului, indiferent de numărul angajaților care lucrau peste program mai mult decât norma prevăzută de lege. 

Concluzie privind munca suplimentară

Chiar dacă în majoritatea cazurilor orele lucrate peste program înseamnă bani mai mulți trebuie să avem grijă deoarece toate aceste ore muncite suplimentar pot foarte ușor să producă o destabilizare a echilibrului dintre viața de familie și viața profesională.

Pe termen lung epuizarea poate apărea și crea consecințe negative pentru sănătatea optimă a fiecăruia, iar tentația și obișnuința cu un salariu mai mare poate presupune și creșterea cheltuielilor.

Acordă o atenție sporită modului în care sunt reglementate orele suplimentare la tine în companie și verifică procedura internă prin care se cer și se acordă asemenea ore, ca să nu te trezești că ai muncit pe un proiect 20 ore în plus, dar pe care nu le poate lua angajatorul în considerare că nu ai pontat cum trebuie în program.

Poză de Andrea Piacquadio pe Pexels

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *