Copy of Copy of Avocatoo template nou blog ONRC 1 2

Procedura cererii cu valoare redusă

9 minute • Alex Cajvanean • 11 iulie 2019


O metodă de a recupera sumele de bani rapid și eficient

Cererea cu valoare redusă este o procedură specială și facultativă, concepută cu scopul de a facilita activitatea instanțelor și prin care părțile își pot valorifica drepturile folosind un simplu formular-tip.

Reglementarea se află în articolele 1025-1032 din Noul cod de procedură civilă (preluate aproape integral din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 861/2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă).

Când pot să introduc cererea cu valoare redusă?

Important de reținut este caracterul alternativ/facultativ al cererii cu valoare redusa, din care rezultă că introducerea cererii cu valoare redusă de către reclamant este numai o opțiune, acesta având în continuare posibilitatea să recurgă la procedura de drept comun. 

Când NU pot să introduc cererea cu valoare redusă?

Condiția esențială este ca cererea să aibă valoarea de cel mult 10.000 de lei, fără a se lua în considerare dobânzile, cheltuielile de judecată  și alte venituri accesorii. Dacă aceasta condiție nu este îndeplinită, se va aplica procedura de drept comun.

 1. În materie fiscală, vamală sau administrativă și nici în ceea ce privește răspunderea statului pentru acte sau omisiuni în cadrul exercitării autorității publice
 2. În domeniile excluse de art. 1026 alin. (3), anume referitoare la:
  • starea civilă  sau capacitatea persoanelor fizice
  • drepturile patrimoniale născute din raporturile de familie
  • moştenire
  • insolvență, concordatul preventiv, procedurile privind lichidarea societăților insolvabile și a altor persoane juridice sau alte proceduri asemănătoare
  • asigurări sociale
  • dreptul muncii
  • închirierea unor bunuri imobile, cu excepția acțiunilor privind creanțele având ca obiect plata unei sume de bani (de exemplu atunci când chiriașul îți datorează chiria și uită să o mai plătească – dacă este mai mică de 10.000 lei, poți merge pe cerere cu valoare redusă)
  • arbitraj
  • atingeri aduse dreptului la viața privată sau altor drepturi care privesc personalitatea

Care este instanța competentă să soluționeze astfel de cereri?

Competenta de a soluționa cererea în primă instanță aparține judecătoriei, iar competența teritorială se stabilește potrivit dreptului comun.

Cum declanșez procedura cererii cu valoare redusă?

Procedura cererii cu valoare redusă este declanșată prin trimiterea (poștă, curier, fax) sau depunerea la instanța competentă a formularului de cerere completat, alături de copiile înscrisurilor de care reclamantul înțelege să se folosească pentru a-și dovedi creanța.

Formularul de cerere conține rubrici care permit identificarea părților, valoarea pretenției, indicarea probelor și alte elemente necesare soluționării cauzei.

Dacă informațiile furnizate de reclamant sunt insuficiente sau formularul a fost completat greșit, instanța va folosi un alt formular-tip pentru a-i acorda reclamantului posibilitatea să rectifice formularul sau să adauge informații noi.

Cum se desfășoară procedura?

Tot în scopul de a înlesni activitatea instanțelor, procedura cererii cu valoare redusă este, în principiu, scrisă . Practic, părțile nu trebuie să vină la instanța de judecată decât în cazurile în care este necesar și instanța îi informează în mod expres. Înfățișarea părților poate fi dispusă din oficiu de instanță sau cerută de către una dintre părți.

După ce a primit formularul completat corect, instanța trimite pârâtului formularul de răspuns, alături de copii după formularul și documentele depuse de reclamant.

Prin formular completat corect înseamnă că sunt atinse toate rubricile aferente acestuia. Dacă instanța, la prima verificare, consideră că nu este completat corect/este incomplet, poate veni cu o cerere de completare către reclamant.

Aşa cum reclamantul poate să apeleze la procedura cererii cu valoare redusă sau la procedura de drept comun, pârâtul are, de asemenea, posibilitatea să răspundă printr-un formular-tip de răspuns sau prin orice alt mijloc adecvat. Termenul în care pârâtul trebuie să răspundă reclamantului este de 30 de zile de la comunicarea actelor.

În mod similar, dacă pârâtul a formulat o cerere reconvențională (adică o cerere prin care el, la rândul lui cere ceva de la persoana care a depus cererea cu valoare redusă), reclamantul va avea 30 de zile de la comunicarea actelor de către instanță să răspundă prin intermediul formularului sau prin alte mijloace adecvate.

Ai de recuperat sume de până la 10.000 lei? Scrie-ne și lasă-ne pe noi să ne ocupăm pentru tine!

Dacă cererea reconvențională nu poate fi soluționată prin procedura cererii cu valoare redusă, întrucât nu sunt întrunite condițiile prevazute în articolul 1026 NCPC, aceasta va fi judecată potrivit dreptului comun și taxată ca atare.

Dacă te vei judeca pe procedura dreptului comun, este posibil să plătești un alt cuantum al taxei de timbru, însă ai posibilitatea de a beneficia de ajutor public judiciar în anumite cazuri sau să ceri ulterior restituirea taxei. Dacă vei câștiga, o vei putea recupera de la cealaltă parte, pentru că face parte din cheltuilelile de judecată.

Cum se soluționează procedura?

Conform art. 1031: “Instanța va pronunța și redacta hotărârea în termen de 30 de zile de la primirea tuturor informațiilor necesare sau, după caz, de la dezbaterea orală .” Dacă instanța nu primește vreun răspuns de la părți în termenele susmenționate, va lua decizia raportându-se la actele aflate la dosar. Hotărârea primei instanțe este executorie de drept (adică te poți duce la un executor și să începi procedura de executare a sumelor pe care ți le datorează cealaltă parte, care a pierdut).

Hotărârea poate fi atacată prin apel la tribunal în termen de 30 de zile de la comunicare. Hotărârea instanței de apel este definitivă .

În cât timp se soluționează o cerere?

Fiind o procedură specială, ideea acesteia este de a fi mai rapidă decât procedura de drept comun. Cu toate acestea, deși potrivit codului de procedură civilă termenul ar fi relativ scurt (30 zile de la primirea tuturor informațiilor necesare, precum afirmam anterior), în practică poate dura și 6 luni.

Chiar și așa, procedura este mai rapidă decât cea de drept comun, unde putem aștepta chiar și 2 ani până la o primă hotărâre.

Cât mă costă o astfel de cerere?

Potrivit OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cererile cu valoare redusa care nu depășesc valoarea de 2000 de lei se taxează cu 50 de lei, iar cele care depășesc 2000 de lei se taxează cu 200 de lei.

Conform art. 1032 NCPC, “partea care cade în pretenții va fi obligată , la cererea celeilalte părți, la plata cheltuielilor de judecată”, cu excepția cheltuielilor inutile sau disproporționate în raport cu valoarea cererii.

Prin urmare, în cazul în care câștigi procesul prin intermediul unei cereri cu valoare redusă, vei putea să-ți recuperezi cheltuielile de judecată (constând în taxe de timbru, cheltuieli cu avocați, deplasări etc.) de la partea care pierde. Ține minte totuși că practica instanțelor noastre de judecată este de a reduce destul de mult cheltuielile cu onorariile de avocat.

Caz practic – povestea unui Ionică Popescu

Ionică Popescu, domiciliat în București, Sectorul 2, trebuie să recupereze de la Mitică Popescu, vărul său, cu domiciliul în București, Sectorul 6, suma de 500 de lei, întrucât Mitică nu a plătit la termen suma datorată pentru mini-frigiderul cumpărat de la Ionică.

Întâi de toate, Ionică, după ce a citit cu atenție acest articol, descarcă formularul-tip și îl completează cu datele cerute, asigurându-se că nu omite nimic (altfel, instanța îi va respinge cererea și îi va cere cere să o modifice).

Odată completată, Ionică va depune cererea alături de dovezile incontestabile că trebuie să recupereze cei 500 de lei (copiile înscrisurilor pe care el le consideră relevante) la Judecătoria Sectorului 6, întrucât în sectorul 6 își are domiciliul domnul Mitică Popescu.

La scurt timp, Ionică va fi înștiințat că trebuie să plătească taxa de timbru de 50 de lei(cererea lui având o valoare mai mică de 2000 de lei).

După ce va fi plătit și taxa de timbru, nu-i mai rămâne decât să aștepte un răspuns de la Mitică -pârâtul în această cauză- care poate să răspundă fie printr-un formular, fie prin alte mijloace. Fiind instruit corect de echipa Avocatoo, Ionică primește după aproximativ o lună hotărârea favorabilă, pe care Mitică a fost descurajat s-o atace de prezența dovezilor indubitabile.

Ultimul pas pentru Ionică este să meargă la un executor și să înceapă procedura de executare a sumei de 500 de lei, întrucât hotărârea primei instanțe este executorie de drept. Tot Mitică va trebui să plătească și cheltuielile de judecată efectuate de Ionică, inclusiv cei 50 de lei plătiți pentru taxa de timbru.

Fericit că și-a primit banii, Ionică, devenit proaspăt student, și-a cumpărat doua cursuri, un caiet și un pix.

Procedurile de recuperare a creanțelor, deși par simple la prima vedere, pot duce chiar la anularea cererii dacă nu sunt completate corespunzător. Scapă de griji și lasă-ne pe noi să ne ocupăm! Contactează-ne!

2 răspunsuri

 1. Cum se recupereaza taxa de timbru, daca dupa ce instanta a trimis prima comunicare paratului, prin care el trebuia sa raspunda, acesta a platit creanta?

 2. in cererea(formularul) cu valoare redusa poate fi ceruta si suma din penalitati sau doar debitul principal, deoarece in lege spune ,,fara a se lua in considerare cheltuieli de judecata si alte venituri accesorii(penalitati)?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *