hotel marketing programs

Publicitatea inselatoare si cea comparativa sau cum sa te promovezi legal

4 minute • Redactia • 09 noiembrie 2017


În viața de zi cu zi, și mai ales pe internet, suntem bombardați cu reclame, care ne promit produse și servicii la un anumit standard de calitate și care ne induc în eroare să cumpărăm. Dar știai că, potrivit legislației, publicitatea înșelătoarea este interzisă, iar publicitatea comparativă trebuie să îndeplinească anumite condiții?

Prin acest articol ne propunem să informăm consumatorii asupra drepturilor lor, dar și profesioniștii asupra modalității de promovare legală a afacerii lor.

Cum este definită publicitatea?
– orice formă de prezentare a unei activităţi comerciale, industriale, artizanale sau liberale, în scopul promovării vânzării de bunuri ori servicii, inclusiv bunuri imobile, drepturi şi obligaţii.

Cum este definită publicitatea înșetoare?
– publicitatea care, în orice mod, inclusiv prin modul de prezentare, induce sau poate induce în eroare persoanele cărora i se adresează ori care iau contact cu aceasta şi care, din cauza caracterului înşelător, poate afecta comportamentul economic al acestora sau care, din acest motiv, prejudiciază ori poate prejudicia un concurent.

Cum este definita publicitatea comparativă?
– publicitatea care identifică în mod explicit sau implicit un concurent ori bunuri sau servicii oferite de acesta.

Potrivit art. 4 din Legea 158/2008 publicitatea înșelătoare este interzisă.

Cum ne dăm seama dacă publicitatea este înșelătoare?

Legea 158/2008 prevede că pentru a determina dacă publicitatea este înşelătoare trebuie să se ia în considerare toate aspectele acesteia, în special orice informaţie conţinută de aceasta cu privire la:

a) caracteristicile bunurilor sau serviciilor, cum sunt: disponibilitatea, natura, modul de execuţie, compoziţia, metoda şi data fabricaţiei bunurilor ori a prestării serviciilor, dacă acestea corespund scopului lor, destinaţia, cantitatea, parametrii tehnico-funcţionali, originea geografică sau comercială, rezultatele aşteptate ca urmare a utilizării lor ori rezultatele şi caracteristicile esenţiale ale testelor sau ale controalelor efectuate asupra bunurilor ori a serviciilor;

b) preţul sau modul de calcul al preţului şi condiţiile în care se distribuie bunurile ori se prestează serviciile;

c) natura, atribuţiile şi drepturile comerciantului care îşi face publicitate, cum ar fi: identitatea şi bunurile sale, calificările şi deţinerea drepturilor de proprietate industrială, comercială sau intelectuală ori premiile şi distincţiile acestuia.

Ce condiții trebuie să îndeplinească publicitatea comparativă pentru a fi legală?

 • să nu fie înşelătoare;
 • să nu compare bunuri sau servicii care răspund aceloraşi nevoi ori sunt destinate aceloraşi scopuri
 • să compare, în mod obiectiv, una sau mai multe caracteristici esenţiale, relevante, verificabile şi
 • reprezentative ale respectivelor bunuri ori servicii, care pot include şi preţul;
 • să nu discrediteze sau denigreze mărcile, denumirile comerciale, alte semne distinctive, bunuri, servicii,
 • activităţi ori situaţia unui concurent;
 • în cazul produselor cu denumire de origine, să se refere, în fiecare caz, la produse cu aceeaşi denumire;
 • să nu profite în mod neloial de reputaţia unei mărci, a unei denumiri comerciale sau a altor semne distinctive
 • ale unui concurent ori a denumirii de origine a produselor concurente;
 • să nu prezinte bunuri sau servicii ca imitaţii ori reproduceri ale bunurilor sau serviciilor purtând o marcă ori o
 • denumire comercială protejată;
 • să nu creeze confuzie între comercianţi, între cel care îşi face publicitate şi un concurent sau între mărci, denumiri comerciale, alte semne distinctive, bunuri ori servicii ale celui care îşi face publicitate şi cele ale unui concurent.

Care este sancțiunea? 
Nerespectarea prevederilor privind publicitatea inselatoarea si cea comparativa contituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000 la 30.000 lei.

Un răspuns

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *