nzacday 2019

Sunt asociat într-un SRL! Este posibil să fiu tras la răspundere?

4 minute • Adriana Alexandra Frîncu • 24 decembrie 2017


Societatea cu răspundere limitată este cea mai răspândită dintre toate cele cinci forme de societate reglementate de Legea nr. 31/1990.

Potrivit art. 3 din Legea nr.31/1990, […] asociaţii în societatea cu răspundere limitată răspund numai până la concurenţa capitalului social subscris.

Dacă aruncăm o privire în doctrina comercială, vom vedea că societatea cu răspundere limitată este definită ca fiind o societate constituită pe baza deplinei încrederi, de către două sau mai multe persoane, care pun în comun anumite bunuri, pentru a desfășura o activitate comercială (activități de producție, comerț sau prestări de servicii), în vederea împărțirii profitului și care răspund pentru obligațiile sociale în limita aportului lor.
Încrederea personală a asociaților reprezintă, așadar, un element cheie al societății cu răspundere limitată. Ținând cont că acest element intuitu personae este prezent atât la constituirea societății, cât și pe întreg parcursul existențial al acesteia, legea vine cu anumite cazuri în care cel care nu se mai bucură de încrederea personală a celorlalți colegi asociați să poată fi exclus.

Cazurile de excludere a asociaților din societatea cu răspundere limitată

Întrebare: Unde le găsesc?
Răspuns: Principalele cazuri de excludere a asociatului din societatea cu răspundere limitată sunt prevăzute de art.222 din Legea nr. 31/1990, DAR, enumerarea acestora nu este limitativă, căci există și alte cazuri de excludere, cum este cel reglementat de art.206 alin. (2) din lege.

  • Neefectuarea aportului;

Art. 222 alin. (1) lit. a) din Legea societăților ne arată faptul că poate fi exclus din societate asociatul care, pus în întârziere, nu aduce aportul la care s-a obligat.

  • Săvârșirea de către asociatul administrator a unor fapte păgubitoare pentru societate;

Potrivit dispozițiilor art.222 alin. (1) lit. d), poate fi exclus asociatul administrator care comite fraudă în dauna societății sau se servește de semnătura socială sau de capitalul social în folosul lui sau al altora.

  • Exercitarea de către creditorul personal al asociatului a opoziției împotriva hotărârii de prelungire a duratei societății.

Asociații pot evita dizolvarea societății dacă hotărăsc prelungirea duratei acesteia sau dacă prevăd prelungirea pentru o durată nelimitată. Însă, împotriva acestei hotărâri de a prelungi durata societății, creditorii asociatului în societatea cu răspundere limitată pot formula opoziție, care, dacă este admisă, va duce la excluderea asociatului debitor al oponentului din societate.

Care sunt condițiile excluderii asociatului din societatea cu răspundere limitată?

Răspunsul la această întrebare îl regăsim în dispozițiile art. 223 din Legea nr. 31/1990.
Astfel:

  • excluderea asociatului se pronunță prin hotărâre judecătorească la cererea societății sau a oricărui asociat;

Dacă excluderea este cerută de către un asociat, se vor cita societatea și asociatul pârât!

  • ca urmare a excluderii, instanța judecătorească va dispune, prin aceeași hotărâre, și cu privire la structura participării la capitalul social al celorlalți asociați;
  • hotărârea definitivă de excludere se va depune în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului pentru a fi înscrisă;
  • dispozitivul hotărârii se va publica la cererea societății în Monitorul Oficial.

Care sunt consecințele excluderii unui asociat din societatea cu răspundere limitată?

În primul rând, potrivit Legii 31/1990, asociatul exclus nu are dreptul la o parte proporțională din patrimoniul social, ci numai la o sumă de bani care să reprezinte valoarea acesteia. Altfel spus, asociatul exclus are dreptul la o sumă de bani corespunzătoare cotei ce o deține în patrimoniul societății.
Mai mult decât atât, asociatul exclus răspunde de pierderi și are dreptul la beneficii până în ziua excluderii sale, însă nu va putea cere lichidarea lor până ce acestea nu sunt repartizate conform prevederilor actului constitutiv.
De asemenea, asociatul exclus rămâne obligat față de terți pentru operațiunile făcute de societate până în ziua rămânerii definitive a hotărârii de excludere.
Dacă în momentul excluderii sunt operațiuni în curs de desfășurare, asociatul este obligat  să suporte consecințele și nu-și va putea retrage partea ce i se cuvine decât după terminarea acelor operațiuni!

Bibliografie:

  • Vasile Nemeș, Drept comercial, Ediția a 2-a, ed. Hamangiu, 2016.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *