extradare

Reabilitarea

8 minute • Raluca Dumitrascu • 15 martie 2017


Notiune. Reabilitarea este modul prin care consecintele unei condamnari pot fi inlaturate, prin intermediul ei asigurandu-se integrarea fostului condamnat in societate. Cu toate acestea, prin reabilitare nu este asigurata si reintegrarea in functia din care condamnatul a fost scos in urma condamnarii si nici redarea gradului militar pierdut.


Efecte.
Acest mijloc legal opereaza in ceea ce priveste interdictiile, incapacitatile si decaderile care rezulta din condamnare, insa aceste efecte se produc numai pentru viitor. Efectele nu se intind si asupra masurilor de siguranta.

Exista doua tipuri de reabilitare:

I. Reabilitare de drept

II. Reabilitare judecatoreasca

I. In ceea ce priveste reabilitarea de drept, aceasta intervine din oficiu pentru condamnari de gravitate redusa atunci cand sunt indeplinite anumite conditii. De aceasta forma de reabilitare se pot bucura atat persoanele fizice, cat si persoanele juridice.

→ Conditiile reabilitarii de drept in cazul persoanei fizice:

 1. Condamnarea sa fie pentru o fapta de gravitate redusa
 2. Sa treaca un timp de la executarea sau stingerea executarii pedepsei
 3. Condamnatul sa aiba o anumita conduita

Prin condamnari pentru fapte de gravitate redusa intelegem:

 • Condamnari la pedeapsa amenzii
 • Condamnari la pedeapsa inchisorii care nu depaseste doi ani
 • Condamnari la pedeapsa inchisorii a carei executare a fost suspendata sub supraveghere

Reabilitarea de drept poate privi atat condamnarile pronuntate de o instanta nationala, cat si condamnarile pronuntate in strainatate, dar ale caror efecte sunt recunoscute in Romania, dupa cum prevede Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala.

Trebuie sa treaca un termen de 3 ani de la executarea pedepsei ori de la stingerea executarii pedepsei prin gratiere totala sau a restului de pedeapsa prin prescriptia executarii pedepsei.

Persoana condamnata trebuie sa aiba o anumita conduita, si anume, in decursul termenului de reabilitare sa nu savarseasca o alta infractiune. Pentru interventia reabilitarii de drept nu se cere sa fie acoperite de catre condamnat cheltuielile de judecata si nici ca acesta sa-si indeplineasca obligatiile civile stabilite prin hotararea de condamnare.

Mecanismul prin care are loc reabilitarea de drept este prevazut de art. 528 alin. (1) din Codul de procedura penala: “La implinirea termenului de 3 ani prevazut la art. 165 din Codul penal, daca persoana condamnata nu a mai savarsit o alta infractiune, autoritatea care tine evidenta cazierului judiciar va sterge din oficiu mentiunile privind pedeapsa aplicata condamnatului.”

→ In cazul persoanei juridice, conditiile pe care aceasta trebuie sa le indeplineasca sunt prevazute de art. 150 din Codul penal: “Reabilitarea persoanei juridice are loc de drept daca, in decurs de 3 ani de la data la care pedeapsa amenzii sau pedeapsa complementara a fost executata sau considerata ca executata, aceasta nu a mai savarsit nicio alta infractiune.”

Prin urmare, in cazul persoanei juridice, reabilitarea de drept intervine pentru orice condamnare, indiferent de cuantumul pedepsei amenzii aplicate.

Termenul de reabilitare este acelasi ca in cazul persoanei fizice, si anume, termenul de 3 ani care curge de la data executarii pedepsei amenzii. In situatia in care, pe langa pedeapsa principala a amenzii au fost aplicate si pedepse complementare, termenul de reabilitare va incepe sa curga de la data cand si aceste pedepse au fost executate sau au fost considerate ca executate.

Condamnatul persoana juridica trebuie sa aiba si el o anumita conduita – in decursul termenului de 3 ani sa nu mai savarseasca nicio alta infractiune.

Mecanismul reabilitarii este prevazut in art. 528 alin. (2) din Codul de procedura penala si este urmatorul: “La implinirea termenului de 3 ani prevazut la art. 150 din Codul penal, daca persoana condamnata nu a mai savarsit o alta infractiune, organul care a autorizat infiintarea persoanei juridice si organul care a inregistrat persoana juridica vor sterge din oficiu mentiunile privind pedeapsa aplicata persoanei juridice.

II. Cu privire la reabilitarea judecatoreasca, aceasta se acorda la cererea fostului condamnat de catre instanta de judecata, dupa ce este verificata indeplinirea unor conditii. Acest tip de reabilitare este considerat ca fiind modalitatea principala de inlaturare a consecintelor ce rezulta dintr-o condamnare.

Conditii:

 1. Sa nu fi intervenit reabilitarea de drept
 2. Sa se fi implinit termenul de reabilitare
 3. Condamnatul sa aiba o anumita conduita
 4. Sa fie achitate in intregime cheltuielile de judecata si despagubirile civile

In ceea ce priveste prima conditie, pentru ca un condamnat sa solicite instantei acordarea reabilitarii trebuie sa nu fi intervenit reabilitarea de drept. Insa, nu se aplica acelasi rationament atunci cand vine vorba de amnistie, deoarece efectele acesteia din urma sunt mai putin favorabile fostului condamnat decat efectele reabilitarii.

Termenele de reabilitare judecatoreasca sunt prevazute in art. 166 alin. (1) din Codul penal si difera in functie de durata pedepsei aplicate: “Condamnatul poate fi reabilitat, la cerere, de instanta, dupa implinirea urmatoarelor termene:

a) 4 ani, in cazul condamnarii la pedeapsa inchisorii mai mare de 2 ani, dar care nu depaseste 5 ani;

b) 5 ani, in cazul condamnarii la pedeapsa inchisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depaseste 10 ani;

c) 7 ani, in cazul condamnarii la pedeapsa inchisorii mai mare de 10 ani sau in cazul pedepsei detentiunii pe viaţa, comutata sau inlocuita cu pedeapsa inchisorii;

d) 10 ani, in cazul condamnarii la pedeapsa detentiunii pe viata, considerata executata ca urmare a gratierii, a implinirii termenului de prescriptie a executarii pedepsei sau a liberarii conditionate”.

Termenul se stabileste in functie de pedeapsa principala aplicata condamnatului, nu in functie de pedeapsa executata efectiv deoarece aceasta ar putea fi mai redusa ca urmare a unei gratieri partiale.

Alineatul 2 al aceluiasi articol prevede posibilitatea reabilitarii judecatoresti si pentru condamnatul care a decedat inainte de implinirea termenului de reabilitare: „ Condamnatul decedat pana la implinirea termenului de reabilitare poate fi reabilitat daca instanta, evaluand comportarea condamnatului pana la deces, apreciaza ca merita acest beneficiu”.

Calcularea termenelor de reabilitare judecatoreasca se face dupa urmatoarele reguli:

 • Termenul se calculeaza de la data la care a luat sfarsit executarea pedepsei principale sau de la data cand aceasta s-a prescris;
 • In cazul celor condamnati la pedeapsa amenzii, termenul curge din momentul in care amenda a fost achitata integral sau executarea ei s-a stins in orice alt mod;
 • Atunci cand in cauza este incidenta gratierea, termenul se socoteste de la data actului de gratiere daca la acea data hotararea de condamnare era definitiva, iar in caz contrar, de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare;
 • In caz de suspendare sub supraveghere a executarii pedepsei, termenul se calculeaza de la data implinirii termenului de supraveghere.

Cu privire la conduita condamnatului, sunt valabile explicatiile de la reabilitarea de drept – in cursul termenului de reabilitare condamnatul sa nu fi savarsit o alta infractiune, indiferent de gravitatea infractiunii sau de forma de vinovatie cu care s-a savarsit aceasta.

Ultima conditie se refera la plata integrala a cheltuielilor de judecata si a despagubirilor civile la plata carora a fost obligat condamnatul, cu exceptia cazului in care acesta dovedeste ca nu a avut posibilitatea sa le indeplineasca sau a cazului in care partea civila a renuntat la despagubiri. Cu alte cuvinte, sunt exceptate situatiile in care plata cheltuielilor de judecata si a despagubirilor nu se datoreaza relei-credinte a condamnatului.

Instanta poate admite cererea de reabilitare atunci cand constata ca sunt indeplinite toate conditiile enumerate mai sus sau o poate respinge in caz contrar.

Mecanismul prin care este solutionata cererea de reabilitare: Fostul condamnat introduce cererea la instanta competenta (instanta care a judecat in prima instanta cauza in care s-a pronuntat condamnarea pentru care se cere reabilitarea sau instanta corespunzatoare in a carei circumscriptie domiciliaza condamnatul sau in care a avut ultimul domiciliu, daca la data introducerii cererii domiciliaza in strainatate). Dupa moartea acestuia, cererea poate fi introdusa de sotul sau de rudele apropiate ale acestuia. La cerere se anexeaza documentele din care reiese ca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege. La un termen fixat, instanta care a analizat in prealabil cererea, asculta persoanele citate prezente, concluziile procurorului si ale fostului condamnat si verifica efectiv indeplinirea conditiilor. Instanta se pronunta asupra cererii, iar sentinta prin care aceasta rezolva cererea de reabilitare este supusa contestatiei in termen de 10 zile de la comunicare. Decizia instantei care solutioneaza cererea (instanta ierarhic superioara) este definitiva.

Reinnoirea cererii de reabilitare judecatoreasca – „(1) In caz de respingere a cererii de reabilitare, nu se poate introduce o noua cerere decat dupa un termen de un an, care se socoteste de la data respingerii cererii prin hotarare definitiva.

(2) Conditiile prevazute în art. 168 trebuie sa fie indeplinite si pentru intervalul de timp care a precedat noua cerere.”

In situatia in care, dupa acordarea reabilitarii judecatoresti s-a descoperit ca cel condamnat savarsise o infractiune in termenul de reabilitare, art. 171 din Codul penal prevede ca hotararea judecatoreasca va fi anulata.

 

BIBLIOGRAFIE:

 1. Constantin Mitrache, Cristian Mitrache – Drept penal roman – partea generala, Universul Juridic, 2014 (pag. 512-524)
 2. Codul penal (art. 165-171)
 3. Codul de procedura penala (art. 527-537)

2 răspunsuri

 1. Buna ziua! Pedeapsa se considera executata atunci cand se finalizeaza perioada stabilita prin hotararea judecatoreasca definitiva, sau cand a intervenit liberarea conditionata, conform fractiei efectuate, in functie de varsta sau alte considerente? Eu am avut de executat o pedeapsa de doi ani de inchisoare, prin hotararea definitiva a Curtii de Apel Bucuresti, din data de 11.11.2016, iar in 21 august 2017, am beneficiat de liberare conditionata. As dori sa stiu de cand se calculeaza cei trei ani necesari pentru intervenirea reabilitarii de drept. Va multumesc! Cu stima!

 2. Salutare. Daca am fost condamnat in mai multe dosare de conducere sub influenta alcoolului si fara permis. Din care in primu miau anulat si permisul.. Mia reieșit o pedeapsa de 2 ani si 3 luni cu executare, am fost eliberat condiționat in ianuarie 2019. Pe hotararea definitiva nu scrie ca miar fi interzis dreptul de a da din nou de permis de conducere. Nustiu exact cum se procedează, e un timp care trebuie asteptat? Sau trebuie reabilitarea facuta? Mulțumesc.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *