Only at Chelseas Makeup Shop.

Regimurile de executare a pedepselor privative de libertate

8 minute • RalucaP • 17 februarie 2019


Regimurile de executare a unei pedepse privative de libertate cuprind ansamblul normelor care stau la baza execuției pedepselor privative de libertate. Acestea sunt bazate pe sisteme progresive și regresive astfel încât persoanele condamnate trecând dintr-un regim în altul, în condițiile prevăzute de lege. Menționez că în cazurile cazării se aplică  principiul separării femeilor de bărbați. Alte criterii, sunt următoarele: compatibilitatea intelectuală și culturală; interesul de a participa la activități de resocializare și utilizare la locul de muncă. Munca prestată este desfășurată sub supravegherea personalului neînarmat dar, dotat cu mijloace de comunicare și legătură.

Care este scopul regimurilor de executare a pedepselor privative de libertate?

  • Acestea asigură respectarea și protejarea vieții, sănătății și dăinței persoanelor condamnate, a drepturilor și libertăților lor, fără a provoca suferințe fizice și a nu injosească persoana condamnătoare. Totodată, asigură siguranță și liniște societății.

Natura și modul de săvârșire a unei infracțiuni, precum și persoana condamnatului pot determina includerea persoanei condamnate în regim de executare imediat inferior ca grad de severitate, în condițiile stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.
Tipurile regimurilor de executare a pedepselor privative de libertate:
 Regimul de maximă siguranță

  1. Regimul închis
  2. Regimul semideschis
  3. Regimul deschis

 Acestea se diferențiază în funcție de infracțiunea comisă și de pericolul social create în urma săvârșirii faptei. În funcție de regimul de executare a unei pedepse, condamnaților li se acordă anumite drepturi, se aplică obligațiile și se stabilesc condițiile de detenție.

  • De exemplu : un deținut care este pedeapsa într-un regim deschis, are mai multe drepturi față de un deținut care execută pedeapsa în închisoare cu regim de maximă siguranță.

1. Regimul de maximă siguranță:

Acest regim este cel mai dur, pentru că infractorii și-au comis infracțiuni grave, iar infracțiunea comisă: omor – art. 188 Cp.
Din această categorie fac parte infractorii care au primit pedeapsa detenției pe viață și cei care au primit o condamnare mai mare de 13 ani , precum și cei care prezintă risc pentru siguranța penitenciarului, potrivitLegii nr.245 / 2013, art.34.
Persoanele împuternicite să execute pedeapsa în acest regim de executare nu părăsesc penitenciarul decât în ​​mod excepțional, cu destinație precisă la instanță, la spital, la transferuri în alte penitenciare, iar în aceste situații se asigură efectiv superior de pază, fiind de obicei imobilizate cu cutușe. în restul timpului, acești condamnați sunt supravegheați permanent pentru a opri orice posibilitate de a se manifesta, în concretizarea trăsăturilor de caracter periculos sau negativ.
Cazarea condamnaților se face individual sau în comun (maximum patru persoane). În așa fel încât dotările interioare să nu poată fi detașate din sau de pe pereți, din instalațiile de fixare, pentru a fi utilizate împotriva personalului sau pentru autoagresiuni. în aceste camere de deținere nu trebuie să se afle bunuri sau obiecte care ar putea fi folosite la agresiune, autovățămare sau la evitarea executării pedepsei.

Ce presupune acest regim?

Persoanele condamnate care execută pedeapsa în regim de maximă siguranță sunt supuse unei supravegheri stricte, păzite și escortate. De regulă, sunt cazați individual în cameră, fiind necesară desfășurarea unor măsuri educative, psihologice și asistență sociale. Cu scopul, de reabilitare, de integrare în societate după terminarea pedepsei.
Regimul maxim de siguranță NU se aplică, potrivitArtă. 35 din Legea nr. 254/2013:

  • persoanele care se află în gradul I de invaliditate, precum și cele cu afecțiuni locomotorii grave
  • persoanele care au împlinit vârsta de 65 de ani
  • femeilor însărcinate sau care au în îngrijire un copil în vârstă de până la un an

Penitenciare de maximă siguranță: Aiud, Arad, Mărgineni, Târgșor (penitenciar pentru femei), Craiova, Miercurea Ciuc etc.

2 .Regimul închis:

Regimul de închisoare se aplică inițial persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii mai mari de 3 ani , dar care nu depășesc 13 ani , potrivitLegii nr. 245/2013, art. 36.
Regimul închis constituie regimul cel mai aplicat în executarea pedepselor privative de libertate, iar regulamentul se referă la acest regim de executare.
De asemenea, se aplică persoanelor fizice de libertate clasificate inițial în regim semideschis sau deschis care au săvârșit o infracțiune sau o disciplină de delict foarte gravă sau mai multe abateri disciplinare grave sau care, prin conduită, afectează desfășurarea normală a activităților la locul de deținere. Persoanele condamnate de îngrijire execută pedeapsa în regim închis pot participa la activități educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică și asistență socială, moral-religioase, instruire școlară și formare profesională, în grupuri.Programul zilnic este caracterizat prin rigurozitate, supraveghere, supraveghere prin mijloace tehnice sau directe, cuprinzând anumite activități desfășurate la ore fixe, obișnuind deținuții cu o viață ordonată (activități de muncă, socio-culturale, educative, sportive, servitul hranei, asistență medicală, somn , pauză săptămânală). Activitățile se desfășoară în grupuri mai mari, formate din condamnați din aceeași categorie, iar munca, educația, activitățile culturale, terapeutice se realizează în comun.
Deținătorii aflați în executarea pedepsei în regim închis pot primi vizite de la rude și deținători, care pot avea loc fără dispozitiv de separare între vizitatori și condamnat, dacă conducerea celui din urmă relevă dovada de reeducare și îndreptare.

3.Regimul semideschis:

Potrivit Legii nr. 254/2013, art. 37 se aplică persoanelor condamnate la pedeapa închisorii mai mari de un an care nu depășesc 3 ani .
Persoanele condamnate de îngrijire execută pedepse în regim de asistență medicală sunt cazate în comun, se pot deplasa neinsușite în zona prestabilită din interiorul penitenciarului, desfășoară activități și desfășoară activități educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică și asistență socială, moral-religioase, instruire școlară și formare profesională, sub supraveghere, în grupuri, în spații din interiorul penitenciarului care rămân deschise în timpul zilei, în condițiile stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.
Persoanele condamnate de îngrijire execută pedeapsa în regim semideschis pot presta muncă și desfășura activități educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică și asistență socială, moral-religioase, instruire școlară și formare profesională. în afara penitenciarului, sub supraveghere inclusiv electronică. În condițiile stabilite prin regulamentul de aplicare a legii.
Acest sistem permite ca persoanele condamnate să fie cazate separat, în secții interioare sau exterioare independente. Acești deținuți desfășoară un program de activități productive și educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică și asistență socială sub supraveghere. Camerele de deținere sunt organizate pentru deținerea în comun cu ușile deschise, iar noaptea va fi închisă și asigurată, iar paza perimetrului și supravegherea pe timpul nopții se va realiza continuu în secțiunile exterioare. Pe durata participării la anumite activități, unitatea este închisă și asigurată. Pe timpul nopții, după închiderea camerelor, se asigură supravegherea personalului desemnat și a perimetrului pazei, atunci când cazarea se face în secțiunile exterioare locului de deținere.Condamnații pot fi vizitați,
Penitenciare cu regim semideschis din România : Bistrița, Baia Mare, Botoșani, Brăila, Vaslui etc.

4.Regimul deschis:

Regimul deschis este cel mai permisiv. El se execută în penitenciare anume destinate ori în locuri sau secții special amenajate în interiorul sau exteriorul altor penitenciare, separate față de restul condamnaților.
Regim aplicabil persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii de maxim 1 an . Legii nr. 254/2013, art.38.
Condamnații din această categorie pot primi anumite responsabilități care asigură un statut de normă spre care se îndreaptă după eliberare lor (supravegherea deținuților care execută pedepse în regim semideschis, care desfășoară activități lucrative în afara penitenciarului). Este interzis să achiziționeze, să comercializeze și să consume băuturi alcoolice sau substanțe psihotrope, să frecventeze localuri publice, să conducă autovehicule în alte condiții decât cele stabilite de administrație. deținerea de arme, muniții, substanțe toxice ori explozive. De fapt, acești condamnați sunt instruiți în ceea ce privesc obligațiile, interdicțiile pe care le au, semnând un angajament în acest sens.
În concluzie, cei care încalcă legea sunt pedepsiți conform legii. În funcție de natura infracțiunii săvârșite, aceștia sunt repartizați în diferite regimuri de executare a pedepselor privative de libertate. Scopul pedepsirii acestora, este acela de a ocroti societatea și totodată de a-i reabilita pe cei vinovați, în speranța opririi săvârșirii infracțiuniilor, sau măcar reducerea acestora.
Bibliografie:
legislatie.just.ro
anp.gov.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *