SoLVIT articol

SOLVIT- Ce este și cum funcționează la nivelul UE și în România?

4 minute • Andreea Georgiana Ion • 10 octombrie 2018


Ce este SOLVIT?

SOLVIT este un serviciu gratuit oferit de administrația națională a fiecărei țări din UE, precum și de cele din Islanda, Liechtenstein și Norvegia. SOLVIT îndeplineşte un rol de intermediar, colectează plângeri şi se ocupă cu cazuri legate de aplicarea incorectă a prevederilor europene.
Deși există un centru SOLVIT în fiecare țară, acesta operează în principal pe internet.
Acesta își propune să soluționeze cazurile solicitantilor în termen de 10 săptămâni de la data la care acestea au fost acceptate de centrul SOLVIT din țara în care a apărut problema.

Criteriile de admisibilitate a unei petiţii SOLVIT

SOLVIT poate examina orice problemă care îi este prezentată spre soluţionare, cu condiţia ca aceasta să se încadreze în criteriile sale de competenţă
Astfel, problema sesizată atât persoanele fizice cât şi persoanele juridice trebuie:
– să rezulte din neaplicarea sau aplicarea necorespunzătoare a dreptului european de către administraţia unui stat membru;
– să fie vorba despre o problemă concretă
– să aibă un caracter transfrontalier, problema sesizată să nu fie pur internă, ci trebuie să se raporteze şi la un alt stat membru UE sau SEE
– să nu existe deja o acţiune în justiţie pentru soluţionarea sa

Domeniile frecvent tratate de SOLVIT sunt:

– Recunoaşterea profesională a calificărilor şi a diplomelor
– Securitate socială (ex: calcularea pensiilor atunci când un cetăţean a lucrat în 2 sau mai multe state membre)
– Accesul la educaţie
– Permise de şedere
– Drepturile la vot
– Drepturile de ocupare a unui loc de muncă
– Permisele de conducere
– Înregistrarea vehiculelor cu motor
– Controlul de frontieră
– Accesul pe piaţă al produselor;
– Accesul pe piaţă al serviciilor
– Achiziţiile publice
– Impozitarea
– Libera circulaţie a capitalurilor şi a plăţilor

Cum funcţionează SOLVIT?

Functionarea acestui serviciu are la baza cooperarea dintre cele 31 de centre constituite în cadrul administraţiilor publice ale statelor membre UE şi ale celorlalte trei state aparţinând Spaţiului Economic European (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein). Aceste centre formează reţeaua SOLVIT si sunt conectate prin intermediul unei baze de date online, aflată sub coordonarea şi supravegherea Comisiei Europene. Fiecare plângere este gestionată de două centre SOLVIT: cel de origine și cel responsabil.
Plângerea trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:
– Să fie vorba despre o încălcare a legislației UE de către o autoritate publică a unui stat membru al UE/SEE
– Să fie vorba despre o problemă concretă
– Să existe un element transfrontalier (problema să implice două state membre)
– Să nu fi fost demarată o procedură judiciară în vederea soluționării problemei

Cum se formulează o solicitare SOLVIT

Formularea unei solicitări se poate efectua:
– prin formularul electronic de reclamaţie
– prin e-mail, fax sau poştă, cu ajutorul formularului de reclamaţie scrisă.
Petenţii pot contacta SOLVIT şi direct prin telefoanele de contact sau la adresa email de pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe.

SOLVIT România

Centrul din România funcţionează în cadrul Ministerul Afacerilor Externe – Direcţia Armonizare Legislativă, aflată în coordonarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiţie a UE.
Centrul poate fi implicat sub 2 forme:
În calitate de centru de origine (Home center, HC): primeşte solicitări din partea cetăţenilor sau firmelor din România care întâmpină probleme cu administraţia altui stat membru; centrul din Romania contactează centrul  din statul unde a apărut problema, acesta din urmă fiind cel responsabil cu găsirea unei soluţii, în colaborare cu administraţia naţională competentă.
În calitate de centru responsabil (Lead Center, LC): primeşte cazuri transmise de alte centre SOLVIT, generate de acţiunile incorecte ale autorităţilor române care aplică legislaţia din domeniul Pieţei Interne a Uniunii Europene; în această calitate centrul din România este cel responsabil cu găsirea unei soluţii, în cooperare cu autoritatea competentă, în termenul stabilit.

Documente emise la nivelul UE

La data de 02 mai 2017, Comisia Europeană a adoptat Planul de acțiune privind consolidarea acestui serviciu: piața unică în beneficiul cetățenilor și întreprinderilor
Recomandarea Comisiei din septembrie 2013 privind principiile care guvernează acestui serviciu
Performanţele SOLVIT la nivelul UE
Concluziile Consiliului privind Politica referitoare la piața unică, decembrie 2013
Rezolutia Parlamentului European din 27 februarie 2014 referitoare la acest serviciu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *