Directiva

SPAM-ul sau comunicarile comerciale nesolicitate. Ce prevede legislatia?

5 minute • Redactia • 14 aprilie 2017


Știm că este cu adevărat extenuant să ai căsuța de e-mail plină de mesaje comerciale nesolicitate (SPAM) și totodată, înțelegem că, dezvoltarea afacerii tale are nevoie de publicitate pentru a realiza o bună comunicare cu publicul țintă. Suntem martori astăzi la o amplificare fără precedent a comerțului electronic și, de aceea, imparțiali ca întotdeauna, vom realiza prin prezentul material o prezentare a legislatiei române privind SPAM-ul, astfel încât destinatarii (consumatorii) sa cunoască cum se pot proteja împotriva mesajelor electronice nesolicitate, iar expeditorii (profesioniștii) să afle cum să comunice legal, pentru a evita sancțiunile legale, dar și iritarea potențialilor clienți.

Ce este SPAMMINGUL?

Spamming este procesul de expediere a mesajelor electronice nesolicitate (spamm), de cele mai multe ori cu caracter publicitar, pentru diferite produse şi servicii, practicat în industria e-marketingului şi de proprietarii de site-uri cu caracter pornografic[1]. Spamming-ul reprezintă o modalitate de promovare foarte ieftină şi succesul campaniei este proporţional cu numărul de destinatari. De aceea, un mesaj este transmis la sute, chiar mii de adrese simultan.

Ce conditii trebuie sa indeplineasca comunicarile electronice comerciale?

Este necesar consimțământul expres și prealabil al destinatarului

Potrivit art. 12 din Legea nr. 506/2004 și art. 6 din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, este interzisă efectuarea de comunicări comerciale prin utilizarea unor sisteme automate de apelare și comunicare, prin fax sau poștă electronica sau orice altă altă metodă care foloseste care folosește servicii de comunicații electronice destinate publicului (mesaje SPAM), cu excepția cazului în care destinatarul și-a exprimat, în prealabil, în mod expres consimțământul pentru a primi astfel de notificări.

Consimțământul destinatarului poate fi probat cu orice mijloc de probă, însă sarcina probei revine expeditorului.

Consimtamântul comunicat printr-un mesaj transmis prin posta electronica este valabil exprimat daca sunt îndeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a)este expediat din cutia postala în care destinatarul doreste sa primeasca comunicarile comerciale;
b)subiectul mesajului este format din concatenarea textului “ACCEPT COMUNICARI COMERCIALE DIN PARTEA”, scris cu majuscule, si numele sau denumirea persoanei în numele careia se vor transmite comunicarile comerciale.
Important este că destinatarul are dreptul oricând de a revoca consimțământul printr-o simplă notificare transmisă expeditorului, iar revocarea consimtamântului prin mijloace electronice trebuie sa-si produca efectele în cel mult 48 de ore de la initierea procedurii.
Furnizorul are obligatia de a implementa o procedura gratuita, accesibila inclusiv prin mijloace electronice, prin care destinatarul să poata sa îsi revoce consimtamântul. Furnizorul trebuie sa faca publica procedura de revocare a consimtamantului pe pagina proprie de Internet si în cadrul mesajelor care contin comunicari comerciale.
Comunicările comerciale trebuie să respecte anumite condiții

Subiectul mesajelor transmise prin posta electronica, care constituie comunicari comerciale, trebuie sa înceapa cu cuvântul “PUBLICITATE” scris cu majuscule.

Comunicarile comerciale trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii referitoare la persoana în numele careia sunt facute:
a)numele sau denumirea completa;
b)codul numeric personal sau codul unic de înregistrare, dupa caz;
c)domiciliul sau sediul;
d)numerele de telefon si fax;
e)adresa de posta electronica.
Comunicările comerciale care constituie un serviciu al societăţii informaţionale sau o parte a acestuia, în măsura în care sunt permise, trebuie să respecte cel puţin următoarele condiţii:

  • să fie clar identificabile ca atare;
  • persoana fizică sau juridică în numele căreia sunt făcute să fie clar identificată;
  • ofertele promoţionale, precum reducerile, premiile şi cadourile, să fie clar identificabile, iar condiţiile care trebuie îndeplinite pentru obţinerea lor să fie uşor accesibile şi clar prezentate;
  • competiţiile şi jocurile promoţionale să fie clar identificabile ca atare, iar condiţiile de participare să fie uşor accesibile şi clar prezentate;
  • orice alte condiţii impuse prin dispoziţiile legale în vigoare.

Există situații în care consimțământul destinatarului nu este necesar?

Da, trimiterea de mesaje nesolicitate (SPAM) este permisă în situația în care o persoană fizică sau juridică obține adresa de e-mail direct de la un client, cu ocazia vânzării unui produs sau serviciu, în scopul informării clientului cu privire la produse sau servicii similare pe care aceasta le comercializează. Și în această situație este obligatoriu acordarea posibilității clientului de a se opune atât obținerii adresei de e-mail, cât și primirii mesajelor nesolicitate, în situația în care clientul nu s-a opus initial.

Cum sunt sancționat dacă trimit mesaje comerciale nesolicitate (SPAM)?

Potrivit legii nr. 506/2004, trimiterea de mesaje comerciale nesolicitate (SPAM) reprezintă contravenție și este sancționată cu amendă de la 5.000 lei la 100.000 lei, iar pentru societățile cu o cifra de afaceri de peste 5.000.000 lei cu o amendă în cuantum de până la 2% din cifra de afaceri.

SURSE:

[1] C. Adochiţei, Infracţiuni pe Internet: hărţuirea electronică, „Dreptul”, nr. 7, 2002, p. 51

[2] Legea nr. 365/2002 a comerțului electronic

[3] Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice

[4] Hotărârea nr. 1308 din 20 noiembrie 2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 365/2002 privind comerţul electronic

Un răspuns

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *